Hướng dẫn jailbreak cho thiết bị iOS 7 và iOS 7.1.1

Đây sẽ là tổng hợp những hướng dẫn jailbreak các phiên bản hệ điều hành iOS mới nhất, dù với iOS 7.1.1 mới chỉ có iPhone 4 có thể được jailbreak “semi-untethered”…


Jailbreak các thiết bị iOS thường được ví tương đương như thao tác root đối với các thiết bị Android ở chỗ người dùng được trao quyền kiểm soát “tận gốc rễ”. Tuy nhiên vì hệ sinh thái iOS kiểm soát nghiêm ngặt hơn Android nhiều nên thao tác jailbreak còn quan trọng hơn khi người dùng iPhone, iPad phải tìm cách “phá ngục” mới có thể cài đặt các ứng dụng không chính thức và nhiều quyền khác nữa.


Hướng dẫn jailbreak iOS 7


Bước 1: Tải về công cụ evasi0n7 để jailbreak iOS 7 tại trang chủ của evasi0n Với evasi0n7, người dùng có thể jailbreak tất cả các thiết bị iOS 7.


Bước 2: Sao lưu toàn bộ dữ liệu và tắt mật khẩu, thoát iCloud, iTunes.


Bước 3: Để cẩn thận phòng tránh bị treo, lỗi, hãy restore iPhone trở về phiên bản gốc (có thể restore bằng iCloud hoặc iTunes).


Bước 4: Cắm iPhone vào máy tính, chạy evasi0n7 và đợi evasi0n7 nhận kết nối với chiếc iPhone. Khi kết nối đã sẵn sàng hãy nhấn vào Jailbreak.


1-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.jpg

Hướng dẫn jailbreak iOS 7: Sau các bước chuẩn bị, cắm iPhone vào máy tính, chạy evasi0n7 và đợi evasi0n7 nhận kết nối với chiếc iPhone. Khi kết nối đã sẵn sàng hãy nhấn vào Jailbreak.


Bước 5: evasi0n7 sẽ tự động thực hiện công việc, hãy chờ tầm 10 tới 20 phút.


2-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.jpg

Hướng dẫn jailbreak iOS 7: evasi0n7 sẽ tự động thực hiện công việc, hãy chờ tầm 10 tới 20 phút.


Bước 6: Sau khi hoàn tất thì iPhone sẽ tự động khởi động lại. Sau khi khởi động lại máy sẽ hiện dòng chữ nhắc bạn trượt mở khóa iPhone và nhấp vào biểu tượng evasi0n7 trên màn hình Home. Máy tiếp tục khởi động lại.


3-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.jpg

Hướng dẫn jailbreak iOS 7: Sau khi khởi động lại iPhone, evasi0n7 sẽ hiện dòng chữ nhắc bạn trượt mở khóa iPhone và nhấp vào biểu tượng evasi0n7 trên màn hình Home.


Bước 7: evasi0n7 trên máy tính lại tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi chiếc iPhone khởi động lại lần nữa.


4,5-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.jpg

Hướng dẫn jailbreak iOS 7: evasi0n7 trên máy tính lại tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi chiếc iPhone khởi động lại lần nữa.


Bước 8: Giờ đã xong, hãy khám phá chiếc iPhone mới được jailbreak. Nếu quá trình jailbreak lỗi, bạn hoàn toàn có thể thực hiện lại bằng cách giữ tổ hợp Power + Home trên iPhone để máy khởi động lại và tiến hành jailbreak với evasi0n7.


Hướng dẫn jailbreak iOS 7.1.1


Hiện nay iPhone 4 chạy phiên bản hệ điều hành iOS 7.1.1 (hoặc 7.1) cũng đã có thể được jailbreak bằng công cụ geeksn0w, dù đây mới chỉ là jailbreak “semi-untethered” chứ không phải “untethered” như cách jailbreak iOS 7 nói chung kể trên.


Nhiều người cho rằng geeksn0w đơn thuần là cách jailbreal “tethered” nhưng không phải, iPhone sau khi jailbreak bằng geeksn0w dù không bằng “untethered” khi vẫn lại cắm dây vào máy tính để thiết lập toàn quyền kiểm soát mỗi lần khởi động lại, nhưng vẫn hơn “tethered” ở chỗ có thể hoạt động những chức năng thông thường nếu khởi động lại độc lập. Bạn chỉ cần tải thêm về một gói hỗ trợ từ Cydia là hoàn thiện quá trình jailbreak “semi-untethered” bằng geeksn0w.


Đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa có bản jailbreak dành cho iPhone 4S, iPhone 5 hay iPhone 5S chạy iOS 7.1.1 mà các iFan vẫn sẽ phải chờ. Nếu các bạn sở hữu iPhone 4 chạy iOS 7.1.1 thì có thể jailbreak bằng các bước sau:


Bước 1: Tìm tải công cụ geeksn0w cho iOS 7.1.1.


Bước 2: Tìm tải đầy đủ các thành phần hỗ  trợ cho geeksn0w: Java SE Development Kit 7, thư viện .NET của Microsoft, phiên bản iTunes mới nhất cho iOS 7.1.1 và firmware iOS 7.1.1 nếu iPhone 4 của bạn chưa cập nhật.


Bước 3: Sau khi cài đặt hết, kích chuột phải vào tập tin geeksn0w và nhấn vào Run as administrator để chạy chương trình.


Bước 4: Kết nối iPhone 4 với máy tính của bạn qua cáp USB của Apple. Trước hết bạn phải đưa iPhone 4 vào chế độ DFU (Device Firmware Upgrade, hay Nâng cấp Firmware Thiết bị) bằng cách giữ nút Home 3 giây, sau đó bấm đồng thời giữ nút Home và nút Power 10 giây, rồi cuối cùng nhả nút Power và tiếp tục giữ nút Home thêm 10 giây.


A1-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.1.1.jpg

Hướng dẫn jailbreak iOS 7.1.1: Kết nối iPhone 4 của bạn với máy tính qua cáp USB. Trước hết hãy đưa iPhone 4 vào chế độ DFU bằng cách giữ nút Home (mũi tên dưới) 3 giây, sau đó bấm đồng thời nút Home và nút Power (mũi tên trên) tổng cộng 10 giây, rồi cuối cùng nhả nút Power và tiếp tục giữ nút Home thêm 10 giây.


Bước 5: Bên trong giao diện của geeksn0w, nhấp vào nút Jailbreak để bắt đầu.


A0-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.1.1.jpg

Hướng dẫn jailbreak iOS 7.1.1: Bên trong giao diện của geeksn0w, nhấp vào nút Jailbreak để bắt đầu.


Bước 6: Đặt lại iPhone của bạn vào chế độ DFU lần thứ hai khi được nhắc nhở Put your iPhone in DFU Mode to continue.


A2,5-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.1.1.jpg

Hướng dẫn jailbreak iOS 7.1.1: Đặt lại iPhone của bạn vào chế độ DFU lần thứ hai khi được nhắc nhở “Put your iPhone in DFU Mode to continue”.


Bước 7: Sau khi iPhone 4 khởi động lại, quá trình thực hiện do công cụ geeksn0w tiếp diễn và iPhone tự động khởi động sau khoảng 2 phút. geeksn0w sẽ đòi hỏi bạn đưa thiết bị vào chế độ DFU một lần nữa.


Bước 8: Sau khi khởi động lại lần thứ ba, iPhone 4 sẽ hiển thị biểu tượng Cydia trên màn hình thiết bị. Tuy nhiên , iPhone 4 của bạn chưa thể sử dụng cho đến khi nó tổ chức lại hệ thống tập tin.


Sau tất cả các bước, bạn đã chiếm quyền tự do kiểm soát chiếc iPhone 4 chạy iOS 7.1.1 của mình.

Huóng dãn jailbreak cho thiét bị iOS 7 và iOS 7.1.1


Day sẽ là tỏng họp nhũng huóng dãn jailbreak các phien bản hẹ dièu hành iOS mói nhát, dù vói iOS 7.1.1 mói chỉ có iPhone 4 có thẻ duọc jailbreak “semi-untethered”…


Jailbreak các thiét bị iOS thuòng duọc ví tuong duong nhu thao tác root dói vói các thiét bị Android ỏ chõ nguòi dùng duọc trao quyèn kiẻm soát “tạn góc rẽ”. Tuy nhien vì hẹ sinh thái iOS kiẻm soát nghiem ngạt hon Android nhièu nen thao tác jailbreak còn quan trọng hon khi nguòi dùng iPhone, iPad phải tìm cách “phá ngục” mói có thẻ cài dạt các úng dụng khong chính thúc và nhièu quyèn khác nũa.


Huóng dãn jailbreak iOS 7


Buoc 1: Tải vè cong cụ evasi0n7 de jailbreak iOS 7 tai trang chủ của evasi0n Voi evasi0n7, nguoi dung co the jailbreak tat ca cac thiet bi iOS 7.


Buoc 2: Sao luu toan bo du lieu va tat mat khau, thoat iCloud, iTunes.


Buoc 3: Dẻ cản thạn phòng tránh bị treo, lõi, hãy restore iPhone tro ve phien ban goc (có thẻ restore bàng iCloud hoạc iTunes).


Buoc 4: Cam iPhone vao may tinh, chay evasi0n7 và doi evasi0n7 nhan két nói vói chiéc iPhone. Khi két nói dã sãn sàng hãy nhan vao Jailbreak.


1-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.jpg

Huóng dãn jailbreak iOS 7: Sau các buóc chuản bị, cam iPhone vao may tinh, chay evasi0n7 và doi evasi0n7 nhan két nói vói chiéc iPhone. Khi két nói dã sãn sàng hãy nhan vao Jailbreak.


Buoc 5: evasi0n7 se tu dong thuc hien cong viẹc, hãy cho tam 10 toi 20 phut.


2-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.jpg

Huóng dãn jailbreak iOS 7: evasi0n7 se tu dong thuc hien cong viẹc, hãy cho tam 10 toi 20 phut.


Buoc 6: Sau khi hoan tat thi iPhone se tu dong khoi dong lai. Sau khi khoi dong lai may se hien dong chu nhác ban truot mo khoa iPhone và nháp vao bieu tuong evasi0n7 tren man hinh Home. May tiep tuc khoi dong lai.


3-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.jpg

Huóng dãn jailbreak iOS 7: Sau khi khoi dong lai iPhone, evasi0n7 se hien dong chu nhác ban truot mo khoa iPhone và nháp vao bieu tuong evasi0n7 tren man hinh Home.


Buoc 7: evasi0n7 tren may tinh lai tiep tuc thuc hien cong viẹc cho den khi chiéc iPhone khoi dong lai lan nua.


4,5-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.jpg

Huóng dãn jailbreak iOS 7: evasi0n7 tren may tinh lai tiep tuc thuc hien cong viẹc cho den khi chiéc iPhone khoi dong lai lan nua.


Buoc 8: Giò dã xong, hãy khám phá chiéc iPhone mói duọc jailbreak. Neu qua trinh jailbreak loi, ban hoan toan co the thuc hien lai bang cach giu tỏ họp Power + Home tren iPhone de may khoi dong lai va tien hanh jailbreak voi evasi0n7.


Huóng dãn jailbreak iOS 7.1.1


Hiẹn nay iPhone 4 chạy phien bản hẹ dièu hành iOS 7.1.1 (hoạc 7.1) cũng dã có thẻ duọc jailbreak bàng cong cụ geeksn0w, dù day mói chỉ là jailbreak “semi-untethered” chú khong phải “untethered” nhu cách jailbreak iOS 7 nói chung kẻ tren.


Nhièu nguòi cho ràng geeksn0w don thuàn là cách jailbreal “tethered” nhung khong phải, iPhone sau khi jailbreak bàng geeksn0w dù khong bàng “untethered” khi vãn lại cám day vào máy tính dẻ thiét lạp toàn quyèn kiẻm soát mõi làn khỏi dọng lại, nhung vãn hon “tethered” ỏ chõ có thẻ hoạt dọng nhũng chúc nang thong thuòng néu khỏi dọng lại dọc lạp. Bạn chỉ càn tải them vè mọt gói hõ trọ tù Cydia là hoàn thiẹn quá trình jailbreak “semi-untethered” bàng geeksn0w.


Dáng tiéc là cho dén nay vãn chua có bản jailbreak dành cho iPhone 4S, iPhone 5 hay iPhone 5S chạy iOS 7.1.1 mà các iFan vãn sẽ phải chò. Néu các bạn sỏ hũu iPhone 4 chạy iOS 7.1.1 thì có thẻ jailbreak bàng các buóc sau:


Buóc 1: Tìm tải cong cụ geeksn0w cho iOS 7.1.1.


Buóc 2: Tìm tải dày dủ các thành phàn hõ  trọ cho geeksn0w: Java SE Development Kit 7, thu viẹn .NET của Microsoft, phien bản iTunes mói nhát cho iOS 7.1.1 và firmware iOS 7.1.1 néu iPhone 4 của bạn chua cạp nhạt.


Buóc 3: Sau khi cai dat hét, kich chuot phai vao tap tin geeksn0w và nhan vao Run as administrator dẻ chạy chuong trình.


Buóc 4: Ket noi iPhone 4 voi may tinh cua ban qua cap USB cua Apple. Truóc hét bạn phải dua iPhone 4 vao che do DFU (Device Firmware Upgrade, hay Nang cáp Firmware Thiét bị) bang cach giu nut Home 3 giay, sau dó bám dòng thòi giũ nút Home va nut Power 10 giay, ròi cuói cùng nha nut Power va tiep tuc giu nut Home them 10 giay.


A1-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.1.1.jpg

Huóng dãn jailbreak iOS 7.1.1: Két nói iPhone 4 của bạn vói máy tính qua cáp USB. Truóc hét hãy dua iPhone 4 vao che do DFU bang cach giu nut Home (mũi ten duói) 3 giay, sau dó bám dòng thòi nút Home va nut Power (mũi ten tren) tong cong 10 giay, ròi cuói cùng nha nut Power va tiep tuc giu nut Home them 10 giay.


Buóc 5: Ben trong giao dien cua geeksn0w, nhap vao nut Jailbreak dẻ bát dàu.


A0-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.1.1.jpg

Huóng dãn jailbreak iOS 7.1.1: Ben trong giao dien cua geeksn0w, nhap vao nut Jailbreak dẻ bát dàu.


Buóc 6: Dạt lai iPhone cua ban vao che do DFU lan thu hai khi duoc nhac nho Put your iPhone in DFU Mode to continue.


A2,5-Huong-dan-jailbreak-iOS-7.1.1.jpg

Huóng dãn jailbreak iOS 7.1.1: Dạt lai iPhone cua ban vao che do DFU lan thu hai khi duoc nhac nho “Put your iPhone in DFU Mode to continue”.


Buóc 7: Sau khi iPhone 4 khoi dong lai, qua trinh thuc hien do cong cụ geeksn0w tiép diẽn và iPhone tu dong khoi dong sau khoang 2 phut. geeksn0w sẽ doi hoi ban dua thiét bị vào che do DFU mọt lan nua.


Buóc 8: Sau khi khoi dong lai làn thu ba, iPhone 4 se hien thi biẻu tuọng Cydia tren màn hình thiét bị. Tuy nhien , iPhone 4 cua ban chua thẻ su dung cho den khi no to chuc lai he thong tap tin.


Sau tát cả các buóc, bạn dã chiém quyèn tụ do kiẻm soát chiéc iPhone 4 chạy iOS 7.1.1 của mình.


Hướng dẫn jailbreak cho thiết bị iOS 7 và iOS 7.1.1

Đây sẽ là tổng hợp những hướng dẫn jailbreak các phiên bản hệ điều hành iOS mới nhất, dù với iOS 7.1.1 mới chỉ có iPhone 4 có thể được jailbreak “semi-untethered”…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: