Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng

Nếu bạn gặp hiện tượng khi nhấn vào liên kết để tải về một tập tin, nhưng không có gì xảy ra, hoặc hộp thoại Save as xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất thì có thể khắc phục theo cách sau.


Internet Explorer (IE) sử dụng Attachment Manager để bảo vệ bạn khỏi các file đính kèm nguy hiểm, bằng cách xác định loại tập tin và điều chỉnh các thiết lập tương ứng nên đôi khi bạn sẽ không tải tập tin được. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra việc này thì có rất nhiều, do đó, bạn hãy thực hiện tuần tự theo các bước sau để tìm cách khắc phục.


1. Đầu tiên, bạn cần kiểm tra lại kết nối internet của mình và đảm bảo là nó vẫn còn làm việc.

2. Xóa các tập tin tạm, cookies, lịch sử lướt web,…bằng cách sử dụng công cụ có sẵn trong Windows là Disk Cleanup (nhấn phải chuột vô ổ hệ thống chọn Properties > Disk Cleanup), hoặc ứng dụng của bên thứ ba là CCleaner, sau đó khởi động lại máy tính.


Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng - 1



3. Chọn thư mục hay một vị trí khác để lưu lại tập tin tải về, vì thư mục bạn chọn có thể bị hư hỏng hoặc bạn không đủ quyền hạn để thao tác trên đó.
4. Không sử dụng tên mặc định để lưu các file, hãy thử đặt lại tên của nó và lưu ý là không nên có dấu để hạn chế tối đa việc phát sinh lỗi.


5. Nếu bạn đang sử dụng một trình download của bên thứ ba như IDM thì hãy thử vô hiệu hóa nó và kiểm tra lại việc tải về.

6. Nếu bạn chắc chắn rằng các tập tin tải về này là an toàn, hãy vô hiệu hóa tường lửa (bấm phải chuột vào biểu tượng mạng chọn Open Network and Sharing Center > Windows Firewall > Turn Windows Firewall on or off) hoặc phần mềm chống virus được cài đặt trên máy tính tạm thời.


Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng - 2


7. Đảm bảo việc tải file đã được kích hoạt. Đầu tiên, bạn mở Internet Options bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R, nhập vào từ khóa inetcpl.cpl và chuyển sang thẻ Security, chọn vùng Internet và nhấn Custom level.

Trong cửa sổ Security Settings, bạn di chuyển xuống dưới và kiếm mục Download và chuyển nó sang chế độ Enable. Tiếp tục di chuyển xuống một chút nữa để kiểm tra xem mục Launching applications and unsafe files đã được thiết lập là Prompt hay chưa. Việc này sẽ hiển thị hộp thoại cảnh báo khi bạn chạy một ứng dụng hoặc tập tin không an toàn.


Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng - 3


Nếu các tùy chỉnh trên không khắc phục được vấn đề, bạn hãy thử khôi phục lại các cài đặt gốc ban đầu thông qua tùy chọn Reset all zones to defaultlevel.

8. Để tải về một tập tin, IE cần phải tạo ra các tập tin cache tạm thời. Tuy nhiên, nếu các tập tin được phân phối qua giao thức HTTPS hoặc tùy chọn Do not save encrypted pages to disk được kích hoạt (nằm trong thẻ Advanced > Settings), thì các tập tin cache sẽ không được tạo ra. Trong trường hợp này, việc tải xuống sẽ thất bại cùng với thông điệp cảnh báo Internet Explorer cannot download or File couldn’t be downloaded.


Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng - 4


9. Hầu hết các trình duyệt sẽ tự động khởi động chương trình chống virus để quét các tập tin khi nó được tải hoàn tất. Nếu chắc chắn rằng các tập tin này an toàn, hãy vô hiệu hóa tính năng này bằng cách chỉnh sửa Registry của Windows.

Đầu tiên, bạn mở hộp thoại Run bằng tổ hợp phím Windows + R và nhập vào từ khóa regedit > Enter để mở Registry.


Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng - 5


Tiếp tục điều hướng đến khóa sau:


HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesAttachments.
Nếu không tìm thấy khóa Attachments, bạn hãy tạo ra nó bằng cách kích chuột phải và chọn New > DWORD (32-bit), rồi đặt tên ScanWithAntiVirus với giá trị là 1.


ScanWithAntiVirus có thể được thiết lập với một số giá trị chính là:
- 1: tắt hoặc vô hiệu hóa việc quét virus khi tải hoàn tất.
- 2: quét tùy chọn.
- 3: cho phép quét virus ngay khi hoàn tất việc tải hoặc lưu tập tin.
10. Cuối cùng, nếu tất cả những bước trên không giúp bạn khắc phục được vấn đề, lựa chọn duy nhất còn lại là khôi phục cài đặt gốc trên tất cả các trình duyệt.
- Chrome: chọn Settings > Reset browser settings.
- Firefox: truy cập vào menu Help > Troubleshooting Information > Reset Firefox.
- Internet Explorer: bạn vào menu Tools > Internet Options > Advanced > Reset > Close > OK.














Khac phuc loi khong the download cac tap tin tren mang


Neu ban gap hien tuong khi nhan vao lien ket de tai ve mot tap tin, nhung khong co gi xay ra, hoac hop thoai Save as xuat hien roi nhanh chong bien mat thi co the khac phuc theo cach sau.


Internet Explorer (IE) su dung Attachment Manager de bao ve ban khoi cac file dinh kem nguy hiem, bang cach xac dinh loai tap tin va dieu chinh cac thiet lap tuong ung nen doi khi ban se khong tai tap tin duoc. Tuy nhien, nguyen nhan gay ra viec nay thi co rat nhieu, do do, ban hay thuc hien tuan tu theo cac buoc sau de tim cach khac phuc.


1. Dau tien, ban can kiem tra lai ket noi internet cua minh va dam bao la no van con lam viec.

2. Xoa cac tap tin tam, cookies, lich su luot web,…bang cach su dung cong cu co san trong Windows la Disk Cleanup (nhan phai chuot vo o he thong chon Properties > Disk Cleanup), hoac ung dung cua ben thu ba la CCleaner, sau do khoi dong lai may tinh.


Khac phuc loi khong the download cac tap tin tren mang - 1



3. Chon thu muc hay mot vi tri khac de luu lai tap tin tai ve, vi thu muc ban chon co the bi hu hong hoac ban khong du quyen han de thao tac tren do.
4. Khong su dung ten mac dinh de luu cac file, hay thu dat lai ten cua no va luu y la khong nen co dau de han che toi da viec phat sinh loi.


5. Neu ban dang su dung mot trinh download cua ben thu ba nhu IDM thi hay thu vo hieu hoa no va kiem tra lai viec tai ve.

6. Neu ban chac chan rang cac tap tin tai ve nay la an toan, hay vo hieu hoa tuong lua (bam phai chuot vao bieu tuong mang chon Open Network and Sharing Center > Windows Firewall > Turn Windows Firewall on or off) hoac phan mem chong virus duoc cai dat tren may tinh tam thoi.


Khac phuc loi khong the download cac tap tin tren mang - 2


7. Dam bao viec tai file da duoc kich hoat. Dau tien, ban mo Internet Options bang cach nhan to hop phim Windows + R, nhap vao tu khoa inetcpl.cpl va chuyen sang the Security, chon vung Internet va nhan Custom level.

Trong cua so Security Settings, ban di chuyen xuong duoi va kiem muc Download va chuyen no sang che do Enable. Tiep tuc di chuyen xuong mot chut nua de kiem tra xem muc Launching applications and unsafe files da duoc thiet lap la Prompt hay chua. Viec nay se hien thi hop thoai canh bao khi ban chay mot ung dung hoac tap tin khong an toan.


Khac phuc loi khong the download cac tap tin tren mang - 3


Neu cac tuy chinh tren khong khac phuc duoc van de, ban hay thu khoi phuc lai cac cai dat goc ban dau thong qua tuy chon Reset all zones to defaultlevel.

8. De tai ve mot tap tin, IE can phai tao ra cac tap tin cache tam thoi. Tuy nhien, neu cac tap tin duoc phan phoi qua giao thuc HTTPS hoac tuy chon Do not save encrypted pages to disk duoc kich hoat (nam trong the Advanced > Settings), thi cac tap tin cache se khong duoc tao ra. Trong truong hop nay, viec tai xuong se that bai cung voi thong diep canh bao Internet Explorer cannot download or File couldn’t be downloaded.


Khac phuc loi khong the download cac tap tin tren mang - 4


9. Hau het cac trinh duyet se tu dong khoi dong chuong trinh chong virus de quet cac tap tin khi no duoc tai hoan tat. Neu chac chan rang cac tap tin nay an toan, hay vo hieu hoa tinh nang nay bang cach chinh sua Registry cua Windows.

Dau tien, ban mo hop thoai Run bang to hop phim Windows + R va nhap vao tu khoa regedit > Enter de mo Registry.


Khac phuc loi khong the download cac tap tin tren mang - 5


Tiep tuc dieu huong den khoa sau:


HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesAttachments.
Neu khong tim thay khoa Attachments, ban hay tao ra no bang cach kich chuot phai va chon New > DWORD (32-bit), roi dat ten ScanWithAntiVirus voi gia tri la 1.


ScanWithAntiVirus co the duoc thiet lap voi mot so gia tri chinh la:
- 1: tat hoac vo hieu hoa viec quet virus khi tai hoan tat.
- 2: quet tuy chon.
- 3: cho phep quet virus ngay khi hoan tat viec tai hoac luu tap tin.
10. Cuoi cung, neu tat ca nhung buoc tren khong giup ban khac phuc duoc van de, lua chon duy nhat con lai la khoi phuc cai dat goc tren tat ca cac trinh duyet.
- Chrome: chon Settings > Reset browser settings.
- Firefox: truy cap vao menu Help > Troubleshooting Information > Reset Firefox.
- Internet Explorer: ban vao menu Tools > Internet Options > Advanced > Reset > Close > OK.







Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng

Nếu bạn gặp hiện tượng khi nhấn vào liên kết để tải về một tập tin, nhưng không có gì xảy ra, hoặc hộp thoại Save as xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất thì có thể khắc phục theo cách sau.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: