Bộ TT&TT: Không nên giảm khả năng cạnh tranh của Grab, Uber, Go-Viet...

Thay vì giảm khả năng cạnh tranh của các mô hình taxi công nghệ, Bộ TT&TT đề xuất Chính phủ gia tăng tính cạnh tranh cho mô hình taxi truyền thống.


Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa có ý kiến gửi Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ. Văn bản số 1486/BTTTT-CNTT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ký ngày 13/5 nhằm thực hiện Thông báo số 93/TB-VPCP ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ.


Theo văn bản này, Bộ TT&TT nêu quan điểm cho rằng, để tạo điều kiện cho công nghệ số có khả năng đem lại nhiều lợi ích mới cho xã hội, đặc biệt là thúc đẩy cạnh tranh qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng của các hoạt động kinh tế, các nước trên thế giới như Anh, Đức, Singapore, Indonesia... đều nỗ lực xây dựng và thực hiện các mô hình, phương thức quản lý mới.


Tại Việt Nam, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu xây dựng các khuôn khổ pháp lý mới để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, thực hiện thí điểm chính sách quản lý các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tính đột phá.


Cần xem những đơn vị cung cấp nền tảng như Grab, Uber, GoViet, là một chủ thể riêng biệt


Do đó, Bộ TT&TT đề xuất cần xem những đơn vị cung cấp nền tảng (platform) như Grab, Uber, GoViet là một chủ thể riêng biệt, ngoài những chủ thể được quy định hiện nay.


Bộ TT&TT: Không nên giảm khả năng cạnh tranh của Grab, Uber, Go-Viet...

Một chiếc ô tô tham gia kinh doanh bằng nền tảng Uber khi Uber còn hoạt động tại Việt Nam - Ảnh: Hải Đăng


Đối với hoạt động kinh doanh taxi truyền thống, có 3 chủ thể có vai trò chi phối chính: Công ty vận tải taxi, người dân và cơ quan quản lý nhà nước.


Khi có sự xuất hiện của các đơn vị cung cấp nền tảng như Grab, Uber, Go-Viet, hoạt động kinh doanh taxi có 4 chủ thể chính: Công ty vận tải (hoặc hợp tác xã vận tải), đơn vị cung cấp nền tảng, người dân và cơ quan quản lý nhà nước.


Trong 4 chủ thể đó, công ty vận tải và đơn vị cung cấp nền tảng kết hợp lại cung cấp cho người dân một loại dịch vụ tương đương taxi. Công ty vận tải và đơn vị cung cấp nền tảng không tự mình thực hiện tất cả những công đoạn mà taxi truyền thống thực hiện mà mỗi chủ thể thực hiện một số công đoạn của hoạt động taxi.


Bộ TT&TT cho rằng, trên cơ sở những lợi ích thật sự mà mô hình kinh doanh mới đem lại cho người dân và được xã hội thừa nhận rộng rãi (như minh bạch về giá cước và lộ trình, giá cước phù hợp với nhu cầu của người dân, chất lượng phục vụ được nâng cao), cần nhìn nhận đơn vị cung cấp nền tảng như một chủ thể riêng biệt, không quy chiếu vào những chủ thể theo mô hình truyền thống.


Do đó, để quản lý Grab, Uber, Go-Viet,..., cần có những quy định riêng và phù hợp với chủ thể này, đảm bảo tương ứng với các công đoạn trong hoạt động kinh doanh taxi mà đơn vị này trực tiếp thực hiện.


Cần sử dụng công nghệ để quản lý và giám sát


Văn bản cho rằng, để quản lý nhà nước đối với những hoạt động kinh doanh sử dụng công nghệ, cơ quan chức năng cần sử dụng chính công nghệ để quản lý và giảm sát.


Bộ TT&TT: Không nên giảm khả năng cạnh tranh của Grab, Uber, Go-Viet...

Tem kinh doanh GrabCar trên một chiếc xe kinh doanh dùng nền tảng Grab - Ảnh: Hải Đăng


Thay vì yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng điện tử có “Bảng đèn hiệu” hoặc biển số khác màu, cơ quan quản lý hoàn toàn có thể yêu cầu đơn vị cung cấp nền tảng đảm bảo khả năng truy cập vào dữ liệu những xe vận tải đang tham gia trong mô hình.


Một trường hợp khác, cơ quan quản líýcó thể yêu cầu đơn vị nền tảng chỉ đề xuất lộ trình cho xe hợp đồng đúng quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển... Tất cả lộ trình phải được lưu lại để truy xuất trong trường hợp thanh, kiểm tra. Đây là một hình thức dùng công nghệ để thực hiện hậu kiểm thay vì tiền kiểm.


Cần tăng khả năng cạnh tranh cho những mô hình taxi truyền thống thay vì giảm khả năng cạnh tranh của những mô hình taxi sử dụng công nghệ


Bộ TT&TT nêu ý kiến cho rằng, việc yêu cầu gắn biển điện tử đối với các xe hợp đồng dưới 9 chỗ trong dự thảo Nghị định sẽ làm giảm sự sẵn sàng tham gia của các đơn vị vận tải, đưa thị trường kinh doanh taxi trở lại thời điểm trước khi xuất hiện loại hình kinh doanh sử dụng công nghệ.


Bộ TT&TT: Không nên giảm khả năng cạnh tranh của Grab, Uber, Go-Viet...

Tài xế GrabBike, Go-Viet và taxi cùng chờ khách dưới một trung tâm thương mại ở TP.HCM - Ảnh: Hải Đăng


Thay vào đó, cơ quan quản lý có thể tăng tính cạnh tranh cho các đơn vị kinh doanh taxi truyền thống bằng các quy định mới phù hợp. Ví dụ: Nếu khách hàng đặt taxi truyền thống thông qua phần mềm của hãng, khi mà các điều kiện minh bạch về lộ trình và giá cước được đảm bảo, thì cũng cho phép hãng taxi và khách hàng có thể thỏa thuận giá cho phù hợp với nhu cầu ở thời điểm đó, thay vì sử dụng giá niêm yết. Giá niêm yết vẫn tiếp tục áp dụng cho trường hợp khách vẫy và vận chuyển theo đồng hồ.


Có thể tóm lại rằng, đối với hoạt động kinh doanh vận tải vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, Bộ TT&TT đề xuất tách các đơn vị trung gian như Grab, Uber, Go-Viet, Be,... thành chủ thể riêng và có quy định riêng cho các đơn vị này. Thay vì gắn bảng hiệu, làm biển số xe khác, cơ quan quản lý có thể yêu cầu truy cập vào dữ liệu bất kỳ xe nào để kiểm tra. Ngoài ra, cần nâng cao năng lực cạnh tranh cho taxi truyền thống dựa trên các tiến bộ về công nghệ.

Bo TT&TT: Khong nen giam kha nang canh tranh cua Grab, Uber, Go-Viet...


Thay vi giam kha nang canh tranh cua cac mo hinh taxi cong nghe, Bo TT&TT de xuat Chinh phu gia tang tinh canh tranh cho mo hinh taxi truyen thong.


Bo Thong tin & Truyen thong (TT&TT) vua co y kien gui Thu tuong Chinh phu doi voi hoat dong kinh doanh van tai hanh khach bang xe o to duoi 9 cho. Van ban so 1486/BTTTT-CNTT do Bo truong Nguyen Manh Hung ky ngay 13/5 nham thuc hien Thong bao so 93/TB-VPCP ngay 12/3/2019 cua Van phong Chinh phu ve viec cho y kien doi voi hoat dong kinh doanh van tai hanh khach bang xe o to duoi 9 cho.


Theo van ban nay, Bo TT&TT neu quan diem cho rang, de tao dieu kien cho cong nghe so co kha nang dem lai nhieu loi ich moi cho xa hoi, dac biet la thuc day canh tranh qua do nang cao hieu qua, chat luong cua cac hoat dong kinh te, cac nuoc tren the gioi nhu Anh, Duc, Singapore, Indonesia... deu no luc xay dung va thuc hien cac mo hinh, phuong thuc quan ly moi.


Tai Viet Nam, Chinh phu va Thu tuong Chinh phu da chi dao cac Bo, nganh nghien cuu xay dung cac khuon kho phap ly moi de thuc day doi moi, sang tao, thuc hien thi diem chinh sach quan ly cac san pham, mo hinh kinh doanh moi co tinh dot pha.


Can xem nhung don vi cung cap nen tang nhu Grab, Uber, GoViet, la mot chu the rieng biet


Do do, Bo TT&TT de xuat can xem nhung don vi cung cap nen tang (platform) nhu Grab, Uber, GoViet la mot chu the rieng biet, ngoai nhung chu the duoc quy dinh hien nay.


Bo TT&TT: Khong nen giam kha nang canh tranh cua Grab, Uber, Go-Viet...

Mot chiec o to tham gia kinh doanh bang nen tang Uber khi Uber con hoat dong tai Viet Nam - Anh: Hai Dang


Doi voi hoat dong kinh doanh taxi truyen thong, co 3 chu the co vai tro chi phoi chinh: Cong ty van tai taxi, nguoi dan va co quan quan ly nha nuoc.


Khi co su xuat hien cua cac don vi cung cap nen tang nhu Grab, Uber, Go-Viet, hoat dong kinh doanh taxi co 4 chu the chinh: Cong ty van tai (hoac hop tac xa van tai), don vi cung cap nen tang, nguoi dan va co quan quan ly nha nuoc.


Trong 4 chu the do, cong ty van tai va don vi cung cap nen tang ket hop lai cung cap cho nguoi dan mot loai dich vu tuong duong taxi. Cong ty van tai va don vi cung cap nen tang khong tu minh thuc hien tat ca nhung cong doan ma taxi truyen thong thuc hien ma moi chu the thuc hien mot so cong doan cua hoat dong taxi.


Bo TT&TT cho rang, tren co so nhung loi ich that su ma mo hinh kinh doanh moi dem lai cho nguoi dan va duoc xa hoi thua nhan rong rai (nhu minh bach ve gia cuoc va lo trinh, gia cuoc phu hop voi nhu cau cua nguoi dan, chat luong phuc vu duoc nang cao), can nhin nhan don vi cung cap nen tang nhu mot chu the rieng biet, khong quy chieu vao nhung chu the theo mo hinh truyen thong.


Do do, de quan ly Grab, Uber, Go-Viet,..., can co nhung quy dinh rieng va phu hop voi chu the nay, dam bao tuong ung voi cac cong doan trong hoat dong kinh doanh taxi ma don vi nay truc tiep thuc hien.


Can su dung cong nghe de quan ly va giam sat


Van ban cho rang, de quan ly nha nuoc doi voi nhung hoat dong kinh doanh su dung cong nghe, co quan chuc nang can su dung chinh cong nghe de quan ly va giam sat.


Bo TT&TT: Khong nen giam kha nang canh tranh cua Grab, Uber, Go-Viet...

Tem kinh doanh GrabCar tren mot chiec xe kinh doanh dung nen tang Grab - Anh: Hai Dang


Thay vi yeu cau don vi kinh doanh van tai su dung hop dong dien tu co “Bang den hieu” hoac bien so khac mau, co quan quan ly hoan toan co the yeu cau don vi cung cap nen tang dam bao kha nang truy cap vao du lieu nhung xe van tai dang tham gia trong mo hinh.


Mot truong hop khac, co quan quan liyco the yeu cau don vi nen tang chi de xuat lo trinh cho xe hop dong dung quy dinh ve tuyen duong va thoi gian van chuyen... Tat ca lo trinh phai duoc luu lai de truy xuat trong truong hop thanh, kiem tra. Day la mot hinh thuc dung cong nghe de thuc hien hau kiem thay vi tien kiem.


Can tang kha nang canh tranh cho nhung mo hinh taxi truyen thong thay vi giam kha nang canh tranh cua nhung mo hinh taxi su dung cong nghe


Bo TT&TT neu y kien cho rang, viec yeu cau gan bien dien tu doi voi cac xe hop dong duoi 9 cho trong du thao Nghi dinh se lam giam su san sang tham gia cua cac don vi van tai, dua thi truong kinh doanh taxi tro lai thoi diem truoc khi xuat hien loai hinh kinh doanh su dung cong nghe.


Bo TT&TT: Khong nen giam kha nang canh tranh cua Grab, Uber, Go-Viet...

Tai xe GrabBike, Go-Viet va taxi cung cho khach duoi mot trung tam thuong mai o TP.HCM - Anh: Hai Dang


Thay vao do, co quan quan ly co the tang tinh canh tranh cho cac don vi kinh doanh taxi truyen thong bang cac quy dinh moi phu hop. Vi du: Neu khach hang dat taxi truyen thong thong qua phan mem cua hang, khi ma cac dieu kien minh bach ve lo trinh va gia cuoc duoc dam bao, thi cung cho phep hang taxi va khach hang co the thoa thuan gia cho phu hop voi nhu cau o thoi diem do, thay vi su dung gia niem yet. Gia niem yet van tiep tuc ap dung cho truong hop khach vay va van chuyen theo dong ho.


Co the tom lai rang, doi voi hoat dong kinh doanh van tai van tai hanh khach bang xe o to duoi 9 cho ngoi, Bo TT&TT de xuat tach cac don vi trung gian nhu Grab, Uber, Go-Viet, Be,... thanh chu the rieng va co quy dinh rieng cho cac don vi nay. Thay vi gan bang hieu, lam bien so xe khac, co quan quan ly co the yeu cau truy cap vao du lieu bat ky xe nao de kiem tra. Ngoai ra, can nang cao nang luc canh tranh cho taxi truyen thong dua tren cac tien bo ve cong nghe.


Bộ TT&TT: Không nên giảm khả năng cạnh tranh của Grab, Uber, Go-Viet...

Thay vì giảm khả năng cạnh tranh của các mô hình taxi công nghệ, Bộ TT&TT đề xuất Chính phủ gia tăng tính cạnh tranh cho mô hình taxi truyền thống.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: