Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

Khi sử dụng FaceTime trên máy Mac hoặc iPhone, bạn có thể ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi để xem lại sau.


Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách ghi âm cuộc gọi FaceTime trên cả máy Mac và iPhone.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

Cách ghi lại cuộc gọi FaceTime trên máy Mac


Nếu bạn đang tìm cách ghi lại cuộc gọi FaceTime trên máy Mac, bạn có thể tận dụng tính năng quay phim màn hình của QuickTime.


1. Mở ứng dụng QuickTime từ thanh Dock hoặc từ thư mục Applications trên máy Mac.


2. Chọn tùy chọn File từ thanh trình đơn.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

3. Chọn New Screen Recording.


4. Bấm nút mũi tên xổ xuống bên cạnh nút Record trên cửa sổ QuickTime.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

5. Chọn Internal Microphone từ danh sách các micro khả dụng.


6. Mở FaceTime trên máy Mac.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

7. Bấm nút Record trên cửa sổ QuickTime.


8. Nhấp chuột lên màn hình để ghi lại toàn bộ màn hình hoặc nhấp chuột và kéo lên ứng dụng FaceTime để chỉ ghi cửa sổ FaceTime.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

9. Thực hiện cuộc gọi FaceTime từ máy Mac như thông thường.


10. Hoàn tất cuộc gọi, bạn bấm nút Stop Recording từ thanh trình đơn.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

11. Bấm nút File trên thanh trình đơn và chọn Save.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

12. Đặt tên file ghi âm và chọn vị trí bạn muốn lưu file.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

13. Cuối cùng, bạn bấm nút Save.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

Cách ghi âm cuộc gọi FaceTime trên iPhone bằng máy Mac


Bởi vì bạn không thể ghi cuộc gọi FaceTime trực tiếp trên iPhone, nên bạn cần máy Mac cho việc này. Các bước thực hiện như sau:


1. Kết nối iPhone hoặc iPad với máy Mac thông qua cáp Lightning.


2. Mở ứng dụng QuickTime trên máy Mac từ thanh Dock hoặc từ thư mục Applications.


3. Chọn tùy chọn File từ thanh trình đơn.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

4. Chọn New Movie Recording.


5. Bấm nút mũi tên xổ xuống bên cạnh nút Record trên cửa sổ QuickTime.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

6. Chọn iPhone từ danh sách các camera có sẵn.


7. Mở khóa iPhone. Màn hình iPhone giờ đây sẽ xuất hiện trên QuickTime trên máy Mac.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

8. Từ QuickTime dành cho máy Mac, bạn cần đảm bảo thanh âm lượng đã được bật. Nếu không, bạn sẽ không thể nghe giọng của chính mình.


9. Mở FaceTime trên iPhone.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

10. Bấm nút Record từ QuickTime trên máy Mac.


11. Thực hiện cuộc gọi FaceTime từ iPhone như thông thường.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

12. Bấm nút Stop trên QuickTime để dừng ghi âm khi bạn đã hoàn tất cuộc gọi.


13. Bấm nút File trên thanh trình đơn.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

14. Chọn Save và đặt tên file ghi âm.


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime
Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTimeCa Tiếu(theo iMore)

Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime


Khi su dung FaceTime tren may Mac hoac iPhone, ban co the ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi de xem lai sau.


Sau day la huong dan chi tiet cach ghi am cuoc goi FaceTime tren ca may Mac va iPhone.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

Cach ghi lai cuoc goi FaceTime tren may Mac


Neu ban dang tim cach ghi lai cuoc goi FaceTime tren may Mac, ban co the tan dung tinh nang quay phim man hinh cua QuickTime.


1. Mo ung dung QuickTime tu thanh Dock hoac tu thu muc Applications tren may Mac.


2. Chon tuy chon File tu thanh trinh don.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

3. Chon New Screen Recording.


4. Bam nut mui ten xo xuong ben canh nut Record tren cua so QuickTime.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

5. Chon Internal Microphone tu danh sach cac micro kha dung.


6. Mo FaceTime tren may Mac.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

7. Bam nut Record tren cua so QuickTime.


8. Nhap chuot len man hinh de ghi lai toan bo man hinh hoac nhap chuot va keo len ung dung FaceTime de chi ghi cua so FaceTime.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

9. Thuc hien cuoc goi FaceTime tu may Mac nhu thong thuong.


10. Hoan tat cuoc goi, ban bam nut Stop Recording tu thanh trinh don.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

11. Bam nut File tren thanh trinh don va chon Save.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

12. Dat ten file ghi am va chon vi tri ban muon luu file.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

13. Cuoi cung, ban bam nut Save.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

Cach ghi am cuoc goi FaceTime tren iPhone bang may Mac


Boi vi ban khong the ghi cuoc goi FaceTime truc tiep tren iPhone, nen ban can may Mac cho viec nay. Cac buoc thuc hien nhu sau:


1. Ket noi iPhone hoac iPad voi may Mac thong qua cap Lightning.


2. Mo ung dung QuickTime tren may Mac tu thanh Dock hoac tu thu muc Applications.


3. Chon tuy chon File tu thanh trinh don.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

4. Chon New Movie Recording.


5. Bam nut mui ten xo xuong ben canh nut Record tren cua so QuickTime.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

6. Chon iPhone tu danh sach cac camera co san.


7. Mo khoa iPhone. Man hinh iPhone gio day se xuat hien tren QuickTime tren may Mac.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

8. Tu QuickTime danh cho may Mac, ban can dam bao thanh am luong da duoc bat. Neu khong, ban se khong the nghe giong cua chinh minh.


9. Mo FaceTime tren iPhone.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

10. Bam nut Record tu QuickTime tren may Mac.


11. Thuc hien cuoc goi FaceTime tu iPhone nhu thong thuong.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

12. Bam nut Stop tren QuickTime de dung ghi am khi ban da hoan tat cuoc goi.


13. Bam nut File tren thanh trinh don.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime

14. Chon Save va dat ten file ghi am.


Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTime
Cach ghi lai am thanh va hinh anh tu cuoc goi FaceTimeCa Tieu(theo iMore)


Cách ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi FaceTime

Khi sử dụng FaceTime trên máy Mac hoặc iPhone, bạn có thể ghi lại âm thanh và hình ảnh từ cuộc gọi để xem lại sau.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: