Gobear nhận khoản đầu tư 80 triệu USD

Nền tảng tài chính Gobear vừa nhận được khoản vốn 80 triệu USD trong vòng gọi vốn gần đây, từ các nhà đầu tư Walvis Participaties và Aegon N.V.


GoBear vừa công bố đã nhận khoản đầu tư 80 triệu USD trong vòng gọi vốn mới nhất. Với khoản đầu tư này, GoBear cho biết tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng thông qua các cải tiến sản phẩm và công nghệ, mở rộng mạng lưới đối tác và hoàn thiện các mảng kinh doanh cốt lõi.


Gobear nhận khoản đầu tư 80 triệu USD

Gobear thường gắn liền với hình ảnh chú gấu ngộ nghĩnh.


Với nền tảng căn bản là tìm kiếm và kết nối, sự cải tiến bao gồm 2 hướng chính: hợp tác với các đối tác và đầu tư vào các công ty công nghệ, để bổ sung thêm tính năng cho nền tảng công nghệ chính.


Gobear cho biết nguồn vốn mới này đến từ Quỹ đầu tư Walvis Participaties, một quỹ đầu tư mạo hiểm của Hà Lan và Aegon N.V, một tổ chức tài chính.


GoBear là một siêu thị tài chính với mục tiêu giúp người dùng châu Á gia tăng hiểu biết về tài chính, cung cấp các giải pháp tài chính và gia tăng hiểu biết về chứng khoán cho mọi người.


GoBear đang phục vụ hơn 40 triệu người dùng trên khắp Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các đối tác của GoBear là các tổ chức tài chính, ngân hàng và các công ty bảo hiểm như Allianz Worldwide Partners, Citibank, FWD và Standard Chartered Bank.


Ông Adrian Chng, Giám đốc điều hành của GoBear cho biết: “Nguồn vốn từ vòng gọi vốn mới nhất được dùng để đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của chúng tôi về sản phẩm, công nghệ, đội ngũ quản lý cấp cao và các nhân tài công nghệ. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc hợp tác hoặc đầu tư vào các công ty công nghệ khác có các công nghệ mới hấp dẫn để giúp chúng tôi tăng cường hệ sinh thái hiện có và năng lực cải thiện sức khỏe tài chính của mọi người. Một số lĩnh vực chúng tôi đang quan tâm như các giải pháp tiếp cận và đáp ứng trải nghiệm khách hàng, giải pháp quản lý tài chính cá nhân, phương pháp chấm điểm tín dụng thay thế, giáo dục tài chính và nền tảng để đầu tư”.


Ông Bảo Nguyễn, Giám đốc Điều hành, GoBear Việt Nam cho biết Gobear giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn trên 10 lĩnh vực tài chính cá nhân, bao gồm bảo hiểm, cho vay cá nhân và thẻ tín dụng trên một nền tảng đơn giản và minh bạch.


GoBear Việt Nam có quan hệ hợp tác với 14 tổ chức tài chính bao gồm Standard Chartered, Citibank, FE Credit, Easy Credit, Manulife và Dai-ichi Life. GoBear Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình để phù hợp nhất với nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Gobear nhan khoan dau tu 80 trieu USD


Nen tang tai chinh Gobear vua nhan duoc khoan von 80 trieu USD trong vong goi von gan day, tu cac nha dau tu Walvis Participaties va Aegon N.V.


GoBear vua cong bo da nhan khoan dau tu 80 trieu USD trong vong goi von moi nhat. Voi khoan dau tu nay, GoBear cho biet tiep tuc thuc day su tang truong thong qua cac cai tien san pham va cong nghe, mo rong mang luoi doi tac va hoan thien cac mang kinh doanh cot loi.


Gobear nhan khoan dau tu 80 trieu USD

Gobear thuong gan lien voi hinh anh chu gau ngo nghinh.


Voi nen tang can ban la tim kiem va ket noi, su cai tien bao gom 2 huong chinh: hop tac voi cac doi tac va dau tu vao cac cong ty cong nghe, de bo sung them tinh nang cho nen tang cong nghe chinh.


Gobear cho biet nguon von moi nay den tu Quy dau tu Walvis Participaties, mot quy dau tu mao hiem cua Ha Lan va Aegon N.V, mot to chuc tai chinh.


GoBear la mot sieu thi tai chinh voi muc tieu giup nguoi dung chau A gia tang hieu biet ve tai chinh, cung cap cac giai phap tai chinh va gia tang hieu biet ve chung khoan cho moi nguoi.


GoBear dang phuc vu hon 40 trieu nguoi dung tren khap Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thai Lan va Viet Nam. Cac doi tac cua GoBear la cac to chuc tai chinh, ngan hang va cac cong ty bao hiem nhu Allianz Worldwide Partners, Citibank, FWD va Standard Chartered Bank.


Ong Adrian Chng, Giam doc dieu hanh cua GoBear cho biet: “Nguon von tu vong goi von moi nhat duoc dung de dau tu vao cac linh vuc uu tien cua chung toi ve san pham, cong nghe, doi ngu quan ly cap cao va cac nhan tai cong nghe. Chung toi cung rat quan tam den viec hop tac hoac dau tu vao cac cong ty cong nghe khac co cac cong nghe moi hap dan de giup chung toi tang cuong he sinh thai hien co va nang luc cai thien suc khoe tai chinh cua moi nguoi. Mot so linh vuc chung toi dang quan tam nhu cac giai phap tiep can va dap ung trai nghiem khach hang, giai phap quan ly tai chinh ca nhan, phuong phap cham diem tin dung thay the, giao duc tai chinh va nen tang de dau tu”.


Ong Bao Nguyen, Giam doc Dieu hanh, GoBear Viet Nam cho biet Gobear giup nguoi tieu dung dua ra lua chon tren 10 linh vuc tai chinh ca nhan, bao gom bao hiem, cho vay ca nhan va the tin dung tren mot nen tang don gian va minh bach.


GoBear Viet Nam co quan he hop tac voi 14 to chuc tai chinh bao gom Standard Chartered, Citibank, FE Credit, Easy Credit, Manulife va Dai-ichi Life. GoBear Viet Nam se tiep tuc mo rong cac dich vu san pham cua minh de phu hop nhat voi nhu cau cua nguoi tieu dung Viet Nam.


Gobear nhận khoản đầu tư 80 triệu USD

Nền tảng tài chính Gobear vừa nhận được khoản vốn 80 triệu USD trong vòng gọi vốn gần đây, từ các nhà đầu tư Walvis Participaties và Aegon N.V.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: