Ông Trần Kinh Doanh trở thành người đại diện pháp luật cho Thế Giới Di Động

Sau khi được bầu làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động, ông Trần Kinh Doanh hiện nay trở thành người đại diện pháp luật của công ty.


Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động vừa gửi báo cáo lên UB Chứng khoán nhà nước về việc thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh lần thứ 21. Trong nội dung thay đổi, ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc công ty, chính thức trở thành người đại diện pháp luật của Thế Giới Di Động.


Ông Trần Kinh Doanh trở thành người đại diện pháp luật cho Thế Giới Di Động

Ông Trần Kinh Doanh tại Đại hội cổ đông thường niên Thế Giới Di Động 2019 - Ảnh: Hải Đăng


Ông Trần Kinh Doanh được bầu làm Tổng giám đốc Thế Giới Di Động thay cho ông Nguyễn Đức Tài, một trong 5 người sáng lập Thế Giới Di Động, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.


Với vai trò mới, ông Trần Kinh Doanh nắm giữ quyền điều hành cao nhất tại tập đoàn Thế Giới Di Động, bao gồm các công ty con như Công ty cổ phần Thế Giới Di Động, Công ty cổ phần Bách hoá Xanh.


Ông Doanh hiện chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển chuỗi Bách hoá Xanh, ngành kinh doanh mới được kỳ vọng là động lực phát triển chủ yếu của Thế Giới Di Động trong những năm tiếp theo. Ngành điện thoại, điện máy trong năm 2018 vẫn chiếm 95% doanh thu của cả Thế Giới Di Động, tuy nhiên lĩnh vực di động được dự báo chỉ tăng trưởng 1% trong năm nay, do đó áp lực doanh thu lên Bách hoá Xanh trong các năm tới sẽ rất lớn.


Bách hoá Xanh hiện có 497 cửa hàng, trong đó có 56 cửa hàng tại 10 tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, còn lại là các cửa hàng đặt tại TP.HCM. Trong tháng 2/2019, doanh thu tính trung bình mỗi ngày hoạt động (không bao gồm ngày nghỉ dịp Tết Nguyên Đán) của toàn chuỗi Bách hoá Xanh là khoảng 40 triệu/cửa hàng/ngày.


Ngoài ra, Bách hoá Xanh đã hoàn tất việc đóng cửa các cửa hàng mô hình cũ không đủ điều kiện chuyển đổi lên mô hình chuẩn, tức mô hình chú trọng vào đồ tươi sống nhiều hơn và có diện tích trung bình khoảng 200 mét vuông.


Thế Giới Di Động cho biết chuỗi Bách hoá Xanh chính thức hoà vốn EBITDA tại cửa hàng vào tháng 12/2018, kết quả của những thay đổi trong 3 năm triển khai. Công ty dự định sẽ hoà vốn hoàn toàn tại các cửa hàng Bách hoá Xanh trong năm 2019.


Ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động, cho biết năm 2019 sẽ tập trung toàn lực để phát triển chuỗi Bách hoá Xanh. Trên quy mô tập đoàn, chuỗi này góp quá ít ỏi so với hai mảng điện thoại và điện máy nhưng ông Tài cho biết trong vài năm tới Bách hoá Xanh sẽ là động lực phát triển của Thế Giới Di Động.


Nói trước các nhà đầu tư mới đây, ông Doanh cho biết lợi nhuận gộp của chuỗi bách hoá hiện khoảng 18-20%, cao hơn mức 17-18% của mảng điện máy hay điện thoại vốn đang chững lại. Ở mảng kinh doanh mới, ông Doanh cho biết còn có thể gia tăng lãi gộp thêm nữa, chứng tỏ vai trò của Bách hoá Xanh trong tương lai rất lớn.


Thế Giới Di Động đặt mục tiêu kinh doanh năm 2019 đạt doanh thu 108.468 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.571 tỷ đồng. Năm 2018, tập đoàn này đạt doanh thu 86.516 tỷ đồng và lợi nhuận 2.880 tỷ đồng.

Ong Tran Kinh Doanh tro thanh nguoi dai dien phap luat cho The Gioi Di Dong


Sau khi duoc bau lam Tong giam doc Cong ty co phan dau tu The Gioi Di Dong, ong Tran Kinh Doanh hien nay tro thanh nguoi dai dien phap luat cua cong ty.


Cong ty co phan dau tu The Gioi Di Dong vua gui bao cao len UB Chung khoan nha nuoc ve viec thay doi noi dung giay phep kinh doanh lan thu 21. Trong noi dung thay doi, ong Tran Kinh Doanh, Tong giam doc cong ty, chinh thuc tro thanh nguoi dai dien phap luat cua The Gioi Di Dong.


Ong Tran Kinh Doanh tro thanh nguoi dai dien phap luat cho The Gioi Di Dong

Ong Tran Kinh Doanh tai Dai hoi co dong thuong nien The Gioi Di Dong 2019 - Anh: Hai Dang


Ong Tran Kinh Doanh duoc bau lam Tong giam doc The Gioi Di Dong thay cho ong Nguyen Duc Tai, mot trong 5 nguoi sang lap The Gioi Di Dong, hien giu chuc Chu tich HDQT cong ty.


Voi vai tro moi, ong Tran Kinh Doanh nam giu quyen dieu hanh cao nhat tai tap doan The Gioi Di Dong, bao gom cac cong ty con nhu Cong ty co phan The Gioi Di Dong, Cong ty co phan Bach hoa Xanh.


Ong Doanh hien chiu trach nhiem chinh trong viec phat trien chuoi Bach hoa Xanh, nganh kinh doanh moi duoc ky vong la dong luc phat trien chu yeu cua The Gioi Di Dong trong nhung nam tiep theo. Nganh dien thoai, dien may trong nam 2018 van chiem 95% doanh thu cua ca The Gioi Di Dong, tuy nhien linh vuc di dong duoc du bao chi tang truong 1% trong nam nay, do do ap luc doanh thu len Bach hoa Xanh trong cac nam toi se rat lon.


Bach hoa Xanh hien co 497 cua hang, trong do co 56 cua hang tai 10 tinh mien Tay va Dong Nam Bo, con lai la cac cua hang dat tai TP.HCM. Trong thang 2/2019, doanh thu tinh trung binh moi ngay hoat dong (khong bao gom ngay nghi dip Tet Nguyen Dan) cua toan chuoi Bach hoa Xanh la khoang 40 trieu/cua hang/ngay.


Ngoai ra, Bach hoa Xanh da hoan tat viec dong cua cac cua hang mo hinh cu khong du dieu kien chuyen doi len mo hinh chuan, tuc mo hinh chu trong vao do tuoi song nhieu hon va co dien tich trung binh khoang 200 met vuong.


The Gioi Di Dong cho biet chuoi Bach hoa Xanh chinh thuc hoa von EBITDA tai cua hang vao thang 12/2018, ket qua cua nhung thay doi trong 3 nam trien khai. Cong ty du dinh se hoa von hoan toan tai cac cua hang Bach hoa Xanh trong nam 2019.


Ong Nguyen Duc Tai, chu tich HDQT The Gioi Di Dong, cho biet nam 2019 se tap trung toan luc de phat trien chuoi Bach hoa Xanh. Tren quy mo tap doan, chuoi nay gop qua it oi so voi hai mang dien thoai va dien may nhung ong Tai cho biet trong vai nam toi Bach hoa Xanh se la dong luc phat trien cua The Gioi Di Dong.


Noi truoc cac nha dau tu moi day, ong Doanh cho biet loi nhuan gop cua chuoi bach hoa hien khoang 18-20%, cao hon muc 17-18% cua mang dien may hay dien thoai von dang chung lai. O mang kinh doanh moi, ong Doanh cho biet con co the gia tang lai gop them nua, chung to vai tro cua Bach hoa Xanh trong tuong lai rat lon.


The Gioi Di Dong dat muc tieu kinh doanh nam 2019 dat doanh thu 108.468 ty dong va loi nhuan sau thue dat 3.571 ty dong. Nam 2018, tap doan nay dat doanh thu 86.516 ty dong va loi nhuan 2.880 ty dong.


Ông Trần Kinh Doanh trở thành người đại diện pháp luật cho Thế Giới Di Động

Sau khi được bầu làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động, ông Trần Kinh Doanh hiện nay trở thành người đại diện pháp luật của công ty.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: