Bộ Thông tin và Truyền thông: Nên coi Grab, Go-Viet là chủ thể mới, cần tăng khả năng cạnh tranh cho taxi truyền thống thay vì giảm khả năng cạnh tranh của taxi công nghệ

"Cần tăng khả năng cạnh tranh cho những mô hình taxi truyền thống thay vì giảm khả năng cạnh tranh của những mô hình taxi sử dụng công nghệ", Bộ Thông tin và Truyền thông nêu trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải nêu ý kiến đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ, trong đó đề xuất coi những đơn vị cung cấp nền tảng (platform) như Grab , Go-Viet là một chủ thể riêng biệt, không quy chiếu vào những chủ thể theo mô hình truyền thống.


Nêu ý kiến đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: Để tạo điều kiện cho công nghệ số có khả năng đem lại nhiều lợi ích mới cho xã hội, đặc biệt là thúc đẩy cạnh tranh, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng của các hoạt động kinh tế, các nước trên thế giới như Anh, Đức, Singapore, Indonesia… đều đã nỗ lực xây dựng và thực hiện các mô hình, phương thức quản lý mới. Tại Việt Nam, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu xây dựng các khuôn khổ pháp lý mới để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, thực hiện thí điểm chính sách quản lý các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tính đột phá.


Trên quan điểm đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất cần xem những đơn vị cung cấp nền tảng (platform) như Grab, Go-Viet… là một chủ thể riêng biệt, ngoài những chủ thể được quy định hiện nay.


Bộ Thông tin và Truyền thông: Nên coi Grab, Go-Viet là chủ thể mới, cần tăng khả năng cạnh tranh cho taxi truyền thống thay vì giảm khả năng cạnh tranh của taxi công nghệ - Ảnh 1.

Theo lập luận của Bộ, đối với hoạt động kinh doanh taxi truyền thống, có 3 chủ thể có vai trò chi phối chính: Công ty vận tải taxi, Người dân, và Cơ quan quản lý Nhà nước.


Thông qua sự xuất hiện của các đơn vị cung cấp nền tảng, hoạt động kinh doanh taxi có 4 chủ thể chính: Công ty vận tải (hoặc hợp tác xã vận tải), Đơn vị cung cấp nền tảng, Người dân, và Cơ quan quản lý Nhà nước.


Trong đó, Công ty vận tải và Đơn vị cung cấp nền tảng kết hợp cung cấp cho người dân một loạt dịch vụ tương đương taxi. Công ty vận tải và đơn vị cung cấp nền tảng không tự mình thực hiện tất cả những công đoạn mà taxi truyền thống thực hiện mà mỗi chủ thể thực hiện một số công đoạn của taxi.


Trên cơ sở những lợi ích thật sự mà mô hình kinh doanh mới đem lại cho người dân và được xã hội thừa nhận rộng rãi (như minh bạch về giá cước và lộ trình, giá cước phù hợp với nhu cầu của người dân, chất lượng phục vụ được nâng cao), cần nhìn nhận đơn vị cung cấp nền tảng như một chủ thể riêng biệt, không quy chiếu vào những chủ thể theo mô hình truyền thống.


Cần tăng khả năng cạnh tranh cho những mô hình taxi truyền thống thay vì giảm khả năng cạnh tranh của những mô hình taxi sử dụng công nghệ", công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ.


Bộ cho rằng, việc yêu cầu gắn biển điện tử đối với các xe hợp đồng dưới 9 chỗ trong dự thảo Nghị định sẽ làm giảm sự sẵn sàng tham gia của các đơn vị vận tải, đưa thị trường kinh doanh taxi trở lại thời điểm trước khi xuất hiện loại hình kinh doanh sử dụng công nghệ.


Thay vào đó, cơ quan quản lý có thể tăng tính cạnh tranh cho các đơn vị kinh doanh taxi truyền thống bằng các quy định mới phù hợp. Ví dụ: Nếu khách hàng đặt taxi truyền thống thông qua phần mềm của hãng, khi mà các điều kiện minh bạch về lộ trình và giá cước được đảm bảo, thì cũng cho phép hãng taxi và khách hàng có thể thỏa thuận giá cho phù hợp với nhu cầu ở thời điểm đó, thay vì sử dụng giá niêm yết. Giá niêm yết vẫn tiếp tục áp dụng cho trường hợp khách vẫy và vận chuyển theo đồng hồ.


Làm thế nào để quản lý các đơn vị cung cấp nền tảng?


Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng để quản lý nhà nước đối với những hoạt động kinh doanh sử dụng công nghệ, cơ quan chức năng cần sử dụng chính công nghệ để quản lý và giảm sát.


Bộ đưa ra gợi ý thay vì yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng điện tử có "Bảng đèn hiệu" hoặc biển số khác màu, cơ quan quản lý hoàn toàn có thể yêu cầu đơn vị cung cấp nền tảng đảm bảo khả năng truy cập vào dữ liệu những xe vận tải đang tham gia trong mô hình.


Một trường hợp khác, cơ quan quản líýcó thể yêu cầu đơn vị nền tảng chỉ đề xuất lộ trình cho xe hợp đồng đúng quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển... Tất cả lộ trình phải được lưu lại để truy xuất trong trường hợp thanh, kiểm tra. Đây là một hình thức dùng công nghệ để thực hiện hậu kiểm thay vì tiền kiểm.


Định nghĩa chính xác của Grab, Go-Viet


Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất bổ sung nội dung "giải thích từ ngữ" trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP như sau: "Đơn vị cung cấp nền tảng kinh doanh vận tải là đơn vị kết nối giữa đơn vị vận tải và hành khách, sử dụng công nghệ số giúp hành khách có nhu cầu vận tải tìm được đơn vị vận tải có khả năng cung cấp. Tất cả các giao dịch đều diễn ra trong môi trường số".


Về quy định quản lý, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất bổ sung thêm một số nội dung quản lý cho chủ thể mới này như:


- Ghi nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng và chuyển yêu cầu vận chuyển đến ô tô hợp đồng phù hợp đang tham gia trong hệ thống;


- Thực hiện vai trò là đơn vị trung gian trong đàm phán về giá cước;


- Ghi nhận đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ của tài xế, điều chỉnh hoạt động của tài xế dựa trên đánh giá của hành khách;


- Phải cung cấp công cụ giám sát cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có thể kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị vận tải tham gia nền tảng trong mọi thời điểm;


- Phải gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến hành khách và đơn vị vận tải; gửi thông tin hóa đơn điện tử về Tổng cục Thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; bảo đảm minh bạch trong quá trình thanh toán đối với cơ quan chức năng có thẩm quyền và hành khách


Grab vừa cho Momo thấy như thế nào là "mạnh vì gạo, bạo vì tiền": Hóa đơn tiền điện 500.000 đồng, nhưng nộp qua Grabpay by Moca chỉ mất 400.000 đồngBo Thong tin va Truyen thong: Nen coi Grab, Go-Viet la chu the moi, can tang kha nang canh tranh cho taxi truyen thong thay vi giam kha nang canh tranh cua taxi cong nghe


"Can tang kha nang canh tranh cho nhung mo hinh taxi truyen thong thay vi giam kha nang canh tranh cua nhung mo hinh taxi su dung cong nghe", Bo Thong tin va Truyen thong neu trong cong van gui Thu tuong Chinh phu va Bo Giao thong Van tai.


Bo Thong tin va Truyen thong vua co cong van gui Thu tuong Chinh phu va Bo Giao thong Van tai neu y kien doi voi hoat dong kinh doanh van tai hanh khach bang xe o to duoi 9 cho, trong do de xuat coi nhung don vi cung cap nen tang (platform) nhu Grab , Go-Viet la mot chu the rieng biet, khong quy chieu vao nhung chu the theo mo hinh truyen thong.


Neu y kien doi voi hoat dong kinh doanh van tai hanh khach bang xe o to duoi 9 cho, Bo Thong tin va Truyen thong cho rang: De tao dieu kien cho cong nghe so co kha nang dem lai nhieu loi ich moi cho xa hoi, dac biet la thuc day canh tranh, qua do nang cao hieu qua, chat luong cua cac hoat dong kinh te, cac nuoc tren the gioi nhu Anh, Duc, Singapore, Indonesia… deu da no luc xay dung va thuc hien cac mo hinh, phuong thuc quan ly moi. Tai Viet Nam, Chinh phu va Thu tuong Chinh phu cung da chi dao cac Bo, nganh nghien cuu xay dung cac khuon kho phap ly moi de thuc day doi moi, sang tao, thuc hien thi diem chinh sach quan ly cac san pham, mo hinh kinh doanh moi co tinh dot pha.


Tren quan diem do, Bo Thong tin va Truyen thong de xuat can xem nhung don vi cung cap nen tang (platform) nhu Grab, Go-Viet… la mot chu the rieng biet, ngoai nhung chu the duoc quy dinh hien nay.


Bo Thong tin va Truyen thong: Nen coi Grab, Go-Viet la chu the moi, can tang kha nang canh tranh cho taxi truyen thong thay vi giam kha nang canh tranh cua taxi cong nghe - Anh 1.

Theo lap luan cua Bo, doi voi hoat dong kinh doanh taxi truyen thong, co 3 chu the co vai tro chi phoi chinh: Cong ty van tai taxi, Nguoi dan, va Co quan quan ly Nha nuoc.


Thong qua su xuat hien cua cac don vi cung cap nen tang, hoat dong kinh doanh taxi co 4 chu the chinh: Cong ty van tai (hoac hop tac xa van tai), Don vi cung cap nen tang, Nguoi dan, va Co quan quan ly Nha nuoc.


Trong do, Cong ty van tai va Don vi cung cap nen tang ket hop cung cap cho nguoi dan mot loat dich vu tuong duong taxi. Cong ty van tai va don vi cung cap nen tang khong tu minh thuc hien tat ca nhung cong doan ma taxi truyen thong thuc hien ma moi chu the thuc hien mot so cong doan cua taxi.


Tren co so nhung loi ich that su ma mo hinh kinh doanh moi dem lai cho nguoi dan va duoc xa hoi thua nhan rong rai (nhu minh bach ve gia cuoc va lo trinh, gia cuoc phu hop voi nhu cau cua nguoi dan, chat luong phuc vu duoc nang cao), can nhin nhan don vi cung cap nen tang nhu mot chu the rieng biet, khong quy chieu vao nhung chu the theo mo hinh truyen thong.


Can tang kha nang canh tranh cho nhung mo hinh taxi truyen thong thay vi giam kha nang canh tranh cua nhung mo hinh taxi su dung cong nghe", cong van cua Bo Thong tin va Truyen thong neu ro.


Bo cho rang, viec yeu cau gan bien dien tu doi voi cac xe hop dong duoi 9 cho trong du thao Nghi dinh se lam giam su san sang tham gia cua cac don vi van tai, dua thi truong kinh doanh taxi tro lai thoi diem truoc khi xuat hien loai hinh kinh doanh su dung cong nghe.


Thay vao do, co quan quan ly co the tang tinh canh tranh cho cac don vi kinh doanh taxi truyen thong bang cac quy dinh moi phu hop. Vi du: Neu khach hang dat taxi truyen thong thong qua phan mem cua hang, khi ma cac dieu kien minh bach ve lo trinh va gia cuoc duoc dam bao, thi cung cho phep hang taxi va khach hang co the thoa thuan gia cho phu hop voi nhu cau o thoi diem do, thay vi su dung gia niem yet. Gia niem yet van tiep tuc ap dung cho truong hop khach vay va van chuyen theo dong ho.


Lam the nao de quan ly cac don vi cung cap nen tang?


Bo Thong tin va Truyen thong cho rang de quan ly nha nuoc doi voi nhung hoat dong kinh doanh su dung cong nghe, co quan chuc nang can su dung chinh cong nghe de quan ly va giam sat.


Bo dua ra goi y thay vi yeu cau don vi kinh doanh van tai su dung hop dong dien tu co "Bang den hieu" hoac bien so khac mau, co quan quan ly hoan toan co the yeu cau don vi cung cap nen tang dam bao kha nang truy cap vao du lieu nhung xe van tai dang tham gia trong mo hinh.


Mot truong hop khac, co quan quan liyco the yeu cau don vi nen tang chi de xuat lo trinh cho xe hop dong dung quy dinh ve tuyen duong va thoi gian van chuyen... Tat ca lo trinh phai duoc luu lai de truy xuat trong truong hop thanh, kiem tra. Day la mot hinh thuc dung cong nghe de thuc hien hau kiem thay vi tien kiem.


Dinh nghia chinh xac cua Grab, Go-Viet


Bo Thong tin va Truyen thong de xuat bo sung noi dung "giai thich tu ngu" trong du thao Nghi dinh thay the Nghi dinh so 86/2014/ND-CP nhu sau: "Don vi cung cap nen tang kinh doanh van tai la don vi ket noi giua don vi van tai va hanh khach, su dung cong nghe so giup hanh khach co nhu cau van tai tim duoc don vi van tai co kha nang cung cap. Tat ca cac giao dich deu dien ra trong moi truong so".


Ve quy dinh quan ly, Bo Thong tin va Truyen thong de xuat bo sung them mot so noi dung quan ly cho chu the moi nay nhu:


- Ghi nhan yeu cau van chuyen cua khach hang va chuyen yeu cau van chuyen den o to hop dong phu hop dang tham gia trong he thong;


- Thuc hien vai tro la don vi trung gian trong dam phan ve gia cuoc;


- Ghi nhan danh gia cua khach hang ve chat luong phuc vu cua tai xe, dieu chinh hoat dong cua tai xe dua tren danh gia cua hanh khach;


- Phai cung cap cong cu giam sat cho cac co quan chuc nang co tham quyen de co the kiem tra, giam sat doi voi cac don vi van tai tham gia nen tang trong moi thoi diem;


- Phai gui hoa don dien tu cua chuyen di den hanh khach va don vi van tai; gui thong tin hoa don dien tu ve Tong cuc Thue theo quy dinh cua Bo truong Bo Tai chinh; bao dam minh bach trong qua trinh thanh toan doi voi co quan chuc nang co tham quyen va hanh khach


Grab vua cho Momo thay nhu the nao la "manh vi gao, bao vi tien": Hoa don tien dien 500.000 dong, nhung nop qua Grabpay by Moca chi mat 400.000 dong

Bộ Thông tin và Truyền thông: Nên coi Grab, Go-Viet là chủ thể mới, cần tăng khả năng cạnh tranh cho taxi truyền thống thay vì giảm khả năng cạnh tranh của taxi công nghệ

"Cần tăng khả năng cạnh tranh cho những mô hình taxi truyền thống thay vì giảm khả năng cạnh tranh của những mô hình taxi sử dụng công nghệ", Bộ Thông tin và Truyền thông nêu trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: