Startup công nghệ Việt có cơ hội nhận giải thưởng trị giá 100.000 USD

Trong năm thứ tư cuộc thi “K-Startup Grand Challenge 2019” được tổ chức, các startup Việt Nam sẽ có cơ hội nhận giải thưởng 100.000 USD cùng nhiều chương trình đào tạo, tư vấn, đầu tư, hỗ trợ tăng tốc phát triển của Chính phủ Hàn Quốc.


Khởi động mùa thứ tư cuộc thi “K-Startup Grand Challenge

Đại diện Ban tổ chức chương trình “K-Startup Grand Challenge 2019” giới thiệu về cuộc thi năm nay.


Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp với Trung tâm Hợp tác CNTT Hàn Quốc tại Hà Nội (KICC), thuộc Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) ngày 24/4 đã chính thức giới thiệu “K-Startup Grand Challenge 2019”, một chương trình đem đến cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) Việt Nam nhiều cơ hội tăng tốc phát triển.


“K-Startup Grand Challenge” là chương trình thường niên do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức từ năm 2016 với mục đích xây dựng một hệ sinh thái mở, giúp các Start-up mở rộng thị trường tại các nước châu Á thông qua việc sử dụng thị trường Hàn Quốc làm bước đệm. Năm 2019 này là năm thứ 4 chương trình được tổ chức trên phạm vi toàn cầu.


“K-Startup Grand Challenge 2019” đã chọn Việt Nam là một trong những địa điểm chính tổ chức cuộc thi vòng loại khu vực năm nay. Theo đó, vòng loại sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 7/2019 để lựa chọn các startup Việt tiềm năng đưa sang Hàn Quốc tham gia vòng chung kết. Sẽ có 40 startup trên toàn cầu được nhận kinh phí 3.097 USD/nhóm/tháng để chi trả các kinh phí sinh hoạt trong thời gian 3,5 tháng đào tạo, hỗ trợ kết nối đầu tư, hợp tác tại Hàn Quốc. Top 20 startup sau vòng chung kết sẽ được cấp kinh phí tương đương 3,097 USD/nhóm/tháng cho 3,5 tháng hoạt động tiếp theo tại Hàn Quốc. Các startup trong tất cả các lĩnh vực đều có cơ hội tham gia chương trình này.


Ngoài Việt Nam, VIA sẽ cùng KICC và NIPA sẽ triển khai hoạt động quảng bá và thi vòng loại tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bao gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Philippine, Hong Kong, Đài Loan. Các startup qua vòng xét duyệt hồ sơ sẽ tham gia thi theo 2 khu vực. Trong đó, khu vực 1 tại Việt Nam (Hà Nội và TP.HCM, dành cho các startup tại Việt Nam); và khu vực 2 tại 1 trong các quốc gia, nền kinh tế còn lại.


Phân tích cụ thể hơn về cơ hội mà “K-Startup Grand Challenge” mang lại cho các Startup, ông Nguyễn Viết Thế – Phó Chủ tịch thường trực VIA cho biết: “Tham gia chương trình, các Startup không chỉ có cơ hội được tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp, được các chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, được tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, mà còn có dịp được giới thiệu, kết nối hợp tác với các đối tác tại Hàn Quốc tạo đà giúp các Startup tăng tốc phát triển và mở rộng thị trường tại khu vực Châu Á. Tôi hy vọng các Start-up Việt Nam sẽ giành được nhiều vị trí cao trong cuộc thi này".


Cũng tại buổi họp báo, đại diện NIPA chia sẻ Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao về phong trào khởi nghiệp, với cộng đồng đông đảo các start-up trẻ, năng động, giàu ý tưởng sáng tạo, đó là lý do NIPA tiếp tục lựa chọn Việt Nam làm quốc gia tổ chức vòng loại “K-Startup Grand Challenge 2019” trong khu vực.


Cũng theo đại diện NIPA, “K-Startup Grand Challenge” luôn khuyến khích những ý tưởng và mô hình kinh doanh mới vì vậy tiêu chí xét duyệt dựa trên mức độ sáng tạo của ý tưởng/ mô hình kinh doanh, công nghệ đột phá cùng tiềm năng phát triển... Qua ba mùa trước, với các vòng thi đầy thử thách và công bằng, khách quan, cùng sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia, chương trình được đánh giá là một “bệ phóng” hiệu quả giúp các start-up phát huy ý tưởng để khởi nghiệp thành công.


Trong 2 mùa “K-Startup Grand Challenge” 2016, 2017: các doanh nghiệp và nhóm startup đã được nhận nguồn hỗ trợ lên đến 26 triệu USD, ký kết được 46 hợp đồng và trên 300 biên bản ghi nhớ hợp tác. Riêng trong mùa 2018, có tới 23 pháp nhân được thành lập, 251 hoạt động hợp tác, 122 hợp đồng được ký kết và 59 triệu USD đã được đầu tư.


Cổng đăng ký “K-Startup Grand Challenge 2019” đã chính thức mở tiếp nhận đơn đăng ký của cộng đồng startup tại địa chỉ https://www.k-startupgc.org/.

Startup cong nghe Viet co co hoi nhan giai thuong tri gia 100.000 USD


Trong nam thu tu cuoc thi “K-Startup Grand Challenge 2019” duoc to chuc, cac startup Viet Nam se co co hoi nhan giai thuong 100.000 USD cung nhieu chuong trinh dao tao, tu van, dau tu, ho tro tang toc phat trien cua Chinh phu Han Quoc.


Khoi dong mua thu tu cuoc thi “K-Startup Grand Challenge

Dai dien Ban to chuc chuong trinh “K-Startup Grand Challenge 2019” gioi thieu ve cuoc thi nam nay.


Hiep hoi Internet Viet Nam (VIA) phoi hop voi Trung tam Hop tac CNTT Han Quoc tai Ha Noi (KICC), thuoc Co quan Xuc tien Cong nghiep CNTT Han Quoc (NIPA) ngay 24/4 da chinh thuc gioi thieu “K-Startup Grand Challenge 2019”, mot chuong trinh dem den cho cac doanh nghiep khoi nghiep (startup) Viet Nam nhieu co hoi tang toc phat trien.


“K-Startup Grand Challenge” la chuong trinh thuong nien do Chinh phu Han Quoc to chuc tu nam 2016 voi muc dich xay dung mot he sinh thai mo, giup cac Start-up mo rong thi truong tai cac nuoc chau A thong qua viec su dung thi truong Han Quoc lam buoc dem. Nam 2019 nay la nam thu 4 chuong trinh duoc to chuc tren pham vi toan cau.


“K-Startup Grand Challenge 2019” da chon Viet Nam la mot trong nhung dia diem chinh to chuc cuoc thi vong loai khu vuc nam nay. Theo do, vong loai se duoc to chuc tai Ha Noi va TP.HCM trong thang 7/2019 de lua chon cac startup Viet tiem nang dua sang Han Quoc tham gia vong chung ket. Se co 40 startup tren toan cau duoc nhan kinh phi 3.097 USD/nhom/thang de chi tra cac kinh phi sinh hoat trong thoi gian 3,5 thang dao tao, ho tro ket noi dau tu, hop tac tai Han Quoc. Top 20 startup sau vong chung ket se duoc cap kinh phi tuong duong 3,097 USD/nhom/thang cho 3,5 thang hoat dong tiep theo tai Han Quoc. Cac startup trong tat ca cac linh vuc deu co co hoi tham gia chuong trinh nay.


Ngoai Viet Nam, VIA se cung KICC va NIPA se trien khai hoat dong quang ba va thi vong loai tai 6 quoc gia va vung lanh tho khac, bao gom Lao, Campuchia, Myanmar, Philippine, Hong Kong, Dai Loan. Cac startup qua vong xet duyet ho so se tham gia thi theo 2 khu vuc. Trong do, khu vuc 1 tai Viet Nam (Ha Noi va TP.HCM, danh cho cac startup tai Viet Nam); va khu vuc 2 tai 1 trong cac quoc gia, nen kinh te con lai.


Phan tich cu the hon ve co hoi ma “K-Startup Grand Challenge” mang lai cho cac Startup, ong Nguyen Viet The – Pho Chu tich thuong truc VIA cho biet: “Tham gia chuong trinh, cac Startup khong chi co co hoi duoc tham gia cac khoa dao tao chuyen nghiep, duoc cac chuyen gia co kinh nghiem tu van, ho tro, duoc tiep can cac nguon von dau tu, ma con co dip duoc gioi thieu, ket noi hop tac voi cac doi tac tai Han Quoc tao da giup cac Startup tang toc phat trien va mo rong thi truong tai khu vuc Chau A. Toi hy vong cac Start-up Viet Nam se gianh duoc nhieu vi tri cao trong cuoc thi nay".


Cung tai buoi hop bao, dai dien NIPA chia se Viet Nam la quoc gia duoc danh gia cao ve phong trao khoi nghiep, voi cong dong dong dao cac start-up tre, nang dong, giau y tuong sang tao, do la ly do NIPA tiep tuc lua chon Viet Nam lam quoc gia to chuc vong loai “K-Startup Grand Challenge 2019” trong khu vuc.


Cung theo dai dien NIPA, “K-Startup Grand Challenge” luon khuyen khich nhung y tuong va mo hinh kinh doanh moi vi vay tieu chi xet duyet dua tren muc do sang tao cua y tuong/ mo hinh kinh doanh, cong nghe dot pha cung tiem nang phat trien... Qua ba mua truoc, voi cac vong thi day thu thach va cong bang, khach quan, cung su tu van cua doi ngu chuyen gia, chuong trinh duoc danh gia la mot “be phong” hieu qua giup cac start-up phat huy y tuong de khoi nghiep thanh cong.


Trong 2 mua “K-Startup Grand Challenge” 2016, 2017: cac doanh nghiep va nhom startup da duoc nhan nguon ho tro len den 26 trieu USD, ky ket duoc 46 hop dong va tren 300 bien ban ghi nho hop tac. Rieng trong mua 2018, co toi 23 phap nhan duoc thanh lap, 251 hoat dong hop tac, 122 hop dong duoc ky ket va 59 trieu USD da duoc dau tu.


Cong dang ky “K-Startup Grand Challenge 2019” da chinh thuc mo tiep nhan don dang ky cua cong dong startup tai dia chi https://www.k-startupgc.org/.


Startup công nghệ Việt có cơ hội nhận giải thưởng trị giá 100.000 USD

Trong năm thứ tư cuộc thi “K-Startup Grand Challenge 2019” được tổ chức, các startup Việt Nam sẽ có cơ hội nhận giải thưởng 100.000 USD cùng nhiều chương trình đào tạo, tư vấn, đầu tư, hỗ trợ tăng tốc phát triển của Chính phủ Hàn Quốc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: