Hướng dẫn xem điểm thi vào lớp 10 năm 2019 Hải Phòng

Thí sinh và người nhà cần chuẩn bị sẵn các địa chỉ tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 16/6.


Theo dự kiến điểm thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng sẽ được công bố vào ngày 16/6. Lúc này thí sinh và người nhà cần chuẩn bị sẵn các địa chỉ tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng như được tổng hợp cuối bài.


Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hải Phòng năm học 2019-2020 chính thức diễn ra vào các ngày 5/6 và 6/6. Năm nay, Hải Phòng có 19.117 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập của thành phố, giảm gần 1.800 học sinh so với năm 2018.


Tra điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 Hải Phòng

Như đã nêu ở trên, dự kiến Hải Phòng sẽ công bố kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 vào ngày 16/6. Bên cạnh chờ xem điểm ở hội đồng thi, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên website của Sở GD&ĐT Hải Phòng ở địa chỉ haiphong.edu.vn (vào đây).


Bên cạnh đó, cũng sẽ có một số trang liên kết mà thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 theo số báo danh, ví dụ như trang tuyensinh247.com ở đây, hoặc như trang doctailieu.com ở đây.


b1-huong-dan-xem-diem-thi-vao-lop-10-nam-2019-hai-phong-cach-tra-diem-thi-tuyen-sinh-lop-10-nam-2019-hai-phong.jpg

Sẽ có một số trang liên kết mà thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 theo số báo danh, ví dụ như trang tuyensinh247.com ở đây.


b2-huong-dan-xem-diem-thi-vao-lop-10-nam-2019-hai-phong-cach-tra-diem-thi-tuyen-sinh-lop-10-nam-2019-hai-phong.jpg

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 theo số báo danh trên trang doctailieu.com ở đây.


BanTinCongNghe sẽ còn tiếp tục cập nhật địa chỉ xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 Hải Phòng.


Anh Hào (Tổng hợp)

Huong dan xem diem thi vao lop 10 nam 2019 Hai Phong


Thi sinh va nguoi nha can chuan bi san cac dia chi tra cuu diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 o Hai Phong, du kien se duoc cong bo vao ngay 16/6.


Theo du kien diem thi vao lop 10 nam 2019 o Hai Phong se duoc cong bo vao ngay 16/6. Luc nay thi sinh va nguoi nha can chuan bi san cac dia chi tra cuu diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 o Hai Phong nhu duoc tong hop cuoi bai.


Ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT tai Hai Phong nam hoc 2019-2020 chinh thuc dien ra vao cac ngay 5/6 va 6/6. Nam nay, Hai Phong co 19.117 thi sinh dang ky nguyen vong 1 vao cac truong THPT cong lap cua thanh pho, giam gan 1.800 hoc sinh so voi nam 2018.


Tra diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 Hai Phong

Nhu da neu o tren, du kien Hai Phong se cong bo ket qua diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 vao ngay 16/6. Ben canh cho xem diem o hoi dong thi, thi sinh co the tra cuu diem thi tren website cua So GD&DT Hai Phong o dia chi haiphong.edu.vn (vao day).


Ben canh do, cung se co mot so trang lien ket ma thi sinh co the tra cuu diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 theo so bao danh, vi du nhu trang tuyensinh247.com o day, hoac nhu trang doctailieu.com o day.


b1-huong-dan-xem-diem-thi-vao-lop-10-nam-2019-hai-phong-cach-tra-diem-thi-tuyen-sinh-lop-10-nam-2019-hai-phong.jpg

Se co mot so trang lien ket ma thi sinh co the tra cuu diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 theo so bao danh, vi du nhu trang tuyensinh247.com o day.


b2-huong-dan-xem-diem-thi-vao-lop-10-nam-2019-hai-phong-cach-tra-diem-thi-tuyen-sinh-lop-10-nam-2019-hai-phong.jpg

Thi sinh co the tra cuu diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 theo so bao danh tren trang doctailieu.com o day.


BanTinCongNghe se con tiep tuc cap nhat dia chi xem diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 Hai Phong.


Anh Hao (Tong hop)


Hướng dẫn xem điểm thi vào lớp 10 năm 2019 Hải Phòng

Thí sinh và người nhà cần chuẩn bị sẵn các địa chỉ tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 16/6.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: