Việt Nam xếp thứ 5 khu vực ASEAN về an toàn, an ninh mạng

Theo dự thảo Báo cáo xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) 2018 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Việt Nam xếp thứ 50 trong 194 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, thứ 11 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 5 khu vực ASEAN.


Thông tin nêu trên vừa được ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) chia sẻ tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2019 vừa được Cục An toàn thông tin phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội Internet Việt Nam và Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức tại Hà Nội.


Việt Nam xếp thứ 5 khu vực ASEAN về an toàn, an ninh mạng

Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Hoàng Minh Tiến chia sẻ thông tin về xếp hạng an toàn, an ninh mạng của Việt Nam theo dự thảo báo cáo GCI 2018 do ITU thực hiện.


Ông Tiến cũng cho biết, bức tranh, góc nhìn toàn cầu về tình hình an toàn, an ninh mạng được Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) cung cấp vào cuối tháng 3/2019 vừa qua. Báo cáo về xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu do ITU thực hiện, đến nay đã là kỳ thứ ba. Hai kỳ báo cáo trước là vào các năm 2015 và 2017.


“Báo cáo này ban đầu được ITU thực hiện với mục đích nâng cao nhận thức của lãnh đạo các quốc gia trên thế giới về vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh mạng; song đến nay báo cáo này không chỉ nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các quốc gia mà đã đi vào đánh giá thực sự các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng mà các nước đang triển khai, từ đó thúc đẩy các quốc gia và vùng lãnh thổ trong việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng”, ông Tiến chia sẻ.


Với kết quả xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) 2018 của Liên minh Viễn thông quốc tế theo dự thảo báo cáo mới nhất được tổ chức này cung cấp, thứ hạng của Việt Nam trong bức tranh về an toàn, an ninh mạng toàn cầu đã được cải thiện đáng kể.


Cụ thể, với việc xếp thứ 50 trong 194 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, thứ hạng của Việt Nam năm 2018 đã tăng lần lượt 26 bậc và 51 bậc so với kỳ 2 kỳ ITU công bố báo cáo GCI vào tháng 4/2015 và tháng 7/2017 (xếp hạng về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam trong báo cáo GCI 2015 và GCI 2017 lần lượt là 76/196 và 101/193.


Cùng với đó, cũng theo dự thảo báo cáo GCI 2018 của ITU, xếp hạng về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ASEAN cũng được cải thiện khá nhiều so với kỳ công bố báo cáo hồi tháng 7/2017: xếp thứ 11 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng 12 bậc; và xếp thứ 5 khu vực ASEAN, tăng 4 bậc, chỉ xếp sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.


Việt Nam xếp thứ 5 khu vực ASEAN về an toàn, an ninh mạng

Xếp hạng về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam trong khu vực ASEAN năm 2018, theo dự thảo báo cáo GCI 2018 của ITU (Nguồn ảnh: Cục An toàn thông tin)


Trước đó, trong phát biểu kết luận Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý I/2019 của Bộ TT&TT được tổ chức đầu tháng 4 này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những cố gắng của khối an toàn thông tin Bộ TT&TT trong thời gian qua có tiến triển giúp đưa chỉ số xếp hạng ITU Việt Nam trong lĩnh vực này gia tăng đáng kể. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị phải cung cấp số liệu chính xác cho các tổ chức quốc tế để phản ánh một cách chuẩn xác tình hình phát triển của lĩnh vực an toàn thông tin trong thời gian tới.


Trong năm 2019, với lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, Bộ TT&TT đã xác định rõ mục tiêu là tạo ra được thị trường an toàn, an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước; đưa Việt Nam trở thành Trung tâm an ninh mạng của ASEAN. Một nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị khối an toàn thông tin của Bộ TT&TT trong năm nay là triển khai các giải pháp để cải thiện xếp hạng về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam theo đánh giá của ITU tăng thêm 20 bậc.


Chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện Vietnam Security Summit 2019, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải coi đảm bảo an toàn, an ninh mạng là vấn đề song hành với việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT, có như vậy mới đảm bảo cho việc ứng dụng và phát triển CNTT một cách nhanh và bền vững.


Ông Dũng cũng cho biết, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, Bộ TT&TT đã tham mưu, soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu của Việt Nam theo xếp hạng của ITU. Dự thảo Chỉ thị này nhấn mạnh đến vai trò người đứng đầu, yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về mất an toàn, an ninh mạng của đơn vị mình; mỗi đơn vị cũng phải tổ chức lực lượng an toàn, an ninh mạng tại chỗ, đồng thời phải có đơn vị chuyên trách bên ngoài cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng; kiểm thử xâm nhập, đánh giá mức độ và quản lý rủi ro về an toàn, an ninh mạng phải được thực hiện thường xuyên.


“Chúng tôi nghĩ là trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2019, Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu của Việt Nam theo xếp hạng của ITU sẽ được ban hành. Khi Chỉ thị này được ban hành, đây sẽ là “kim chỉ nam” cho các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng tốt hơn trong thời gian tới”, ông Dũng cho biết thêm.

Viet Nam xep thu 5 khu vuc ASEAN ve an toan, an ninh mang


Theo du thao Bao cao xep hang an toan, an ninh mang toan cau (GCI) 2018 cua Lien minh Vien thong quoc te (ITU), Viet Nam xep thu 50 trong 194 quoc gia, vung lanh tho duoc xep hang, thu 11 trong khu vuc chau A-Thai Binh Duong va thu 5 khu vuc ASEAN.


Thong tin neu tren vua duoc ong Hoang Minh Tien - Pho Cuc truong Cuc An toan thong tin (Bo TT&TT) chia se tai Hoi thao va Trien lam quoc te ve an toan, an ninh mang Viet Nam - Vietnam Security Summit 2019 vua duoc Cuc An toan thong tin phoi hop cung Cuc An ninh mang va phong, chong toi pham su dung cong nghe cao (Bo Cong an), Hiep hoi Internet Viet Nam va Tap doan IEC phoi hop to chuc tai Ha Noi.


Viet Nam xep thu 5 khu vuc ASEAN ve an toan, an ninh mang

Pho Cuc truong Cuc An toan thong tin Hoang Minh Tien chia se thong tin ve xep hang an toan, an ninh mang cua Viet Nam theo du thao bao cao GCI 2018 do ITU thuc hien.


Ong Tien cung cho biet, buc tranh, goc nhin toan cau ve tinh hinh an toan, an ninh mang duoc Lien minh vien thong quoc te (ITU) cung cap vao cuoi thang 3/2019 vua qua. Bao cao ve xep hang an toan, an ninh mang toan cau do ITU thuc hien, den nay da la ky thu ba. Hai ky bao cao truoc la vao cac nam 2015 va 2017.


“Bao cao nay ban dau duoc ITU thuc hien voi muc dich nang cao nhan thuc cua lanh dao cac quoc gia tren the gioi ve van de dam bao an toan, an ninh mang; song den nay bao cao nay khong chi nham nang cao nhan thuc cua lanh dao cac quoc gia ma da di vao danh gia thuc su cac giai phap dam bao an toan, an ninh mang ma cac nuoc dang trien khai, tu do thuc day cac quoc gia va vung lanh tho trong viec tang cuong cac bien phap bao dam an toan, an ninh mang”, ong Tien chia se.


Voi ket qua xep hang an toan, an ninh mang toan cau (GCI) 2018 cua Lien minh Vien thong quoc te theo du thao bao cao moi nhat duoc to chuc nay cung cap, thu hang cua Viet Nam trong buc tranh ve an toan, an ninh mang toan cau da duoc cai thien dang ke.


Cu the, voi viec xep thu 50 trong 194 quoc gia, vung lanh tho duoc xep hang, thu hang cua Viet Nam nam 2018 da tang lan luot 26 bac va 51 bac so voi ky 2 ky ITU cong bo bao cao GCI vao thang 4/2015 va thang 7/2017 (xep hang ve an toan, an ninh mang cua Viet Nam trong bao cao GCI 2015 va GCI 2017 lan luot la 76/196 va 101/193.


Cung voi do, cung theo du thao bao cao GCI 2018 cua ITU, xep hang ve an toan, an ninh mang cua Viet Nam trong khu vuc chau A - Thai Binh Duong va ASEAN cung duoc cai thien kha nhieu so voi ky cong bo bao cao hoi thang 7/2017: xep thu 11 trong khu vuc chau A-Thai Binh Duong, tang 12 bac; va xep thu 5 khu vuc ASEAN, tang 4 bac, chi xep sau Singapore, Malaysia, Thai Lan va Indonesia.


Viet Nam xep thu 5 khu vuc ASEAN ve an toan, an ninh mang

Xep hang ve an toan, an ninh mang cua Viet Nam trong khu vuc ASEAN nam 2018, theo du thao bao cao GCI 2018 cua ITU (Nguon anh: Cuc An toan thong tin)


Truoc do, trong phat bieu ket luan Hoi nghi giao ban quan ly nha nuoc quy I/2019 cua Bo TT&TT duoc to chuc dau thang 4 nay, Bo truong Nguyen Manh Hung ghi nhan nhung co gang cua khoi an toan thong tin Bo TT&TT trong thoi gian qua co tien trien giup dua chi so xep hang ITU Viet Nam trong linh vuc nay gia tang dang ke. Bo truong cung yeu cau cac don vi phai cung cap so lieu chinh xac cho cac to chuc quoc te de phan anh mot cach chuan xac tinh hinh phat trien cua linh vuc an toan thong tin trong thoi gian toi.


Trong nam 2019, voi linh vuc an toan, an ninh mang, Bo TT&TT da xac dinh ro muc tieu la tao ra duoc thi truong an toan, an ninh mang; phat trien cac doanh nghiep an ninh mang Viet Nam dam bao an toan he thong thong tin cua cac co quan Dang, Nha nuoc; dua Viet Nam tro thanh Trung tam an ninh mang cua ASEAN. Mot nhiem vu trong tam cua cac don vi khoi an toan thong tin cua Bo TT&TT trong nam nay la trien khai cac giai phap de cai thien xep hang ve an toan, an ninh mang cua Viet Nam theo danh gia cua ITU tang them 20 bac.


Chia se voi bao chi ben le su kien Vietnam Security Summit 2019, ong Nguyen Huy Dung, Pho Cuc truong Cuc An toan thong tin nhan manh, cac co quan, to chuc, doanh nghiep phai coi dam bao an toan, an ninh mang la van de song hanh voi viec trien khai ung dung va phat trien CNTT, co nhu vay moi dam bao cho viec ung dung va phat trien CNTT mot cach nhanh va ben vung.


Ong Dung cung cho biet, voi vai tro la co quan quan ly nha nuoc trong linh vuc an toan thong tin mang, Bo TT&TT da tham muu, soan thao va trinh Thu tuong Chinh phu du thao Chi thi ve viec tang cuong bao dam an toan, an ninh mang nham cai thien chi so an toan, an ninh thong tin toan cau cua Viet Nam theo xep hang cua ITU. Du thao Chi thi nay nhan manh den vai tro nguoi dung dau, yeu cau nguoi dung dau phai chiu trach nhiem ve mat an toan, an ninh mang cua don vi minh; moi don vi cung phai to chuc luc luong an toan, an ninh mang tai cho, dong thoi phai co don vi chuyen trach ben ngoai cung cap dich vu an toan, an ninh mang; kiem thu xam nhap, danh gia muc do va quan ly rui ro ve an toan, an ninh mang phai duoc thuc hien thuong xuyen.


“Chung toi nghi la trong thang 4 hoac dau thang 5/2019, Chi thi ve tang cuong bao dam an toan, an ninh mang nham cai thien chi so an toan, an ninh thong tin toan cau cua Viet Nam theo xep hang cua ITU se duoc ban hanh. Khi Chi thi nay duoc ban hanh, day se la “kim chi nam” cho cac co quan, to chuc o Viet Nam trien khai cong tac dam bao an toan thong tin mang tot hon trong thoi gian toi”, ong Dung cho biet them.


Việt Nam xếp thứ 5 khu vực ASEAN về an toàn, an ninh mạng

Theo dự thảo Báo cáo xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) 2018 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Việt Nam xếp thứ 50 trong 194 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, thứ 11 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 5 khu vực ASEAN.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: