Samsung ra mắt 2 máy in laser màu nhỏ gọn

Hai dòng máy in mới của Samsung là CLP-365 và CLP-365W có thiết kế tối ưu về kích thước giúp tiết kiệm không gian, tốc độ in nhanh và trang bị nhiều công nghệ in mới.


Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn, cả hai dòng máy in CLP-365 và CLP-365W còn được trang bị các công nghệ in mới như ReCP (giúp bản in sắc nét hơn), công nghệ mực in Polyme (có khả năng nâng cao độ bóng hình ảnh, chống phai màu)… mà theo hãng là sẽ cho bản in chất lượng, màu trung thực và bền màu. Dòng CLP-365W được tích hợp tính năng in di động (Mobile Printing), in trực tiếp qua kết nối mạng không dây (Wifi Direct). Trong khi đó dòng CLP-365 có thể in trực tiếp tài liệu hiển thị trên màn hình với thao tác cảm ứng.


Samsung ra mắt 2 máy in laser màu nhỏ gọn
Thiết kế máy in Samsung CLP-365 và CLP-365W nhỏ phù hợp với không gian làm việc chật hẹp.


Các bộ phận của máy in như khay mực được lắp đặt ở vị trí tiện lợi, dễ thay thế; khay giấy hỗ trợ nhiều định dạng, kích thước giấy khác nhau. Ngoài ra, Samsung còn cho biết so với các dòng sản phẩm cùng phân khúc, dòng máy in CLP-365 dù nhỏ hơn nhưng lại có hiệu năng cao hơn khi có tốc độ in nhanh hơn.


Ngoài ra, hai dòng máy in laser màu mới này còn có các tính năng như quản lý màu sắc với Easy Color Manager, giúp người dùng thiết lập và sử dụng cấu hình màu sắc tùy chỉnh riêng. Tiện ích Easy Eco Driver giúp tiết kiệm chi phí bằng các tùy chỉnh trước khi in như điều chỉnh màu sắc, xoá ký tự, hình ảnh và nội dụng không cần thiết mà không cần phải thay đổi nội dung tập tin gốc.


Samsung ra mắt 2 máy in laser màu nhỏ gọn
Chức năng in không dây tiện lợi cho người dùng di động.


Ngoài ra, phần mềm quản lý máy in (Easy Printer Manager) giúp quản lý máy in từ xa, sắp xếp các thứ tự bản in hay nhận biết tình trạng các máy in trong cùng một thời gian và công cụ Easy Eco Print giúp giảm thiểu nguyên liệu, điện năng và tiếng ồn trong quá trình in ấn.


Giá bán chính thức của hai dòng máy in này tại Việt Nam lần lượt là CLP-365: 5.300.000 đồng và CLP-365W: 6.000.000 đồng.

Samsung ra mat 2 may in laser mau nho gon


Hai dong may in moi cua Samsung la CLP-365 va CLP-365W co thiet ke toi uu ve kich thuoc giup tiet kiem khong gian, toc do in nhanh va trang bi nhieu cong nghe in moi.


Bên canh thiet ke nho gon, ca hai dòng máy in CLP-365 và CLP-365W còn duoc trang bi các công nghe in moi nhu ReCP (giúp ban in sac nét hon), công nghe muc in Polyme (có kha nang nâng cao do bóng hình anh, chong phai màu)… mà theo hãng là se cho ban in chat luong, màu trung thuc và ben màu. Dòng CLP-365W duoc tích hop tính nang in di dong (Mobile Printing), in truc tiep qua ket noi mang không dây (Wifi Direct). Trong khi dó dòng CLP-365 có the in truc tiep tài lieu hien thi trên màn hình voi thao tác cam ung.


Samsung ra mat 2 may in laser mau nho gon
Thiet ke máy in Samsung CLP-365 và CLP-365W nho phù hop voi không gian làm viec chat hep.


Các bo phan cua máy in nhu khay muc duoc lap dat o vi trí tien loi, de thay the; khay giay ho tro nhieu dinh dang, kích thuoc giay khác nhau. Ngoài ra, Samsung còn cho biet so voi các dòng san pham cùng phân khúc, dòng máy in CLP-365 dù nho hon nhung lai có hieu nang cao hon khi có toc do in nhanh hon.


Ngoài ra, hai dòng máy in laser màu moi này còn có các tính nang nhu quan lý màu sac voi Easy Color Manager, giúp nguoi dùng thiet lap và su dung cau hình màu sac tùy chinh riêng. Tien ích Easy Eco Driver giúp tiet kiem chi phí bang các tùy chinh truoc khi in nhu dieu chinh màu sac, xoá ký tu, hình anh và noi dung không can thiet mà không can phai thay doi noi dung tap tin goc.


Samsung ra mat 2 may in laser mau nho gon
Chuc nang in không dây tien loi cho nguoi dùng di dong.


Ngoài ra, phan mem quan lý máy in (Easy Printer Manager) giúp quan lý máy in tu xa, sap xep các thu tu ban in hay nhan biet tình trang các máy in trong cùng mot thoi gian và công cu Easy Eco Print giúp giam thieu nguyên lieu, dien nang và tieng on trong quá trình in an.


Giá bán chính thuc cua hai dòng máy in này tai Viet Nam lan luot là CLP-365: 5.300.000 dong và CLP-365W: 6.000.000 dong.


Samsung ra mắt 2 máy in laser màu nhỏ gọn

Hai dòng máy in mới của Samsung là CLP-365 và CLP-365W có thiết kế tối ưu về kích thước giúp tiết kiệm không gian, tốc độ in nhanh và trang bị nhiều công nghệ in mới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: