Đại học Bách khoa Đà Nẵng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Với kinh phí khoảng 200 triệu đồng, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sẽ tài trợ kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải để các bạn sinh viên có thêm điều kiện hoàn thiện sản phẩm.


Theo Phó GS.TS Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng: trong năm học 2018 – 2019, trường đã triển khai 269 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. Qua tuyển chọn, ở cấp Khoa, đã có 188 đề tài thực hiện báo cáo, thuyết trình tại 14 Tiểu ban chuyên môn. Từ đề xuất các Tiểu ban, Hội đồng khoa học trường đã xét duyệt và quyết định khen thưởng 14 giải Nhất, 15 giải Nhì, 18 giải Ba.


Một số đề tài đoạt giải đã được các doanh nghiệp đặt hàng hỗ trợ trong quá trình chế tạo. Đơn cử như đề tài Hệ thống kiểm tra chức năng bo mạch (board) cho sản phẩm máy giặt, đã được Công ty ASTI (tại Đà Nẵng) đặt hàng. Đề tài Robot gắp thức ăn sử dụng tay gắp mềm, được một doanh nghiệp Nhật Bản đặt hàng; còn đề tài Mô hình phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước, được Thành Đoàn cùng một số doanh nghiệp tại Đà Nẵng đặt hàng.


Đại học Bách khoa Đà Nẵng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Đại diện nhóm tác giả, bạn Võ Anh Khoa (áo trắng, thứ ba từ trái sang) thuyết minh về sản phẩm Thiết bị thu gom rác trên cạn_dưới nướctại Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Khoa. Ảnh: Xuân Tươi.


Đặc biệt, một số đề tài được Hội đồng khoa học đề nghị Ban Giám hiệu chính thức ký kết tài trợ kinh phí như: Hệ thống hỗ trợ tìm bãi đỗ xe Đà Nẵng – Da Nang Smart Parking; Nghiên cứu thiết kế mô hình phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước; Xe quét rác đa năng cỡ nhỏ (Nhóm tác giả: Trần Đức Huy, Lê Thành Đạt, Phùng Xuân Khánh, Nguyễn Quang Cư, Đặng Công Hiếu, Phan Duy Khôi Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Viết Hùng); Gậy dò đường thông minh - Smart Walking Cane (Nhóm tác giả: Lê Quốc Tín, Đặng Phương Gia Hân, Lê Minh Thuận, Ôn Hồ Đan Dương, Trần Thị Thu Thảo); Nghiên cứu thiết bị sản xuất tinh dầu bằng phương pháp nổ hơi (Nguyễn Thành Phương).


Đây là lần đầu tiên, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thực hiện ký kết tài trợ, bảo trợ sản phẩm từ đề tài nghiên cứu của sinh viên. Quyết định này giúp các tác giả có thêm điều kiện nâng cao mức độ hoàn thiện, trở thành sản phẩm có khả năng chuyển giao công nghệ, sản phẩm đạt tiêu chí thương mại hóa có thể tham gia thị trường, đồng thời là sản phẩm khởi nghiệp.

Dai hoc Bach khoa Da Nang ho tro sinh vien khoi nghiep


Voi kinh phi khoang 200 trieu dong, Truong Dai hoc Bach khoa Da Nang se tai tro kinh phi cho cac de tai nghien cuu khoa hoc dat giai de cac ban sinh vien co them dieu kien hoan thien san pham.


Theo Pho GS.TS Doan Quang Vinh – Hieu truong truong Dai hoc Bach khoa Da Nang: trong nam hoc 2018 – 2019, truong da trien khai 269 de tai sinh vien nghien cuu khoa hoc. Qua tuyen chon, o cap Khoa, da co 188 de tai thuc hien bao cao, thuyet trinh tai 14 Tieu ban chuyen mon. Tu de xuat cac Tieu ban, Hoi dong khoa hoc truong da xet duyet va quyet dinh khen thuong 14 giai Nhat, 15 giai Nhi, 18 giai Ba.


Mot so de tai doat giai da duoc cac doanh nghiep dat hang ho tro trong qua trinh che tao. Don cu nhu de tai He thong kiem tra chuc nang bo mach (board) cho san pham may giat, da duoc Cong ty ASTI (tai Da Nang) dat hang. De tai Robot gap thuc an su dung tay gap mem, duoc mot doanh nghiep Nhat Ban dat hang; con de tai Mo hinh phuong tien thuy bo thu gom rac thai bai bien, mat nuoc, duoc Thanh Doan cung mot so doanh nghiep tai Da Nang dat hang.


Dai hoc Bach khoa Da Nang ho tro sinh vien khoi nghiep

Dai dien nhom tac gia, ban Vo Anh Khoa (ao trang, thu ba tu trai sang) thuyet minh ve san pham Thiet bi thu gom rac tren can_duoi nuoctai Hoi nghi nghien cuu khoa hoc cap Khoa. Anh: Xuan Tuoi.


Dac biet, mot so de tai duoc Hoi dong khoa hoc de nghi Ban Giam hieu chinh thuc ky ket tai tro kinh phi nhu: He thong ho tro tim bai do xe Da Nang – Da Nang Smart Parking; Nghien cuu thiet ke mo hinh phuong tien thuy bo thu gom rac thai bai bien, mat nuoc; Xe quet rac da nang co nho (Nhom tac gia: Tran Duc Huy, Le Thanh Dat, Phung Xuan Khanh, Nguyen Quang Cu, Dang Cong Hieu, Phan Duy Khoi Nguyen Van Thanh va Nguyen Viet Hung); Gạy dò duòng thong minh - Smart Walking Cane (Nhom tac gia: Le Quóc Tín, Dạng Phuong Gia Han, Le Minh Thuạn, On Hò Dan Duong, Tràn Thị Thu Thảo); Nghien cuu thiet bi san xuat tinh dau bang phuong phap no hoi (Nguyen Thanh Phuong).


Day la lan dau tien, Truong Dai hoc Bach khoa Da Nang thuc hien ky ket tai tro, bao tro san pham tu de tai nghien cuu cua sinh vien. Quyet dinh nay giup cac tac gia co them dieu kien nang cao muc do hoan thien, tro thanh san pham co kha nang chuyen giao cong nghe, san pham dat tieu chi thuong mai hoa co the tham gia thi truong, dong thoi la san pham khoi nghiep.


Đại học Bách khoa Đà Nẵng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Với kinh phí khoảng 200 triệu đồng, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sẽ tài trợ kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải để các bạn sinh viên có thêm điều kiện hoàn thiện sản phẩm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: