Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam.


Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam - Ảnh 1.

Thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông có nhiều bài báo phản ánh Công ty cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam.


Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam, làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.


Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng (Hải quan, Quản lý thị trường…) rà soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/7/2019.


Asanzo phản hồi chính thức về vụ việc "hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt", nhưng còn nhiều nghi vấn chưa được giải đápThu tuong yeu cau xac minh thong tin Asanzo nhap hang nuoc khac gan nhan Viet Nam


Thu tuong Chinh phu giao Bo Tai chinh chu tri, phoi hop voi Bo Cong an, Bo Cong Thuong va cac co quan lien quan khan truong kiem tra, xac minh thong tin bao chi phan anh vu viec Cong ty co phan Dien tu Asanzo nhap khau san pham san xuat tai nuoc khac gan nhan xuat xu Viet Nam.


Thu tuong yeu cau xac minh thong tin Asanzo nhap hang nuoc khac gan nhan Viet Nam - Anh 1.

Thoi gian qua, tren mot so phuong tien truyen thong co nhieu bai bao phan anh Cong ty co phan Dien tu Asanzo Viet Nam nhap khau san pham san xuat tai nuoc khac nhung gan nhan xuat xu Viet Nam de ban ra thi truong Viet Nam.


Ve viec nay, Thu tuong Chinh phu giao Bo Tai chinh – Co quan Thuong truc Ban Chi dao 389 quoc gia chu tri, phoi hop voi Bo Cong an, Bo Cong Thuong va cac co quan lien quan khan truong kiem tra, xac minh thong tin bao chi phan anh vu viec Cong ty co phan Dien tu Asanzo nhap khau san pham san xuat tai nuoc khac gan nhan xuat xu Viet Nam de ban ra thi truong Viet Nam, lam ro cac vi pham de xu ly nghiem theo dung quy dinh cua phap luat.


Bo Tai chinh va Bo Cong Thuong chi dao cac co quan chuc nang (Hai quan, Quan ly thi truong…) ra soat lai viec thuc hien quan ly nha nuoc va chuc trach nhiem vu duoc giao trong vu viec nay, kiem diem lam ro trach nhiem theo dung quy dinh cua phap luat.


Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo Tai chinh, Bo Cong Thuong khan truong thuc hien cac nhiem vu neu tren, bao cao Thu tuong Chinh phu ket qua truoc ngay 30/7/2019.


Asanzo phan hoi chinh thuc ve vu viec "hang Trung Quoc doi lot hang Viet", nhung con nhieu nghi van chua duoc giai dap

Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: