HP ra mắt dòng máy in cho nhu cầu in ấn di động

HP Deskjet Ink Advantage 3545 và 4515 với công nghệ in ấn di động tích hợp trong bộ phần mềm đặc trưng, giúp người dùng dễ dàng in ấn trực tiếp từ smartphone và tablet với chi phí thấp.


Dòng máy in mới Deskjet Ink Advantage 3545 và 4515 giúp người dùng tiết kiệm thời gian in ấn và trải nghiệm sự linh hoạt trong việc in ấn bằng smartphone và tablet ngay cả khi ở nhà hoặc đang di chuyển bên ngoài.


HP ra mắt dòng máy in cho nhu cầu in ấn di động


Sản phẩm được trang bị một số công nghệ in ấn đám mây tích hợp trong bộ phần mềm đặc trưng của HP, giúp việc in ấn di động linh hoạt, chi phí thấp. Chẳng hạn HP Printer Control giúp việc quét (scan) tài liệu, hình ảnh và chuyển sang thiết bị cá nhân hoặc chia sẻ trên các trang mạng xã hội, các trang chia sẻ trực tuyến một cách nhanh chóng. HP ePrint hỗ trợ việc in ấn từ xa thông qua kết nối Internet khi người dùng đang di chuyển.


HP ePrint cho phép người dùng in ấn tài liệu, hình ảnh từ bất kỳ thiết bị di động có chức năng kết nối Internet và email. Mỗi máy in tích hợp tính năng ePrint sẽ được cấp một địa chỉ email riêng và sau khi kích hoạt, người dùng có thể gửi email tài liệu cần in đến địa chỉ này. Thông qua trung tâm dữ liệu HP ePrintCenter, tài liệu sẽ được gửi về máy in của người dùng tại nhà hay văn phòng và toàn bộ quy trình này chỉ mất khoảng 25 giây, đại diện HP cho biết.


Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu in ấn di động, dòng máy HP Deskjet Ink Advantage 3545 và 4515 mới còn hỗ trợ người dùng truy cập đến kho dữ liệu HP ePrint Center với nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn SAP Education, bộ giáo trình tiếng Anh, Toán, Khoa học và tiếng Hoa dành cho học sinh tiểu học tại Singapore hoặc on Sponge Learning giúp phát triển khả năng suy luận, kỹ năng tư duy toán học cơ bản.


Cũng trong dịp này, HP còn giới thiệu dòng máy in phổ thông All-in-One HP Deskjet Ink Advantage 1515 và 2545 với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp sử dụng trong gia đình.


HP ra mắt dòng máy in cho nhu cầu in ấn di động


Điểm nổi bật của tất cả sản phẩm trên là sử dụng hộp mực in chính hãng giá rẻ với công nghệ tiết kiệm mực, mang đến chất lượng bản in tốt hơn, người dùng có thể in ấn “thoải mái” hơn. Việc thay thế hộp mực, bảo trì máy in cũng dễ dàng hơn cũng như tránh được trường hợp lãng phí mực in khi sử dụng các hộp mực thay thế.


e-All-in-One HP Deskjet 3545 và 4515 có giá lần lượt là 2,7 triệu và 3,6 triệu đồng trong khi 2 mẫu All-in-One HP Deskjet 1515 và 2545 có giá tương ứng là 1,9 triệu và 2,1 triệu đồng, dự kiến sẽ được bán ra tại Việt Nam vào đầu tháng 11/2013.

HP ra mat dong may in cho nhu cau in an di dong


HP Deskjet Ink Advantage 3545 va 4515 voi cong nghe in an di dong tich hop trong bo phan mem dac trung, giup nguoi dung de dang in an truc tiep tu smartphone va tablet voi chi phi thap.


Dòng máy in moi Deskjet Ink Advantage 3545 và 4515 giúp nguoi dùng tiet kiem thoi gian in an và trai nghiem su linh hoat trong viec in an bang smartphone và tablet ngay ca khi o nhà hoac dang di chuyen bên ngoài.


HP ra mat dong may in cho nhu cau in an di dong


San pham duoc trang bi mot so công nghe in an dám mây tích hop trong bo phan mem dac trung cua HP, giúp viec in an di dong linh hoat, chi phí thap. Chang han HP Printer Control giúp viec quét (scan) tài lieu, hình anh và chuyen sang thiet bi cá nhân hoac chia se trên các trang mang xã hoi, các trang chia se truc tuyen mot cách nhanh chóng. HP ePrint ho tro viec in an tu xa thông qua ket noi Internet khi nguoi dùng dang di chuyen.


HP ePrint cho phép nguoi dùng in an tài lieu, hình anh tu bat ky thiet bi di dong có chuc nang ket noi Internet và email. Moi máy in tích hop tính nang ePrint se duoc cap mot dia chi email riêng và sau khi kích hoat, nguoi dùng có the gui email tài lieu can in den dia chi này. Thông qua trung tâm du lieu HP ePrintCenter, tài lieu se duoc gui ve máy in cua nguoi dùng tai nhà hay van phòng và toàn bo quy trình này chi mat khoang 25 giây, dai dien HP cho biet.


Bên canh viec phuc vu nhu cau in an di dong, dòng máy HP Deskjet Ink Advantage 3545 và 4515 moi còn ho tro nguoi dùng truy cap den kho du lieu HP ePrint Center voi nhieu ung dung khác nhau, chang han SAP Education, bo giáo trình tieng Anh, Toán, Khoa hoc và tieng Hoa dành cho hoc sinh tieu hoc tai Singapore hoac on Sponge Learning giúp phát trien kha nang suy luan, ky nang tu duy toán hoc co ban.


Cung trong dip này, HP còn gioi thieu dòng máy in pho thông All-in-One HP Deskjet Ink Advantage 1515 và 2545 voi thiet ke nho gon, phù hop su dung trong gia dình.


HP ra mat dong may in cho nhu cau in an di dong


Diem noi bat cua tat ca san pham trên là su dung hop muc in chính hãng giá re voi công nghe tiet kiem muc, mang den chat luong ban in tot hon, nguoi dùng có the in an “thoai mái” hon. Viec thay the hop muc, bao trì máy in cung de dàng hon cung nhu tránh duoc truong hop lãng phí muc in khi su dung các hop muc thay the.


e-All-in-One HP Deskjet 3545 và 4515 có giá lan luot là 2,7 trieu và 3,6 trieu dong trong khi 2 mau All-in-One HP Deskjet 1515 và 2545 có giá tuong ung là 1,9 trieu và 2,1 trieu dong, du kien se duoc bán ra tai Viet Nam vào dau tháng 11/2013.


HP ra mắt dòng máy in cho nhu cầu in ấn di động

HP Deskjet Ink Advantage 3545 và 4515 với công nghệ in ấn di động tích hợp trong bộ phần mềm đặc trưng, giúp người dùng dễ dàng in ấn trực tiếp từ smartphone và tablet với chi phí thấp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: