Hướng dẫn xem điểm thi vào lớp 10 năm 2019 Nghệ An

Thời điểm này thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn những địa chỉ tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2019 ở Nghệ An, dự kiến sắp được công bố.


Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 ở Nghệ An đã được tổ chức vào ngày 5/6 và 6/6/2019, và dự kiến điểm thi sắp được công bố. Lúc này thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn những địa chỉ tra cứu điểm thi lớp 10 ở Nghệ An như được tổng hợp cuối bài này.


Năm nay ngoài 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, các thí sinh thi vào lớp 10 ở Nghệ An sẽ thi môn thi thứ 3 là Tổ hợp môn Lịch sử, Hóa học và Ngoại ngữ. Đây là năm thứ hai Nghệ An triển khai bài thi Tổ hợp ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.


Ở kỳ thi này, các môn Toán và Ngữ văn sẽ lấy điểm hệ số 2, bài thi tổ hợp lấy điểm hệ số 1. Về phương thức tuyển sinh, các trường sẽ tổ chức thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2019-2020; và xét tuyển đối với các trường còn lại.


Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 Nghệ An

Như đã nêu ở trên, dự kiến Nghệ An sẽ sớm công bố kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019. Thí sinh có thể chờ xem điểm chuẩn trên website của Sở GD&ĐT Nghệ An ở địa chỉ nghean.edu.vn (vào đây).


Bên cạnh đó, cũng sẽ có một số trang liên kết mà thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 theo số báo danh, ví dụ như trang tuyensinh247.com ở đây, hoặc như trang doctailieu.com ở đây.


b1-huong-dan-xem-diem-thi-vao-lop-10-nam-2019-nghe-an-cach-tra-diem-thi-tuyen-sinh-lop-10-nam-2019-nghe-an.jpg

Sẽ có một số trang liên kết mà thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 theo số báo danh, ví dụ như trang tuyensinh247.com ở đây.


b2-huong-dan-xem-diem-thi-vao-lop-10-nam-2019-nghe-an-cach-tra-diem-thi-tuyen-sinh-lop-10-nam-2019-nghe-an.jpg

Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 theo số báo danh trên trang doctailieu.com ở đây.


BanTinCongNghe sẽ còn tiếp tục cập nhật địa chỉ xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 Nghệ An.


Anh Hào (Tổng hợp)

Huong dan xem diem thi vao lop 10 nam 2019 Nghe An


Thoi diem nay thi sinh va nguoi nha co the chuan bi san nhung dia chi tra cuu diem thi lop 10 nam 2019 o Nghe An, du kien sap duoc cong bo.


Ky thi tuyen sinh vao lop 10 nam 2019 o Nghe An da duoc to chuc vao ngay 5/6 va 6/6/2019, va du kien diem thi sap duoc cong bo. Luc nay thi sinh va nguoi nha co the chuan bi san nhung dia chi tra cuu diem thi lop 10 o Nghe An nhu duoc tong hop cuoi bai nay.


Nam nay ngoai 2 mon thi bat buoc la Toan va Ngu van, cac thi sinh thi vao lop 10 o Nghe An se thi mon thi thu 3 la To hop mon Lich su, Hoa hoc va Ngoai ngu. Day la nam thu hai Nghe An trien khai bai thi To hop o ky thi tuyen sinh vao lop 10.


O ky thi nay, cac mon Toan va Ngu van se lay diem he so 2, bai thi to hop lay diem he so 1. Ve phuong thuc tuyen sinh, cac truong se to chuc thi tuyen doi voi cac truong co so luong hoc sinh dang ky nguyen vong 1 (NV1) vao truong vuot qua chi tieu giao tuyen sinh nam hoc 2019-2020; va xet tuyen doi voi cac truong con lai.


Tra cuu diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 Nghe An

Nhu da neu o tren, du kien Nghe An se som cong bo ket qua diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019. Thi sinh co the cho xem diem chuan tren website cua So GD&DT Nghe An o dia chi nghean.edu.vn (vao day).


Ben canh do, cung se co mot so trang lien ket ma thi sinh co the tra cuu diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 theo so bao danh, vi du nhu trang tuyensinh247.com o day, hoac nhu trang doctailieu.com o day.


b1-huong-dan-xem-diem-thi-vao-lop-10-nam-2019-nghe-an-cach-tra-diem-thi-tuyen-sinh-lop-10-nam-2019-nghe-an.jpg

Se co mot so trang lien ket ma thi sinh co the tra cuu diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 theo so bao danh, vi du nhu trang tuyensinh247.com o day.


b2-huong-dan-xem-diem-thi-vao-lop-10-nam-2019-nghe-an-cach-tra-diem-thi-tuyen-sinh-lop-10-nam-2019-nghe-an.jpg

Thi sinh cung co the tra cuu diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 theo so bao danh tren trang doctailieu.com o day.


BanTinCongNghe se con tiep tuc cap nhat dia chi xem diem thi tuyen sinh lop 10 nam 2019 Nghe An.


Anh Hao (Tong hop)


Hướng dẫn xem điểm thi vào lớp 10 năm 2019 Nghệ An

Thời điểm này thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn những địa chỉ tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2019 ở Nghệ An, dự kiến sắp được công bố.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: