Tòa án Mỹ yêu cầu Apple phải trả cho Qualcomm 31 triệu USD

Ở chiều ngược lại, Qualcomm phải trả cho Apple đến 1 tỷ USD.


Sáng nay, thẩm phán Gonzalo Curiel của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam California nói rằng Qualcomm có nghĩa vụ phải trả cho Apple gần 1 tỷ USD tiền bản quyền mà họ đã thu vượt mức miễn là nhà sản xuất iPhone không tiếp tục kiện cáo ra tòa hoặc các cơ quan quản lý nữa.


Tòa án Mỹ yêu cầu Apple phải trả cho Qualcomm 31 triệu USD - Ảnh 1.

Tòa án vừa ra phán quyết quan trọng cho vụ kiện giữa Apple và Qualcomm


Một quyết định khác liên quan đến Apple và Qualcomm cũng được công bố trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận của Reuters, một bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang ở San Diego đã ra phán quyết yêu cầu Apple phải trả cho Qualcomm 31 triệu USD (do hành vi vi phạm 3 bằng sáng chế của nhà sản xuất chip). Điều này tương đương với việc Apple phải trả 1,41 USD cho mỗi chiếc iPhone được bán ra với công nghệ của Qualcomm ở bên trong. Mặc dù nhận được 31 triệu USD tiền bồi thường nhưng so với số tiền 1 tỷ USD phải trả ngược lại cho Apple thì Qualcomm vẫn phải chi thêm 969 triệu USD nữa để giải quyết dứt điểm vụ kiện.


31 triệu USD được trao cho Qualcomm bao gồm phí bản quyền cho 3 bằng sáng chế mà họ sở hữu. Một trong số này cho phép điện thoại kết nối với internet ngay khi nó được khởi động. Một cái khác giúp tiết kiệm pin cho bộ xử lí đồ họa và bằng sáng chế còn lại là công nghệ giúp giao tiếp giữa bộ xử lý ứng dụng và modem trên thiết bị cầm tay. Qualcomm tỏ ra hài lòng với quyết định này của bồi thẩm đoàn còn Apple thì ngược lại. Apple và Qualcomm vẫn còn một số vụ kiện cáo khác tại tòa. Ví dụ, vào tháng tới, tòa án San Diego sẽ giải quyết vụ kiện liên quan đến hàng tỷ USD tiền bản quyền giữa 2 công ty.


Don Rosenberg, cố vấn chung của Qualcomm cho biết: "Phán quyết nhất trí của bồi thẩm đoàn hôm nay là chiến thắng mới nhất trong vụ kiện bằng sáng chế toàn cầu của chúng tôi nhằm mục đích khiến cho Apple phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng các công nghệ có giá trị của chúng tôi. Các công nghệ do Qualcomm và các công ty khác phát minh ra đã giúp Apple xâm nhập thị trường và thành công nhanh chóng".


Trong khi đó, đại diện Apple cho biết: "Chiến dịch tuyên bố vi phạm bằng sáng chế đang diễn ra của Qualcomm không gì khác hơn là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng khỏi những vấn đề lớn hơn mà họ gặp phải khi bị điều tra về các hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới".


Qualcomm cũng đang chờ đợi một vài phán quyết quan trọng có thể thay đổi cách bán chip cho các nhà sản xuất smartphone trong tương lai. Cuộc chiến tòa án với FTC hồi đầu năm nay đã tiết lộ lý do tại sao nhiều nhà sản xuất smartphone ghét giao dịch với nhà sản xuất chip này. Chính sách "không giấy phép, không chip" của Qualcomm đã gây phẫn nộ cho các nhà cung cấp điện thoại này bởi vì họ phải đều trả tiền cho các chip Qualcomm được sử dụng trong điện thoại của họ và giấy phép dựa trên số lượng điện thoại mà mỗi nhà sản xuất cung cấp có dù có dùng chip của Qualcomm hay không. Qualcomm cũng bị cáo buộc không cấp phép các bằng sáng chế tiêu chuẩn của mình theo cách công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử. Đây là những bằng sáng chế thiết yếu mà mỗi thiết bị phải có để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.


Vào ngày 26 tháng 3, Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết quan trọng khác liên quan đến Qualcomm. Trong vụ kiện này, một thẩm phán ITC ban đầu phán quyết rằng mặc dù Apple đã vi phạm bằng sáng chế của Qualcomm, nhưng sẽ trái với lợi ích chung khi trao cho Qualcomm lệnh cấm bán và nhập khẩu iPhone tại Hoa Kỳ (theo yêu cầu của Qualcomm). ITC yêu cầu xem xét lại quyết định đó của toàn bộ ủy ban và họ sẽ công bố kết quả vào thứ Ba tuần tới.


Tùy thuộc vào phán quyết cuối cùng, Qualcomm có thể kết thúc bằng một phương thức bán chip hoàn toàn mới cho các nhà sản xuất smartphone. Nếu Qualcomm thay đổi phương thức kinh doanh, họ có hi vọng giành lại các hợp đồng từ Apple. Từ 2011-2015, Qualcomm là nhà cung cấp độc quyền chip modem cho iPhone. Trong năm 2016 và 2017, Qualcomm và Intel đều cung cấp cho Apple thành phần này. Intel là nhà cung cấp chip modem duy nhất cho các mẫu iPhone 2018 và được đồn đại là nguồn cung cấp chip modem 5G duy nhất cho năm 2020 cho iPhone.


Tham khảo: PhoneArena


Tòa án Mỹ ra phán quyết Qualcomm nợ Apple 1 tỷ USDToa an My yeu cau Apple phai tra cho Qualcomm 31 trieu USD


O chieu nguoc lai, Qualcomm phai tra cho Apple den 1 ty USD.


Sang nay, tham phan Gonzalo Curiel cua Toa an Quan Hoa Ky cho Quan Nam California noi rang Qualcomm co nghia vu phai tra cho Apple gan 1 ty USD tien ban quyen ma ho da thu vuot muc mien la nha san xuat iPhone khong tiep tuc kien cao ra toa hoac cac co quan quan ly nua.


Toa an My yeu cau Apple phai tra cho Qualcomm 31 trieu USD - Anh 1.

Toa an vua ra phan quyet quan trong cho vu kien giua Apple va Qualcomm


Mot quyet dinh khac lien quan den Apple va Qualcomm cung duoc cong bo trong ngay hom nay. Theo ghi nhan cua Reuters, mot boi tham doan tai toa an lien bang o San Diego da ra phan quyet yeu cau Apple phai tra cho Qualcomm 31 trieu USD (do hanh vi vi pham 3 bang sang che cua nha san xuat chip). Dieu nay tuong duong voi viec Apple phai tra 1,41 USD cho moi chiec iPhone duoc ban ra voi cong nghe cua Qualcomm o ben trong. Mac du nhan duoc 31 trieu USD tien boi thuong nhung so voi so tien 1 ty USD phai tra nguoc lai cho Apple thi Qualcomm van phai chi them 969 trieu USD nua de giai quyet dut diem vu kien.


31 trieu USD duoc trao cho Qualcomm bao gom phi ban quyen cho 3 bang sang che ma ho so huu. Mot trong so nay cho phep dien thoai ket noi voi internet ngay khi no duoc khoi dong. Mot cai khac giup tiet kiem pin cho bo xu li do hoa va bang sang che con lai la cong nghe giup giao tiep giua bo xu ly ung dung va modem tren thiet bi cam tay. Qualcomm to ra hai long voi quyet dinh nay cua boi tham doan con Apple thi nguoc lai. Apple va Qualcomm van con mot so vu kien cao khac tai toa. Vi du, vao thang toi, toa an San Diego se giai quyet vu kien lien quan den hang ty USD tien ban quyen giua 2 cong ty.


Don Rosenberg, co van chung cua Qualcomm cho biet: "Phan quyet nhat tri cua boi tham doan hom nay la chien thang moi nhat trong vu kien bang sang che toan cau cua chung toi nham muc dich khien cho Apple phai chiu trach nhiem ve viec su dung cac cong nghe co gia tri cua chung toi. Cac cong nghe do Qualcomm va cac cong ty khac phat minh ra da giup Apple xam nhap thi truong va thanh cong nhanh chong".


Trong khi do, dai dien Apple cho biet: "Chien dich tuyen bo vi pham bang sang che dang dien ra cua Qualcomm khong gi khac hon la mot no luc nham danh lac huong khoi nhung van de lon hon ma ho gap phai khi bi dieu tra ve cac hoat dong kinh doanh tai Hoa Ky va nhieu noi tren the gioi".


Qualcomm cung dang cho doi mot vai phan quyet quan trong co the thay doi cach ban chip cho cac nha san xuat smartphone trong tuong lai. Cuoc chien toa an voi FTC hoi dau nam nay da tiet lo ly do tai sao nhieu nha san xuat smartphone ghet giao dich voi nha san xuat chip nay. Chinh sach "khong giay phep, khong chip" cua Qualcomm da gay phan no cho cac nha cung cap dien thoai nay boi vi ho phai deu tra tien cho cac chip Qualcomm duoc su dung trong dien thoai cua ho va giay phep dua tren so luong dien thoai ma moi nha san xuat cung cap co du co dung chip cua Qualcomm hay khong. Qualcomm cung bi cao buoc khong cap phep cac bang sang che tieu chuan cua minh theo cach cong bang, hop ly va khong phan biet doi xu. Day la nhung bang sang che thiet yeu ma moi thiet bi phai co de dap ung cac tieu chuan ky thuat.


Vao ngay 26 thang 3, Uy ban Thuong mai Quoc te (ITC) du kien ​​se dua ra phan quyet quan trong khac lien quan den Qualcomm. Trong vu kien nay, mot tham phan ITC ban dau phan quyet rang mac du Apple da vi pham bang sang che cua Qualcomm, nhung se trai voi loi ich chung khi trao cho Qualcomm lenh cam ban va nhap khau iPhone tai Hoa Ky (theo yeu cau cua Qualcomm). ITC yeu cau xem xet lai quyet dinh do cua toan bo uy ban va ho se cong bo ket qua vao thu Ba tuan toi.


Tuy thuoc vao phan quyet cuoi cung, Qualcomm co the ket thuc bang mot phuong thuc ban chip hoan toan moi cho cac nha san xuat smartphone. Neu Qualcomm thay doi phuong thuc kinh doanh, ho co hi vong gianh lai cac hop dong tu Apple. Tu 2011-2015, Qualcomm la nha cung cap doc quyen chip modem cho iPhone. Trong nam 2016 va 2017, Qualcomm va Intel deu cung cap cho Apple thanh phan nay. Intel la nha cung cap chip modem duy nhat cho cac mau iPhone 2018 va duoc don dai la nguon cung cap chip modem 5G duy nhat cho nam 2020 cho iPhone.


Tham khao: PhoneArena


Toa an My ra phan quyet Qualcomm no Apple 1 ty USD

Tòa án Mỹ yêu cầu Apple phải trả cho Qualcomm 31 triệu USD

Ở chiều ngược lại, Qualcomm phải trả cho Apple đến 1 tỷ USD.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: