Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes và cách thay đổi mật khẩu

Vì những vụ tấn công, đánh cắp tài khoản Apple ID ngày càng lan rộng với quy mô lớn nên tất cả những người dùng iPhone, iPad cần được hướng dẫn cách tạo Apple ID mà không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng nếu không cần thiết và cách quản lý mật khẩu chặt chẽ…


Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes


Đương nhiên Apple không yêu cầu bạn trả phí cho việc tạo tài khoản Apple ID, tuy nhiên thông thường khi tạo tài khoản Apple ID bạn sẽ phải cung cấp thông tin thẻ thanh toán trực tuyến. Không nói đến khả năng đôi lúc bạn lỡ tay duyệt thanh toán trên các kho và gian hàng của Apple, việc đăng ký sẵn thông tin thẻ sẽ trở thành mồi ngon cho các hacker trong trường hợp Apple ID của bạn bị đánh cắp.


Nếu không thường xuyên mua hàng, trả phí trên kho Apple, bạn tốt nhất không nên đăng ký thông tin thẻ. Và nếu không muốn đăng ký thông tin thẻ thì bạn phải có mẹo như hướng dẫn dưới đây.


Bước 1: Mở iTunes ra và search để tìm một ứng dụng miễn phí (free), bước này rất quan trọng quyết định việc bạn có được lựa chọn không cung cấp thông tin thẻ hay không (nếu chưa có iTunes bạn có thể vào đây để tải về và cài đặt).


1-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes: Mở iTunes ra và search để tìm một ứng dụng miễn phí (free).


Bước 2: Chọn một ứng dụng miễn phí bất kỳ từ danh sách vừa tìm thấy.


2-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes: Chọn một ứng dụng miễn phí bất kỳ từ danh sách vừa tìm thấy.


Bước 3: Trong cửa sổ đăng nhập hiện ra, chọn Create New Account để tạo Apple ID mới.


3-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes: Trong cửa sổ đăng nhập hiện ra, chọn Create New Account (khoanh đỏ) để tạo Apple ID mới.


Bước 4: Chọn Continue tại cửa sổ chào mừng của gian hàng iTunes.


4,5-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes: Chọn Continue (khoanh đỏ) tại cửa sổ chào mừng của gian hàng iTunes.


Bước 5: Chấp nhận các điều khoản, điều kiện (nên đọc để biết mình đồng ý cái gì).


5-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes: Chấp nhận các điều khoản, điều kiện (nên đọc để biết mình đồng ý cái gì).


Bước 6: Nhập thông tin cho tài khoản Apple ID, lưu ý mật khẩu dài ít nhất 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và số, đồng thời không dùng cùng một ký tự liền 3 lần.


6-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes: Nhập thông tin cho tài khoản Apple ID, lưu ý mật khẩu dài ít nhất 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và số, đồng thời không dùng cùng một ký tự liền 3 lần.


Bước 7: Tích chọn None ở Payment Method và nhập thông tin cá nhân (lưu ý có thể dùng thông tin không chính xác, nhưng sau này khi đăng ký thẻ để mua ứng dụng thì thông tin trên thẻ phải trùng với thông tin đã đăng ký để tránh việc tài khoản bị khóa mà không có cách gỡ).


7,5-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes: Tích chọn None (khoanh đỏ) ở Payment Method và nhập thông tin cá nhân. Cuối cùng bấm Continue.


Bước 8: Như vậy bạn đã tạo tài khoản thành công, hãy kiểm tra hòm e-mail đã đăng ký và xac thực Apple ID của mình.


8-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes: Bạn đã tạo tài khoản thành công, iTunes sẽ nhắc bạn kiểm tra hòm e-mail đã đăng ký và xac thực Apple ID của mình.


Hướng dẫn thay đổi hoặc lấy lại mật khẩu Apple ID


Trong trường hợp bị mất tài khoản Apple ID và mật khẩu bị hacker thay đổi, người dùng đương nhiên phải tìm cách lấy lại mật khẩu. Cũng có những trường hợp người dùng phải lấy lại mật khẩu Apple ID đơn giản vì… quên, và có trường hợp muốn đổi mật khẩu Apple ID để phòng tránh trước nguy cơ mất tài khoản tăng cao.


Tất cả những việc đó được thực hiện thông qua các thao tác quản lý trong My Apple ID như dưới đây:


Một: Tại My Apple ID, nhấn vào đường dẫn Manage your account (hoặc Manage your Apple ID), hệ thống sẽ yêu cầu người sử dụng đăng nhập bằng thông tin tài khoản Apple ID.


Trong trường hợp bạn bị đổi mật khẩu, hãy chọn Reset your password để lấy lại.


A1-Huong-dan-thay-doi-mat-khau-Apple-ID-hoac-lay-lai-mat-khau-Apple-ID.jpg

Hướng dẫn thay đổi, lấy lại mật khẩu Apple ID: Tại My Apple ID, nhấn vào đường dẫn “Manage your account” (đánh số 1). Trong trường hợp bạn bị đổi mật khẩu, hãy chọn “Reset your password” (số 2) để lấy lại.


Trong trường hợp bạn không nhớ rõ tên hoặc mật khẩu thì hãy dùng chức năng Forgot your Apple ID? hoặc Forgot your password? bên dưới để khôi phục lại.


A2-Huong-dan-thay-doi-mat-khau-Apple-ID-hoac-lay-lai-mat-khau-Apple-ID.jpg

Hướng dẫn thay đổi, lấy lại mật khẩu Apple ID: Hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập bằng Apple ID. Trong trường hợp không nhớ rõ tên hoặc mật khẩu thì hãy dùng chức năng "Forgot your Apple ID?” (số 1) hoặc “Forgot your password?” (số 2) để khôi phục lại.


Hai: Nếu đã đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa vào tab tùy chỉnh tên và các địa chỉ e-mail. Để chuẩn bị sẵn cho các tình huống xấu, hãy điền địa chỉ e-mail vào ô tương ứng, sau đó nhấn nút Save ở phía dưới màn hình. Địa chỉ e-mail này (Primary Email Address) sẽ là nơi bạn nhận thông tin khôi phục mật khẩu khi quên hoặc bị hack như đã nhắc đến ở điều một.


A3-Huong-dan-thay-doi-mat-khau-Apple-ID-hoac-lay-lai-mat-khau-Apple-ID.jpg

Hướng dẫn thay đổi, lấy lại mật khẩu Apple ID: Khi đăng nhập, bạn sẽ được đưa vào tab tùy chỉnh tên và các địa chỉ e-mail (khoanh đỏ). Để chuẩn bị sẵn cho các tình huống xấu, hãy điền địa chỉ e-mail mới vào ô tương ứng (mũi tên), sau đó nhấn nút Save ở phía dưới màn hình.


Ba: Tab cần thiết cho việc thiết lập bảo mật tiếp theo là Password and Security, được sử dụng để thay đổi mật khẩu. Hãy nhấn vào đường dẫn Change Password nếu muốn thay đổi mật khẩu phòng tránh hacker tấn công. Bạn chỉ cần điền mật khẩu hiện đang dùng sau đó nhập mật khẩu mới 2 lần.


Đồng thời trong tab này bạn cũng nên đặt câu hỏi bảo mật để đề phòng trường hợp rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là câu hỏi mà chỉ có bạn biết được câu trả lời và sẽ được dùng khi lấy lại mật khẩu. Sau đó, nhấn nút Save ở phía dưới cùng màn hình là xong.


A4,5-Huong-dan-thay-doi-mat-khau-Apple-ID-hoac-lay-lai-mat-khau-Apple-ID.jpg

Hướng dẫn thay đổi, lấy lại mật khẩu Apple ID: Vào tab “Password and Security” (khoanh đỏ). Nhấn Change Password (khoanh xanh) nếu muốn thay đổi mật khẩu phòng tránh hacker tấn công. Bạn cũng nên đặt câu hỏi bảo mật (khung xanh) để dùng khi lấy lại mật khẩu.


Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes và cach thay doi mat khau


Vì nhũng vụ tán cong, dánh cáp tài khoản Apple ID ngày càng lan rọng vói quy mo lón nen tát cả nhũng nguòi dùng iPhone, iPad càn duọc huóng dãn cách tạo Apple ID mà khong cung cáp thong tin thẻ ngan hàng néu khong càn thiét và cách quản lý mạt khảu chạt chẽ…


Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes


Duong nhien Apple khong yeu càu bạn trả phí cho viẹc tạo tài khoản Apple ID, tuy nhien thong thuòng khi tạo tài khoản Apple ID bạn sẽ phải cung cáp thong tin thẻ thanh toán trục tuyén. Khong nói dén khả nang doi lúc bạn lõ tay duyẹt thanh toán tren các kho và gian hàng của Apple, viẹc dang ký sãn thong tin thẻ sẽ trỏ thành mòi ngon cho các hacker trong truòng họp Apple ID của bạn bị dánh cáp.


Néu khong thuòng xuyen mua hàng, trả phí tren kho Apple, bạn tót nhát khong nen dang ký thong tin thẻ. Và néu khong muón dang ký thong tin thẻ thì bạn phải có mẹo nhu huóng dãn duói day.


Buoc 1: Mỏ iTunes ra và search de tim mot ung dung miẽn phí (free), buoc nay rat quan trong quyet dinh viec bạn co duọc lụa chọn khong cung cáp thong tin thẻ hay khong (néu chua có iTunes bạn có thẻ vào day dẻ tải vè và cài dạt).


1-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes: Mỏ iTunes ra và search de tim mot ung dung miẽn phí (free).


Buoc 2: Chon mot ung dung miẽn phí bat ky tu danh sach vua tim thay.


2-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes: Chon mot ung dung miẽn phí bat ky tu danh sach vua tim thay.


Buoc 3: Trong cua so dang nhap hien ra, chon Create New Account dẻ tạo Apple ID mói.


3-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes: Trong cua so dang nhap hien ra, chon Create New Account (khoanh dỏ) dẻ tạo Apple ID mói.


Buoc 4: Chọn Continue tại cua so chao mung cua gian hang iTunes.


4,5-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes: Chọn Continue (khoanh dỏ) tại cua so chao mung cua gian hang iTunes.


Buoc 5: Chap nhan các dieu khoan, dieu kien (nen doc de biet minh dong y cai gi).


5-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes: Chap nhan các dieu khoan, dieu kien (nen doc de biet minh dong y cai gi).


Buoc 6: Nhap thong tin cho tai khoan Apple ID, luu y mat khau dai ít nhát 8 ky tu, co chu hoa, chu thuong va so, dòng thòi khong dùng cùng mọt ký tụ lièn 3 làn.


6-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes: Nhap thong tin cho tai khoan Apple ID, luu y mat khau dai ít nhát 8 ky tu, co chu hoa, chu thuong va so, dòng thòi khong dùng cùng mọt ký tụ lièn 3 làn.


Buoc 7: Tích chon None o Payment Method va nhap thong tin ca nhan (luu y co the dung thong tin khong chinh xac, nhung sau nay khi dang ký the de mua úng dụng thi thong tin tren the phai trung voi thong tin da dang ky de tranh viec tai khoan bi khóa ma khong co cach go).


7,5-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes: Tích chon None (khoanh dỏ) o Payment Method va nhap thong tin ca nhan. Cuói cùng bám Continue.


Buoc 8: Nhu vạy ban da tao tai khoan thanh cong, hay kiẻm tra hòm e-mail dã dang ký va xac thục Apple ID cua minh.


8-Huong-dan-tao-Apple-ID-mien-phi-tren-iTunes.jpg

Huóng dãn tạo Apple ID “miẽn phí” tren iTunes: Ban da tao tai khoan thanh cong, iTunes sẽ nhác bạn kiẻm tra hòm e-mail dã dang ký va xac thục Apple ID cua minh.


Huóng dãn thay dỏi hoạc láy lại mạt khảu Apple ID


Trong truòng họp bị mát tài khoản Apple ID và mạt khảu bị hacker thay dỏi, nguòi dùng duong nhien phải tìm cách láy lại mạt khảu. Cũng có nhũng truòng họp nguòi dùng phải láy lại mạt khảu Apple ID don giản vì… quen, và có truòng họp muón dỏi mạt khảu Apple ID dẻ phòng tránh truóc nguy co mát tài khoản tang cao.


Tát cả nhũng viẹc dó duọc thục hiẹn thong qua các thao tác quản lý trong My Apple ID nhu duói day:


Mọt: Tai My Apple ID, nhan vao duong dan Manage your account (hoạc Manage your Apple ID), he thong se yeu cau nguoi su dung dang nhap bang thong tin tai khoan Apple ID.


Trong truòng họp bạn bị dỏi mạt khảu, hãy chọn Reset your password dẻ láy lại.


A1-Huong-dan-thay-doi-mat-khau-Apple-ID-hoac-lay-lai-mat-khau-Apple-ID.jpg

Huóng dãn thay dỏi, láy lại mạt khảu Apple ID: Tai My Apple ID, nhan vao duong dan “Manage your account” (dánh só 1). Trong truòng họp bạn bị dỏi mạt khảu, hãy chọn “Reset your password” (só 2) dẻ láy lại.


Trong truong hop ban khong nho ro ten hoạc mạt khảu thi hay dung chuc nang Forgot your Apple ID? hoac Forgot your password? ben duoi de khoi phuc lai.


A2-Huong-dan-thay-doi-mat-khau-Apple-ID-hoac-lay-lai-mat-khau-Apple-ID.jpg

Huóng dãn thay dỏi, láy lại mạt khảu Apple ID: He thong se yeu cau dang nhap bang Apple ID. Trong truong hop khong nho ro ten hoạc mạt khảu thi hay dung chuc nang "Forgot your Apple ID?” (só 1) hoac “Forgot your password?” (só 2) de khoi phuc lai.


Hai: Néu dã dang nhap thành cong, ban se duọc dua vào tab tùy chỉnh ten và cac dia chi e-mail. Dẻ chuản bị sãn cho các tình huóng xáu, hay dien dia chi e-mail vao o tuong ung, sau do nhan nut Save o phia duoi man hinh. Dịa chỉ e-mail này (Primary Email Address) sẽ là noi bạn nhạn thong tin khoi phục mạt khảu khi quen hoạc bị hack nhu dã nhác dén ỏ dièu mọt.


A3-Huong-dan-thay-doi-mat-khau-Apple-ID-hoac-lay-lai-mat-khau-Apple-ID.jpg

Huóng dãn thay dỏi, láy lại mạt khảu Apple ID: Khi dang nhap, ban se duọc dua vào tab tùy chỉnh ten và cac dia chi e-mail (khoanh dỏ). Dẻ chuản bị sãn cho các tình huóng xáu, hay dien dia chi e-mail moi vao o tuong ung (mũi ten), sau do nhan nut Save o phia duoi man hinh.


Ba: Tab càn thiét cho viẹc thiét lạp bảo mạt tiep theo la Password and Security, duoc su dung de thay doi mat khau. Hãy nhan vao duong dan Change Password néu muón thay dỏi mạt khảu phòng tránh hacker tán cong. Bạn chỉ càn dien mat khau hiẹn dang dùng sau do nhap mat khau moi 2 lan.


Dong thoi trong tab này bạn cũng nen dạt cau hoi bao mat de de phong truong hop rui ro co the xay ra bat cu luc nao. Day là cau hỏi mà chỉ có bạn biét duọc cau trả lòi và sẽ duọc dùng khi láy lại mạt khảu. Sau do, nhan nut Save o phia duoi cung man hinh là xong.


A4,5-Huong-dan-thay-doi-mat-khau-Apple-ID-hoac-lay-lai-mat-khau-Apple-ID.jpg

Huóng dãn thay dỏi, láy lại mạt khảu Apple ID: Vào tab “Password and Security” (khoanh dỏ). Nhán Change Password (khoanh xanh) néu muón thay dỏi mạt khảu phòng tránh hacker tán cong. Bạn cũng nen dạt cau hoi bao mat (khung xanh) de dùng khi láy lại mạt khảu.Hướng dẫn tạo Apple ID “miễn phí” trên iTunes và cách thay đổi mật khẩu

Vì những vụ tấn công, đánh cắp tài khoản Apple ID ngày càng lan rộng với quy mô lớn nên tất cả những người dùng iPhone, iPad cần được hướng dẫn cách tạo Apple ID mà không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng nếu không cần thiết và cách quản lý mật khẩu chặt chẽ…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: