Lỗ khủng 1,27 tỷ USD quý 3/2012, Nokia hy vọng dòng Lumia

Khoản lỗ này cao gấp 14 lần so với tổn thất cùng kỳ năm 2011. Khi đó, lỗ ròng của Nokia mới chỉ là 68 triệu euro (" 88,9 triệu USD).


Lỗ trên mỗi cổ phiếu của Nokia trong quý 3/2012 là 0,07 euro, nhỏ hơn nhiều so với dự đoán 0,11 euro. Theo kết quả quý, lượng tiền mặt của công ty hiện là 3,6 tỷ euro, cũng tốt hơn so với dự báo vốn là 3,4 tỷ euro.


Lỗ khủng 1,27 tỷ USD quý 3/2012, Nokia hy vọng dòng Lumia
Nokia đang ở trong thời kỳ đặc biệt khó khăn...
Do các chỉ tiêu tài chính mong đợi tăng nên mặc dù chịu khoản lỗ hàng tỷ USD trong quý 3/2012, giá cổ phiếu của Nokia ngày 18/10/2012 tại Helsinki vẫn lên tới 2,396 euro, tăng gần 9%.


Như Nokia thông tin trong báo cáo tài chính quý rồi, từ tháng 7 đến tháng 9, Nokia đã bán ra 6,3 triệu smartphone (thấp hơn mức dự báo 6,84 triệu chiếc) và 76,6 triệu điện thoại di động thông thường (cao hơn mức dự báo 74,6 triệu chiếc).


Quý 3/2012 là quý thứ sáu liên tiếp Nokia bị lỗ. Từ khi ông Stephen Elop chuyển từ Micorosft sang lãnh đạo Nokia đầu năm 2011, tổng lượng lỗ của Nokia đã lên tới 4,8 tỷ euro.


Dưới sự lãnh đạo của Stephen Elop, Nokia đang thực hiện bước chuyển đổi sang sản xuất smartphone chạy hệ điều hành Windows Phone. Hồi tháng 4/2012, Nokia đã mất danh hiệu nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, lần đầu tiên thua Samsung trong suốt 14 năm.


Giải thích các kết quả tài chính của Nokia, Stephen Elop thông báo "sự tụt giảm lượng bán nói chung và ở Bắc Mỹ nói riêng là do giảm nhu cầu từ các nhà mạng di động và các nhà phân phối dòng Lumia (dòng thiết bị mới của Nokia)".


Theo đó, ông Stephen Elop cho rằng tương lai tốt đẹp của công ty sẽ gắn với những smartphone mới Lumia 920 và Lumia 820 chạy Windows Phone 8. Hệ điều hành này sẽ ra mắt vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11/2012 tới.

Lo khung 1,27 ty USD quy 3/2012, Nokia hy vong dong Lumia


Khoan lo nay cao gap 14 lan so voi ton that cung ky nam 2011. Khi do, lo rong cua Nokia moi chi la 68 trieu euro (" 88,9 trieu USD).


Lo trên moi co phieu cua Nokia trong quý 3/2012 là 0,07 euro, nho hon nhieu so voi du doán 0,11 euro. Theo ket qua quý, luong tien mat cua công ty hien là 3,6 ty euro, cung tot hon so voi du báo von là 3,4 ty euro.


Lo khung 1,27 ty USD quy 3/2012, Nokia hy vong dong Lumia
Nokia dang o trong thoi ky dac biet khó khan...
Do các chi tiêu tài chính mong doi tang nên mac dù chiu khoan lo hàng ty USD trong quý 3/2012, giá co phieu cua Nokia ngày 18/10/2012 tai Helsinki van lên toi 2,396 euro, tang gan 9%.


Nhu Nokia thông tin trong báo cáo tài chính quý roi, tu tháng 7 den tháng 9, Nokia dã bán ra 6,3 trieu smartphone (thap hon muc du báo 6,84 trieu chiec) và 76,6 trieu dien thoai di dong thông thuong (cao hon muc du báo 74,6 trieu chiec).


Quý 3/2012 là quý thu sáu liên tiep Nokia bi lo. Tu khi ông Stephen Elop chuyen tu Micorosft sang lãnh dao Nokia dau nam 2011, tong luong lo cua Nokia dã lên toi 4,8 ty euro.


Duoi su lãnh dao cua Stephen Elop, Nokia dang thuc hien buoc chuyen doi sang san xuat smartphone chay he dieu hành Windows Phone. Hoi tháng 4/2012, Nokia dã mat danh hieu nhà san xuat dien thoai di dong lon nhat the gioi, lan dau tiên thua Samsung trong suot 14 nam.


Giai thích các ket qua tài chính cua Nokia, Stephen Elop thông báo "su tut giam luong bán nói chung và o Bac My nói riêng là do giam nhu cau tu các nhà mang di dong và các nhà phân phoi dòng Lumia (dòng thiet bi moi cua Nokia)".


Theo dó, ông Stephen Elop cho rang tuong lai tot dep cua công ty se gan voi nhung smartphone moi Lumia 920 và Lumia 820 chay Windows Phone 8. He dieu hành này se ra mat vào cuoi tháng 10 hay dau tháng 11/2012 toi.


Lỗ khủng 1,27 tỷ USD quý 3/2012, Nokia hy vọng dòng Lumia

Khoản lỗ này cao gấp 14 lần so với tổn thất cùng kỳ năm 2011. Khi đó, lỗ ròng của Nokia mới chỉ là 68 triệu euro (" 88,9 triệu USD).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: