ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ trao 500 học bổng tổng trị giá 45 tỷ đồng cho tân sinh viên

Với chính sách học bổng mới, trong năm học 2019-2020, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ chọn trao 500 suất học bổng cho các sinh viên khóa K64 (khóa được trường tuyển sinh và nhập học trong năm nay –PV). Tổng giá trị các suất học bổng lên tới 45 tỷ đồng.


ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ trao 500 học bổng tổng trị giá 45 tỷ đồng cho tân sinh viên

Các học sinh THPT tham khảo ngành học của ĐH Bách khoa Hà Nội trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2019 (Nguồn ảnh: hust.edu.vn)


Thông tin từ ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, khác với các cách xét học bổng truyền thống thường được phân bổ về các Khoa, Viện theo kết quả học tập, bắt đầu từ năm học 2017-2018, nhà trường áp dụng chính sách học bổng mới nhằm “khuyến khích tài năng và trao cơ hội học tập tới mọi sinh viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nghị lực vươn lên trong học tập”. Hơn thế, với chính sách học bổng mới này, sinh viên, tân sinh viên sẽ phát huy được tính chủ động và tự tin nộp hồ sơ với năng lực và kết quả học tập, rèn luyện của cá nhân.


Theo chính sách học bổng mới, ĐH Bách khoa Hà Nội áp dụng các quỹ học bổng khuyến khích tài năng, học bổng hỗ trợ học tập, học bổng nghiên cứu và học bổng tài trợ của doanh nghiệp. Nguồn kinh phí của các quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính này được hình thành từ kinh phí của trường và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cựu sinh viên và doanh nghiệp.


Trong đó, ở loại hình học bổng hỗ trợ học tập, học bổng nghiên cứu, ĐH Bách khoa Hà Nội trao tặng 2 mức: học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí); học bổng bán phần (trị giá 50% học phí). Riêng học bổng khuyến khích tài năng có giá trị tương đương 30.000.000 triệu đồng/sinh viên, 150% mức học phí.


ĐH Bách khoa Hà Nội cũng cho biết thêm, phần lớn kinh phí của Quỹ học bổng của trường được dùng để xây dựng Quỹ học bổng hỗ trợ học tập (Scholarships) dành cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt (kinh tế gia đình khó khăn, sự cố đột xuất) với kết quả học tập và rèn luyện tốt để sinh viên có thể yên tâm học tập.


Đặc biệt hơn, với chính sách học bổng mới này, tính đến hết ngày 31/3/2019, ĐH Bách khoa Hà Nội Hà Nội đã nhận được 144 hồ sơ của các bạn học sinh sẽ tham dự kì thi THPT Quốc gia năm 2019 có nguyện vọng trở thành tân sinh viên K64 của trường. Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường đã xét và cấp 106 suất học bổng trong đó có 30 suất toàn phần và 76 suất bán phần.


PGS Trần Văn Tớp – Phó Hiệu trưởng cho biết, chính sách học bổng mới của ĐH Bách khoa Hà Nội được xây dựng nhằm thu hút sinh viên tài năng, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên và có kết quả tốt trong học tập.


“Trường sẽ cấp học bổng tài năng cho tất cả thí sinh đạt giải Nhất, Nhì trong các kỳ thi học sinh quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học khi đăng ký tuyển thẳng vào trường và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký học bổng hỗ trợ học tập (đợt 2) cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH BÁch khoa Hà Nội đến hết tháng 7/2019 để khi trúng tuyển các em hoàn toàn yên tâm học tập”. PGS Trần Văn Tớp cho biết thêm.


Được biết, trong năm học năm học 2018-2019, năm đầu tiên áp dụng chính sách học bổng mới, vào tháng 4/2019, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố danh sách các sinh viên được xét, cấp học bổng. Theo đó, 127 sinh viên đã nhận học bổng Khuyến khích tài năng với giá trị 30 triệu đồng/sinh viên, đây là những sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc, nằm trong Top 1% sinh viên có điểm cao nhất phân theo ngành đào tạo.


Bên cạnh học bổng khuyến khích tài năng, 274 sinh viên hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nhiều cố gắng nỗ lực trong học tập và rèn luyện đã được cấp học bổng hỗ trợ học tập, với 154 sinh viên nhận học bổng mức toàn phần và 120 sinh viên mức bán phần.

DH Bach khoa Ha Noi se trao 500 hoc bong tong tri gia 45 ty dong cho tan sinh vien


Voi chinh sach hoc bong moi, trong nam hoc 2019-2020, DH Bach khoa Ha Noi du kien se chon trao 500 suat hoc bong cho cac sinh vien khoa K64 (khoa duoc truong tuyen sinh va nhap hoc trong nam nay –PV). Tong gia tri cac suat hoc bong len toi 45 ty dong.


DH Bach khoa Ha Noi se trao 500 hoc bong tong tri gia 45 ty dong cho tan sinh vien

Cac hoc sinh THPT tham khao nganh hoc cua DH Bach khoa Ha Noi trong Ngay hoi tu van tuyen sinh nam 2019 (Nguon anh: hust.edu.vn)


Thong tin tu DH Bach khoa Ha Noi cho hay, khac voi cac cach xet hoc bong truyen thong thuong duoc phan bo ve cac Khoa, Vien theo ket qua hoc tap, bat dau tu nam hoc 2017-2018, nha truong ap dung chinh sach hoc bong moi nham “khuyen khich tai nang va trao co hoi hoc tap toi moi sinh vien, dac biet la sinh vien co hoan canh kho khan co nghi luc vuon len trong hoc tap”. Hon the, voi chinh sach hoc bong moi nay, sinh vien, tan sinh vien se phat huy duoc tinh chu dong va tu tin nop ho so voi nang luc va ket qua hoc tap, ren luyen cua ca nhan.


Theo chinh sach hoc bong moi, DH Bach khoa Ha Noi ap dung cac quy hoc bong khuyen khich tai nang, hoc bong ho tro hoc tap, hoc bong nghien cuu va hoc bong tai tro cua doanh nghiep. Nguon kinh phi cua cac quy hoc bong va ho tro tai chinh nay duoc hinh thanh tu kinh phi cua truong va su dong gop cua cac to chuc, ca nhan, cuu sinh vien va doanh nghiep.


Trong do, o loai hinh hoc bong ho tro hoc tap, hoc bong nghien cuu, DH Bach khoa Ha Noi trao tang 2 muc: hoc bong toan phan (tri gia 100% hoc phi); hoc bong ban phan (tri gia 50% hoc phi). Rieng hoc bong khuyen khich tai nang co gia tri tuong duong 30.000.000 trieu dong/sinh vien, 150% muc hoc phi.


DH Bach khoa Ha Noi cung cho biet them, phan lon kinh phi cua Quy hoc bong cua truong duoc dung de xay dung Quy hoc bong ho tro hoc tap (Scholarships) danh cho nhung sinh vien co hoan canh dac biet (kinh te gia dinh kho khan, su co dot xuat) voi ket qua hoc tap va ren luyen tot de sinh vien co the yen tam hoc tap.


Dac biet hon, voi chinh sach hoc bong moi nay, tinh den het ngay 31/3/2019, DH Bach khoa Ha Noi Ha Noi da nhan duoc 144 ho so cua cac ban hoc sinh se tham du ki thi THPT Quoc gia nam 2019 co nguyen vong tro thanh tan sinh vien K64 cua truong. Hoi dong xet, cap hoc bong cua Truong da xet va cap 106 suat hoc bong trong do co 30 suat toan phan va 76 suat ban phan.


PGS Tran Van Top – Pho Hieu truong cho biet, chinh sach hoc bong moi cua DH Bach khoa Ha Noi duoc xay dung nham thu hut sinh vien tai nang, dong thoi tao dieu kien cho sinh vien co hoan canh kho khan biet vuon len va co ket qua tot trong hoc tap.


“Truong se cap hoc bong tai nang cho tat ca thi sinh dat giai Nhat, Nhi trong cac ky thi hoc sinh quoc gia cac mon Toan, Ly, Hoa, Sinh, Tin hoc khi dang ky tuyen thang vao truong va tiep tuc nhan ho so dang ky hoc bong ho tro hoc tap (dot 2) cho thi sinh dang ky xet tuyen vao DH BAch khoa Ha Noi den het thang 7/2019 de khi trung tuyen cac em hoan toan yen tam hoc tap”. PGS Tran Van Top cho biet them.


Duoc biet, trong nam hoc nam hoc 2018-2019, nam dau tien ap dung chinh sach hoc bong moi, vao thang 4/2019, DH Bach khoa Ha Noi da cong bo danh sach cac sinh vien duoc xet, cap hoc bong. Theo do, 127 sinh vien da nhan hoc bong Khuyen khich tai nang voi gia tri 30 trieu dong/sinh vien, day la nhung sinh vien co thanh tich hoc tap dac biet xuat sac, nam trong Top 1% sinh vien co diem cao nhat phan theo nganh dao tao.


Ben canh hoc bong khuyen khich tai nang, 274 sinh vien hoan canh kinh te kho khan, co nhieu co gang no luc trong hoc tap va ren luyen da duoc cap hoc bong ho tro hoc tap, voi 154 sinh vien nhan hoc bong muc toan phan va 120 sinh vien muc ban phan.


ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ trao 500 học bổng tổng trị giá 45 tỷ đồng cho tân sinh viên

Với chính sách học bổng mới, trong năm học 2019-2020, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ chọn trao 500 suất học bổng cho các sinh viên khóa K64 (khóa được trường tuyển sinh và nhập học trong năm nay –PV). Tổng giá trị các suất học bổng lên tới 45 tỷ đồng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: