Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều hòa Mitsubishi có nhiều dòng khác nhau, hãy cùng tham khảo hướng dẫn dành cho dòng máy lạnh Mitsubishi Heavy phổ biến nhất hiện nay.


Những dòng máy lạnh (điều hòa) Mitsubishi cũng đang được khá nhiều hộ gia đình sử dụng. Trong mùa nắng nóng cao điểm chúng ta hãy cùng tham khảo lại hướng dẫn sử dụng remote cho điều hòa Mitsubishi, vì mỗi dòng điều hòa đều có những tương đồng và cũng có những điểm khác biệt.


Điều hòa Mitsubishi có nhiều dòng khác nhau, hướng dẫn dưới đây trước hết sẽ dành cho dòng máy lạnh Mitsubishi Heavy phổ biến nhất hiện nay.


Bảng nút bấm của remote máy lạnh Mitsubishi

b1-huong-dan-su-dung-dieu-khien-dieu-hoa-mitsubishi-heavy-industries-cach-su-dung-remote-may-lanh-mitsubishi-2-chieu(2).jpg


1. ON/OFF: Nút bật hoặc tắt máy lạnh.


2. FAN SPEED: Nút điều chỉnh tốc độ quạt.


3. HI POWER/ECONO: Nút chuyển đổi giữa chế độ tăng cường và chế độ tiết kiệm điện.


5. ON: Nút cài đặt thời gian bật máy lạnh tự động.


6. SLEEP: Chuyển sang chế độ ngủ.


7. MODE: Chọn chế độ vận hành của máy lạnh (Auto/Làm lạnh/Hút ẩm/Chỉ có quạt).


8. AIR FLOW: Thay đổi hướng gió lạnh làm mát.


9. TEMP: Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh.


10. OFF: Nút cài đặt thời gian tắt máy lạnh tự động.


11. CANCEL: Nút hủy chế độ vận hành của tính năng hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt và chế độ ngủ.


Hướng dẫn sử dụng remote điều hòa Mitsubishi

NÚT ON/OFF:

Công dụng: Bật hoặc tắt máy lạnh.


Cách sử dụng:


Để bật hoặc tắt máy lạnh, các bạn chỉ cần nhấn nút “ON/OFF” trên điều khiển.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


NÚT MODE:

Công dụng: Chọn chế độ vận hành cho máy lạnh.


Cách sử dụng:


Để chuyển đổi chế độ vận hành hiện thời cho máy lạnh, các bạn nhấn nút “MODE” liên tục cho đến khi chọn được chế độ bạn mong muốn.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


​NÚT FAN SPEED:

Công dụng: Điều chỉnh tốc độ quạt gió.


Cách sử dụng:


Để điều chỉnh tốc độ quạt, các bạn hãy nhấn nút “FAN SPEED” liên tục cho đến khi chọn được tốc độ bạn mong muốn.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


​NÚT TEMP:

Công dụng: Điều chỉnh nhiệt độ phòng.


Cách sử dụng:


Để tăng nhiệt độ phòng, bạn hãy nhấn nút mũi tên hướng lên phía trên chữ “TEMP”.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


Để giảm nhiệt độ phòng, các bạn hãy nhấn nút mũi tên hướng xuống phía dưới chữ “TEMP”.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


NÚT HI POWER/ECONO:

Công dụng: Chuyển đổi giữa chế độ tăng cường và chế độ tiết kiệm điện.


Cách sử dụng:


Để chuyển đổi chế độ tăng cường HI POWER và chế độ tiết kiệm điện ECONO, các bạn nhấn nút “HI POWER/ECONO” liên tục. Mỗi lần nhấn nút, chế độ sẽ chuyển đổi theo thứ tự Tắt - HI POWER – ECONO – Tắt.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


​NÚT AIR FLOW:

Công dụng: Điều chỉnh hướng gió làm mát.


Cách sử dụng:


Để điều chỉnh hướng gió làm mát, bạn hãy nhấn nút “AIR FLOW” liên tục cho đến khi chọn được hướng gió mong muốn.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


NÚT ON/OFF/CANCEL:

Công dụng: Cài đặt thời gian bật hoặc tắt máy lạnh tự động.


Cách sử dụng:


Để cài thời gian tắt hoặc mở máy tự động, đầu tiên các bạn nhấn nút “ON” nếu muốn cài đặt thời gian mở hoặc nhấn nút “OFF” nếu cài đặt thời gian tắt máy.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMPCách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMPSau đó, các bạn dùng hai nút tăng hoặc giảm nhiệt độ để điều chỉnh thời gian muốn cài đặt.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMPCách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMPNếu bạn muốn hủy cài đặt hẹn giờ, các bạn hãy nhấn nút “CANCEL” trên điều khiển.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMPNÚT ​SLEEP:

Công dụng: Kích hoạt chế độ ngủ.


Cách sử dụng:


Để kích hoạt chế độ ngủ, các bạn hãy nhấn liên tục nút “SLEEP” để kích hoạt và chọn thời gian hoạt động. Thời gian cài đặt có thể thay đổi từ 1 đến 10 giờ.


Cách sử dụng điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


Cài đặt thời gian trên điều khiển

Để cài đặt lại thời gian hiển thị trên điều khiển, bạn tháo pin điều khiển ra và lắp vào lại, điều khiển sẽ tự chuyển về chế độ cài đặt thời gian.


1 - Dùng đầu nhọn nhỏ, nhấn vào nút ACL.


2 - Bấm phím lên xuống (TEMP) để điều chỉnh đến thời gian hiện tại.


3 - Bấm nút ON/OFF để hoàn tất.

Huong dan su dung dieu khien dieu hoa Mitsubishi Heavy


Dieu hoa Mitsubishi co nhieu dong khac nhau, hay cung tham khao huong dan danh cho dong may lanh Mitsubishi Heavy pho bien nhat hien nay.


Nhung dong may lanh (dieu hoa) Mitsubishi cung dang duoc kha nhieu ho gia dinh su dung. Trong mua nang nong cao diem chung ta hay cung tham khao lai huong dan su dung remote cho dieu hoa Mitsubishi, vi moi dong dieu hoa deu co nhung tuong dong va cung co nhung diem khac biet.


Dieu hoa Mitsubishi co nhieu dong khac nhau, huong dan duoi day truoc het se danh cho dong may lanh Mitsubishi Heavy pho bien nhat hien nay.


Bang nut bam cua remote may lanh Mitsubishi

b1-huong-dan-su-dung-dieu-khien-dieu-hoa-mitsubishi-heavy-industries-cach-su-dung-remote-may-lanh-mitsubishi-2-chieu(2).jpg


1. ON/OFF: Nut bat hoac tat may lanh.


2. FAN SPEED: Nut dieu chinh toc do quat.


3. HI POWER/ECONO: Nut chuyen doi giua che do tang cuong va che do tiet kiem dien.


5. ON: Nut cai dat thoi gian bat may lanh tu dong.


6. SLEEP: Chuyen sang che do ngu.


7. MODE: Chon che do van hanh cua may lanh (Auto/Lam lanh/Hut am/Chi co quat).


8. AIR FLOW: Thay doi huong gio lanh lam mat.


9. TEMP: Dieu chinh nhiet do may lanh.


10. OFF: Nut cai dat thoi gian tat may lanh tu dong.


11. CANCEL: Nut huy che do van hanh cua tinh nang hen gio bat, hen gio tat va che do ngu.


Huong dan su dung remote dieu hoa Mitsubishi

NUT ON/OFF:

Cong dung: Bat hoac tat may lanh.


Cach su dung:


De bat hoac tat may lanh, cac ban chi can nhan nut “ON/OFF” tren dieu khien.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


NUT MODE:

Cong dung: Chon che do van hanh cho may lanh.


Cach su dung:


De chuyen doi che do van hanh hien thoi cho may lanh, cac ban nhan nut “MODE” lien tuc cho den khi chon duoc che do ban mong muon.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


​NUT FAN SPEED:

Cong dung: Dieu chinh toc do quat gio.


Cach su dung:


De dieu chinh toc do quat, cac ban hay nhan nut “FAN SPEED” lien tuc cho den khi chon duoc toc do ban mong muon.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


​NUT TEMP:

Cong dung: Dieu chinh nhiet do phong.


Cach su dung:


De tang nhiet do phong, ban hay nhan nut mui ten huong len phia tren chu “TEMP”.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


De giam nhiet do phong, cac ban hay nhan nut mui ten huong xuong phia duoi chu “TEMP”.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


NUT HI POWER/ECONO:

Cong dung: Chuyen doi giua che do tang cuong va che do tiet kiem dien.


Cach su dung:


De chuyen doi che do tang cuong HI POWER va che do tiet kiem dien ECONO, cac ban nhan nut “HI POWER/ECONO” lien tuc. Moi lan nhan nut, che do se chuyen doi theo thu tu Tat - HI POWER – ECONO – Tat.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


​NUT AIR FLOW:

Cong dung: Dieu chinh huong gio lam mat.


Cach su dung:


De dieu chinh huong gio lam mat, ban hay nhan nut “AIR FLOW” lien tuc cho den khi chon duoc huong gio mong muon.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


NUT ON/OFF/CANCEL:

Cong dung: Cai dat thoi gian bat hoac tat may lanh tu dong.


Cach su dung:


De cai thoi gian tat hoac mo may tu dong, dau tien cac ban nhan nut “ON” neu muon cai dat thoi gian mo hoac nhan nut “OFF” neu cai dat thoi gian tat may.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMPCach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMPSau do, cac ban dung hai nut tang hoac giam nhiet do de dieu chinh thoi gian muon cai dat.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMPCach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMPNeu ban muon huy cai dat hen gio, cac ban hay nhan nut “CANCEL” tren dieu khien.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMPNUT ​SLEEP:

Cong dung: Kich hoat che do ngu.


Cach su dung:


De kich hoat che do ngu, cac ban hay nhan lien tuc nut “SLEEP” de kich hoat va chon thoi gian hoat dong. Thoi gian cai dat co the thay doi tu 1 den 10 gio.


Cach su dung dieu khien may lanh Mitsubishi Heavy SRK09CMP


Cai dat thoi gian tren dieu khien

De cai dat lai thoi gian hien thi tren dieu khien, ban thao pin dieu khien ra va lap vao lai, dieu khien se tu chuyen ve che do cai dat thoi gian.


1 - Dung dau nhon nho, nhan vao nut ACL.


2 - Bam phim len xuong (TEMP) de dieu chinh den thoi gian hien tai.


3 - Bam nut ON/OFF de hoan tat.


Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều hòa Mitsubishi có nhiều dòng khác nhau, hãy cùng tham khảo hướng dẫn dành cho dòng máy lạnh Mitsubishi Heavy phổ biến nhất hiện nay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: