Bên trong căn phòng được bảo mật nghiêm ngặt nhất của EVN

Trung tâm điều độ điện quốc gia là nơi được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhất trên trong trụ sở EVN. Đây là nơi điều tiết điện từ các nhà máy đến toàn bộ người dùng cả nước.


Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 1
Bên trong tòa nhà Tập đoàn điện lực Việt Nam tại 11 Cửa Bắc (Hà Nội), có một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt theo cấp độ 5 - cấp độ an ninh cao nhất mà Bộ Công an quy định. Đó là nơi đặt Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (còn gọi là A0), nơi phân phối điện từ các nhà máy đến toàn bộ người dùng cả nước.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 2
Trung tâm đặt tại tầng 8 của tòa nhà EVN. Để đi thang máy lên đây phải có sự cho phép của lực lượng an ninh. Ngoài ra, chỉ một số người nhất định có thẻ từ mới ra vào thang máy lên trung tâm. Ngay cả nhân viên EVN tại các tầng khác cũng khó có đi thang máy đến khu vực này. 
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 3
Căn phòng có 2 lớp kính bằng khóa từ, hệ thống camera giám sát thường xuyên. Nơi đây cũng có hệ thống chữa cháy, hệ thống điện, mạng Internet hoàn toàn độc lập so với các phần khác của tòa nhà. Khi có xảy ra hỏa hoạn, thay vì dập lửa bằng nước, riêng Trung tâm điều độ điện quốc gia sử dụng khí FM 200 để kiềm chế ngọn lửa.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 4
Bên trong Trung tâm điều độ điện quốc gia chia làm 2 khu vực là điều hành thị trường điện và điều hành hệ thống điện. Tại khu vực điều hành hệ thống điện, nơi phân phối điện đến các hộ gia đình, nhà máy trên cả nước, luôn có 2 điều độ viên làm việc 24/24h.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 5
A0 nơi phát đi những lệnh điều khiển cuối cùng đến toàn bộ hệ thống điện, cũng như điều khiển tất cả nhà máy điện trên cả nước. Các điều độ viên cũng đồng thời điều khiển, giám sát hệ thống điện 500 kV liên kết 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 6
Ngoài điều hành chính, các điều độ viên tại A0 còn giám sát các trung tâm điều độ điện miền (A1). Tính đến ngày 31/12/2018, đã có 150 nhà máyđiện trên cả nước đưa về đây để phân phối với tổng công suất lắp đặt là 50.000 MW.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 7
A0 cũng giám sát, điều khiển khoảng 7.994 km đường dây 500 kV Bắc - Trung - Nam kết nối 3 miền thành thể thống nhất. Ngoài ra còn có 17.000 km đường dây 220 kV; 20.000 km đường dây 110 kV. 
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 8
Toàn bộ dữ liệu đưa về các máy tính. Điều độ viên thường xuyên giám sát đưa ra các lệnh điều khiển ở các nhà máy để đảm bảo quan hệ cung - cầu hệ thống điện quốc gia.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 9
Phòng bên cạnh là điều hành thị trường điện cũng có 2 điều độ viên làm việc 24/24h. Công việc của nhân viên trong ca là cập nhật bảng chào giá của các nhà máy điện trên toàn hệ thống để tính toán ra một lịch huy động theo từng giờ, sau đó gửi sang phòng vận hành. 
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 10
Phòng vận hành sẽ căn cứ vào diễn biến nhu cầu thực tế phụ tải theo thời gian thực. Trên cơ sở bảng chào giá của nhà máy, 2 điều độ viên sẽ huy động nguồn theo nguyên tắc nơi nào chào giá rẻ thì huy động trước, giá cao thì huy động sau.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 11
Ngoài thứ tự về giá, 2 điều độ viên còn làm việc đảm bảo kỹ thuật hệ thống, giới hạn đường dây. Ví dụ đường dây 500 kV Bắc - Nam khi đến mức giới hạn truyền tải, bắt buộc phải huy động nguồn từ các nhà máy gần nơi tiêu thụ dù chào giá cao.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 12
Theo lãnh đạo A0, nơi đây được trang bị hệ thống công nghệ hiện đại nhất. Các màn hình liên tục cập nhật thông tin của cả hệ thống làm cơ sở điều hành cho các điều độ viên. Thậm chí các thông số về thời tiết, hướng gió, nhiệt độ... trên cả nước cũng được cập nhật liên tục. 
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 13
Để có thể làm việc tại A0, các điều độ viên đòi hỏi phải có bằng cử nhân, trải qua ít nhất 2 năm thực tập với nhiều chứng chỉ khác nhau. Với điều kiện an ninh nghiêm ngặt và đảm bảo 3 ca liên tục trong ngày, A0 có cả khu vực dành cho nhân viên nghỉ ngơi.

Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN


Trung tam dieu do dien quoc gia la noi duoc dam bao an ninh nghiem ngat nhat tren trong tru so EVN. Day la noi dieu tiet dien tu cac nha may den toan bo nguoi dung ca nuoc.


Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 1
Ben trong toa nha Tap doan dien luc Viet Nam tai 11 Cua Bac (Ha Noi), co mot can phong duoc bao ve nghiem ngat theo cap do 5 - cap do an ninh cao nhat ma Bo Cong an quy dinh. Do la noi dat Trung tam dieu do he thong dien quoc gia (con goi la A0), noi phan phoi dien tu cac nha may den toan bo nguoi dung ca nuoc.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 2
Trung tam dat tai tang 8 cua toa nha EVN. De di thang may len day phai co su cho phep cua luc luong an ninh. Ngoai ra, chi mot so nguoi nhat dinh co the tu moi ra vao thang may len trung tam. Ngay ca nhan vien EVN tai cac tang khac cung kho co di thang may den khu vuc nay. 
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 3
Can phong co 2 lop kinh bang khoa tu, he thong camera giam sat thuong xuyen. Noi day cung co he thong chua chay, he thong dien, mang Internet hoan toan doc lap so voi cac phan khac cua toa nha. Khi co xay ra hoa hoan, thay vi dap lua bang nuoc, rieng Trung tam dieu do dien quoc gia su dung khi FM 200 de kiem che ngon lua.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 4
Ben trong Trung tam dieu do dien quoc gia chia lam 2 khu vuc la dieu hanh thi truong dien va dieu hanh he thong dien. Tai khu vuc dieu hanh he thong dien, noi phan phoi dien den cac ho gia dinh, nha may tren ca nuoc, luon co 2 dieu do vien lam viec 24/24h.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 5
A0 noi phat di nhung lenh dieu khien cuoi cung den toan bo he thong dien, cung nhu dieu khien tat ca nha may dien tren ca nuoc. Cac dieu do vien cung dong thoi dieu khien, giam sat he thong dien 500 kV lien ket 3 mien Bac - Trung - Nam.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 6
Ngoai dieu hanh chinh, cac dieu do vien tai A0 con giam sat cac trung tam dieu do dien mien (A1). Tinh den ngay 31/12/2018, da co 150 nha maydien tren ca nuoc dua ve day de phan phoi voi tong cong suat lap dat la 50.000 MW.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 7
A0 cung giam sat, dieu khien khoang 7.994 km duong day 500 kV Bac - Trung - Nam ket noi 3 mien thanh the thong nhat. Ngoai ra con co 17.000 km duong day 220 kV; 20.000 km duong day 110 kV. 
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 8
Toan bo du lieu dua ve cac may tinh. Dieu do vien thuong xuyen giam sat dua ra cac lenh dieu khien o cac nha may de dam bao quan he cung - cau he thong dien quoc gia.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 9
Phong ben canh la dieu hanh thi truong dien cung co 2 dieu do vien lam viec 24/24h. Cong viec cua nhan vien trong ca la cap nhat bang chao gia cua cac nha may dien tren toan he thong de tinh toan ra mot lich huy dong theo tung gio, sau do gui sang phong van hanh. 
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 10
Phong van hanh se can cu vao dien bien nhu cau thuc te phu tai theo thoi gian thuc. Tren co so bang chao gia cua nha may, 2 dieu do vien se huy dong nguon theo nguyen tac noi nao chao gia re thi huy dong truoc, gia cao thi huy dong sau.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 11
Ngoai thu tu ve gia, 2 dieu do vien con lam viec dam bao ky thuat he thong, gioi han duong day. Vi du duong day 500 kV Bac - Nam khi den muc gioi han truyen tai, bat buoc phai huy dong nguon tu cac nha may gan noi tieu thu du chao gia cao.
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 12
Theo lanh dao A0, noi day duoc trang bi he thong cong nghe hien dai nhat. Cac man hinh lien tuc cap nhat thong tin cua ca he thong lam co so dieu hanh cho cac dieu do vien. Tham chi cac thong so ve thoi tiet, huong gio, nhiet do... tren ca nuoc cung duoc cap nhat lien tuc. 
Ben trong can phong duoc bao mat nghiem ngat nhat cua EVN hinh anh 13
De co the lam viec tai A0, cac dieu do vien doi hoi phai co bang cu nhan, trai qua it nhat 2 nam thuc tap voi nhieu chung chi khac nhau. Voi dieu kien an ninh nghiem ngat va dam bao 3 ca lien tuc trong ngay, A0 co ca khu vuc danh cho nhan vien nghi ngoi.


Bên trong căn phòng được bảo mật nghiêm ngặt nhất của EVN

Trung tâm điều độ điện quốc gia là nơi được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhất trên trong trụ sở EVN. Đây là nơi điều tiết điện từ các nhà máy đến toàn bộ người dùng cả nước.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: