Trung Quốc làm thế nào để mở "đường thông hè thoáng" cho đầu tư mạo hiểm vào startup?

Môi trường đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc đang trải qua một cuộc lột xác. Điều này mở ra cơ hội chưa từng có đối với các startup mang đến các giải pháp công nghệ có thể thương mại hóa tại thị trường Trung Quốc.


Từ trung tâm công nghệ Zhongguancun ở Bắc Kinh với Baidu và Sina; Alibaba ở Hàng Châu, đến Tencent và Huawei ở Thâm Quyến, sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp trở thành một nhân tố then chốt của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Do đó, việc phát triển môi trường đầu tư là vô cùng quan trọng.


Đầu tiên, để thu hút các nhà đầu tư, chính quyền quyết định thử nghiệm các chính sách nhập cư và kinh doanh mới. Bắt đầu với việc loại bỏ hạn chế về lao động để khuyến khích đầu tư trong ngành công nghệ và dịch vụ tại Thượng Hải, thu hút nhân tài trong nước và nước ngoài đến Thượng Hải đầu tư khởi nghiệp, sau đó mở rộng chính sách này ra cả nước.


Trung Quốc làm thế nào để mở đường thông hè thoáng cho đầu tư mạo hiểm vào startup? - Ảnh 1.

Chính quyền không chỉ xây dựng cơ sở sở hạ tầng cho các công ty khởi nghiệp mà còn thành lập các trường đại học nghiên cứu công nghệ, phòng thí nghiệm khoa học và các biện pháp khác để thu hút nhân tài trên toàn thế giới. Các chính sách nhanh chóng được đẩy mạnh, kêu gọi nới lỏng các yêu cầu về cư trú và bằng cấp giáo dục như là rào cản gia nhập thị trường kinh doanh của Trung Quốc. Các trang web quảng bá cũng được lập ra để xây dựng hình ảnh Trung Quốc như một trung tâm công nghệ và đổi mới với tác động toàn cầu. 


Việc thúc đẩy xây dựng Trung Quốc thành một trung tâm công nghệ và đổi mới là một sáng kiến ​​lớn để vươn lên những tầm cao mới trong lĩnh vực công nghệ có tác động toàn cầu. Sáng kiến có tên "Thực tại mới" (The New Reality) với mục tiêu cải cách toàn diện sâu sắc, thúc đẩy các chiến lược phát triển đang thúc đẩy đổi mới và nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh.


Theo truyền thống, phải mất nhiều năm để có được hộ khẩu cư trú tại một thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh. Trung Quốc đã nới lỏng nhằm khuyến khích các nhà đầu tư và startup thuê những nhân tài giỏi nhất hiện có, tăng khả năng cạnh tranh của Trung Quốc và giảm bớt áp lực trong thị trường việc làm. 


Bản thân chính quyền Trung Quốc cũng thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm của chính phủ trị giá 40 tỷ CNY (6,5 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong các ngành công nghiệp mới nổi. Quỹ đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ khởi nghiệp trong các ngành công nghiệp mới nổi. Thị trường đầu tư mạo hiểm Trung Quốc trước đó là tương đối hạn chế vì chịu ảnh hưởng của kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kinh tế tư nhân kém phát triển. 


Trung Quốc làm thế nào để mở đường thông hè thoáng cho đầu tư mạo hiểm vào startup? - Ảnh 2.

Từ năm 1992, Tập đoàn Đầu tư Khoa học & Công nghệ Thượng Hải và Công ty Đầu tư mạo hiểm Thượng Hải, hai công ty đầu tư mạo hiểm do chính phủ tài trợ đã được thành lập tại Thượng Hải. Mặc dù sau này có sự gia nhập của nhiều tổ chức quản lý đầu tư nước ngoài vào Thượng Hải, một số lượng lớn các quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương cũng đã nổi lên trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.


Trung Quốc có ưu đãi thuế riêng đối với các công ty đầu tư mạo hiểm (VCE) và các nhà đầu tư thiên thần (AI) đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ. Các ưu đãi dành cho VCE và AI được nêu chi tiết trong một thông tư chi tiết chung về chính sách thuế thí điểm do Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) và Cục Thuế Nhà nước (SAT) đưa ra.


Chính quyền thí điểm các chính sách thuế ở khu vực Bắc Kinh Thiên Tân - Hà Bắc, Thượng Hải, Khu công nghiệp Tô Châu, Vũ Hán, Thẩm Dương, tỉnh Quảng Đông, tỉnh An Huy và tỉnh Tứ Xuyên. VCE và AI đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ ở các khu vực này có thể tận dụng các ưu đãi thuế.


Kể từ ngày 1/1/2019, Trung Quốc cũng cho phép các đối tác của doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm có thể chọn nộp thuế thu nhập với mức thuế suất 20% từ chuyển nhượng vốn và cổ tức hoặc theo tỷ lệ lũy tiến từ 5% đến 35% trong trường hợp thu nhập của họ vượt quá một mức cụ thể.


Ông Wei Zhou, Founder và CEO của XNode - một nền tảng kết nối startup và các công ty công nghệ sáng tạo ở Thượng Hải cho biết: "Môi trường đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc đang trải qua một cuộc lột xác. Điều này mở ra cơ hội chưa từng có đối với các startup mang đến các giải pháp công nghệ có thể thương mại hóa tại thị trường Trung Quốc".


4 ngày nữa, Thủ tướng, lãnh đạo bộ, ngành, doanh nghiệp và hàng trăm nhà đầu tư trên thế giới cùng đối thoại, tìm lực đẩy cho giới khởi nghiệp Việt Nam

Hoàng An


Theo Trí thức trẻ/Tổng hợp


Trung Quoc lam the nao de mo "duong thong he thoang" cho dau tu mao hiem vao startup?


Moi truong dau tu mao hiem cua Trung Quoc dang trai qua mot cuoc lot xac. Dieu nay mo ra co hoi chua tung co doi voi cac startup mang den cac giai phap cong nghe co the thuong mai hoa tai thi truong Trung Quoc.


Tu trung tam cong nghe Zhongguancun o Bac Kinh voi Baidu va Sina; Alibaba o Hang Chau, den Tencent va Huawei o Tham Quyen, su doi moi va tinh than khoi nghiep tro thanh mot nhan to then chot cua tang truong kinh te Trung Quoc. Do do, viec phat trien moi truong dau tu la vo cung quan trong.


Dau tien, de thu hut cac nha dau tu, chinh quyen quyet dinh thu nghiem cac chinh sach nhap cu va kinh doanh moi. Bat dau voi viec loai bo han che ve lao dong de khuyen khich dau tu trong nganh cong nghe va dich vu tai Thuong Hai, thu hut nhan tai trong nuoc va nuoc ngoai den Thuong Hai dau tu khoi nghiep, sau do mo rong chinh sach nay ra ca nuoc.


Trung Quoc lam the nao de mo duong thong he thoang cho dau tu mao hiem vao startup? - Anh 1.

Chinh quyen khong chi xay dung co so so ha tang cho cac cong ty khoi nghiep ma con thanh lap cac truong dai hoc nghien cuu cong nghe, phong thi nghiem khoa hoc va cac bien phap khac de thu hut nhan tai tren toan the gioi. Cac chinh sach nhanh chong duoc day manh, keu goi noi long cac yeu cau ve cu tru va bang cap giao duc nhu la rao can gia nhap thi truong kinh doanh cua Trung Quoc. Cac trang web quang ba cung duoc lap ra de xay dung hinh anh Trung Quoc nhu mot trung tam cong nghe va doi moi voi tac dong toan cau. 


Viec thuc day xay dung Trung Quoc thanh mot trung tam cong nghe va doi moi la mot sang kien ​​lon de vuon len nhung tam cao moi trong linh vuc cong nghe co tac dong toan cau. Sang kien co ten "Thuc tai moi" (The New Reality) voi muc tieu cai cach toan dien sau sac, thuc day cac chien luoc phat trien dang thuc day doi moi va nang cao vi the va nang luc canh tranh.


Theo truyen thong, phai mat nhieu nam de co duoc ho khau cu tru tai mot thanh pho lon nhu Thuong Hai va Bac Kinh. Trung Quoc da noi long nham khuyen khich cac nha dau tu va startup thue nhung nhan tai gioi nhat hien co, tang kha nang canh tranh cua Trung Quoc va giam bot ap luc trong thi truong viec lam. 


Ban than chinh quyen Trung Quoc cung thanh lap mot quy dau tu mao hiem cua chinh phu tri gia 40 ty CNY (6,5 ty USD) de ho tro cac doanh nghiep khoi nghiep trong cac nganh cong nghiep moi noi. Quy dat trong tam vao viec ho tro khoi nghiep trong cac nganh cong nghiep moi noi. Thi truong dau tu mao hiem Trung Quoc truoc do la tuong doi han che vi chiu anh huong cua kinh te ke hoach hoa tap trung, kinh te tu nhan kem phat trien. 


Trung Quoc lam the nao de mo duong thong he thoang cho dau tu mao hiem vao startup? - Anh 2.

Tu nam 1992, Tap doan Dau tu Khoa hoc & Cong nghe Thuong Hai va Cong ty Dau tu mao hiem Thuong Hai, hai cong ty dau tu mao hiem do chinh phu tai tro da duoc thanh lap tai Thuong Hai. Mac du sau nay co su gia nhap cua nhieu to chuc quan ly dau tu nuoc ngoai vao Thuong Hai, mot so luong lon cac quy dau tu mao hiem dia phuong cung da noi len trong cac hoat dong ho tro khoi nghiep.


Trung Quoc co uu dai thue rieng doi voi cac cong ty dau tu mao hiem (VCE) va cac nha dau tu thien than (AI) dau tu vao cac cong ty khoi nghiep cong nghe. Cac uu dai danh cho VCE va AI duoc neu chi tiet trong mot thong tu chi tiet chung ve chinh sach thue thi diem do Bo Tai chinh Trung Quoc (MOF) va Cuc Thue Nha nuoc (SAT) dua ra.


Chinh quyen thi diem cac chinh sach thue o khu vuc Bac Kinh Thien Tan - Ha Bac, Thuong Hai, Khu cong nghiep To Chau, Vu Han, Tham Duong, tinh Quang Dong, tinh An Huy va tinh Tu Xuyen. VCE va AI dau tu vao cac cong ty khoi nghiep cong nghe o cac khu vuc nay co the tan dung cac uu dai thue.


Ke tu ngay 1/1/2019, Trung Quoc cung cho phep cac doi tac cua doanh nghiep dau tu mao hiem co the chon nop thue thu nhap voi muc thue suat 20% tu chuyen nhuong von va co tuc hoac theo ty le luy tien tu 5% den 35% trong truong hop thu nhap cua ho vuot qua mot muc cu the.


Ong Wei Zhou, Founder va CEO cua XNode - mot nen tang ket noi startup va cac cong ty cong nghe sang tao o Thuong Hai cho biet: "Moi truong dau tu mao hiem cua Trung Quoc dang trai qua mot cuoc lot xac. Dieu nay mo ra co hoi chua tung co doi voi cac startup mang den cac giai phap cong nghe co the thuong mai hoa tai thi truong Trung Quoc".


4 ngay nua, Thu tuong, lanh dao bo, nganh, doanh nghiep va hang tram nha dau tu tren the gioi cung doi thoai, tim luc day cho gioi khoi nghiep Viet Nam

Hoang An


Theo Tri thuc tre/Tong hopTrung Quốc làm thế nào để mở "đường thông hè thoáng" cho đầu tư mạo hiểm vào startup?

Môi trường đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc đang trải qua một cuộc lột xác. Điều này mở ra cơ hội chưa từng có đối với các startup mang đến các giải pháp công nghệ có thể thương mại hóa tại thị trường Trung Quốc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: