VNCERT cảnh báo mạng lưới mã độc cài vào cơ quan Nhà nước

Tháng 5/2014 đã có 989 vụ hacker nước ngoài tấn công vào website Việt Nam, trong đó 541 vụ được thực hiện bởi tin tặc Trung Quốc, 16 website bị hại là của cơ quan Nhà nước. Các cơ quan Nhà nước cần cảnh giác trước nguy cơ bị cài cắm mạng lưới mã độc để đánh cắp thông tin nhạy cảm.


Thông tin trên vừa được ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) chia sẻ tại Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước tháng 5/2014 của Bộ TT&TT diễn ra sáng nay, 5/6/2014.


Theo ông Vũ Quốc Khánh, trong tháng 5/2014, nhiều cơ quan báo chí đưa tin về sự gia tăng các hoạt động tấn công mạng sau khi xảy ra vụ Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, thậm chí đặt vấn đề có thể xảy ra chiến tranh mạng. VNCERT đã sớm theo dõi, trực thường xuyên để thống kê, tìm hiểu hiện trạng và có cảnh báo, thông báo tới các đơn vị đầu mối để có thể xử lý nhanh nhất các sự cố. Thống kê của VNCERT cho thấy trong tháng qua, đã có 989 vụ tin tặc tấn công vào các website Việt Nam, trong đó 62 vụ tấn công vào website cơ quan Nhà nước. Sàng lọc thì phát hiện 541 vụ do hacker Trung Quốc thực hiện, 16/541 vụ nhắm vào cơ quan Nhà nước.


"Số lượng vụ tấn công nêu trên chỉ tăng gấp rưỡi so với trung bình hàng tháng, không phải số lượng quá lớn. Nhìn lại riêng vụ cắt cáp tàu Bình Minh năm ngoái, đã có hàng trăm website cơ quan Nhà nước bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Năm nay mới chỉ có 16 website của cơ quan Nhà nước cấp quận, huyện bị tấn công bởi hacker Trung Quốc. Có thể thấy công tác phòng chống tấn công mạng trong các cơ quan Nhà nước đã được quan tâm hơn", ông Vũ Quốc Khánh nhận xét.


mã độc trong cơ quan Nhà nước

Các cơ quan Nhà nước cần nâng cao cảnh giác để tránh lộ lọt thông tin nhạy cảm bởi các mạng lưới mã độc được cài cắm vào hệ thống CNTT. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Tuy nhiên, ông Vũ Quốc Khánh lưu ý các cơ quan Nhà nước cần cảnh giác hơn nữa trước nguy cơ mạng lưới mã độc tấn công cài cắm vào các cơ quan Nhà nước để đánh cắp thông tin nhạy cảm. VNCERT đã và đang cùng phối hợp với một số cơ quan Nhà nước lên kế hoạch bóc gỡ mạng lưới mã độc để đảm bảo an toàn thông tin.


Như ICTnews đã đưa tin, việc hacker Trung Quốc tìm cách đánh cắp dữ liệu từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân người dùng Việt Nam đã có từ lâu nay. Sự kiện căng thẳng giữa Trung Quốc - Việt Nam trên Biển Đông gần đây có thể là "cú hích" để hacker tăng cường hoạt động gây hại cho Việt Nam.


Ông Nguyễn Minh Đức, Chuyên gia Bảo mật, Ban Công nghệ FPT chia sẻ: Việc phát tán phần mềm gián điệp ẩn trong các file văn bản có thể đã được thực hiện từ trước đây rất lâu rồi. Rất có thể đã có nhiều máy tính bị lây nhiễm và nhiều tài liệu bị mất mát mà cơ quan chủ quản không hề hay biết. Để hạn chế rủi ro, các cơ quan, doanh nghiệp cần cài đặt hệ thống phòng chống mã độc và rà soát với các máy tính quan trọng. Đối với từng người sử dụng, phải trang bị cho thiết bị của mình phần mềm phòng chống virus, phải cẩn trọng khi nhận file hoặc các đường dẫn qua chat, email hay mạng xã hội. Trong trường hợp đó là các file văn bản (.doc, .xls, .pdf…) buộc phải mở thì có thể dùng Google Docs để mở kiểm tra trước.


Không phủ nhận thông tin hacker Trung Quốc tăng cường "thả" phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp vào các hệ thống CNTT ở Việt Nam, mới đây, VNCERT cũng khuyến nghị các cơ quan Nhà nước không gửi nhận văn bản bằng hòm thư công cộng mà phải dùng hòm thư điện tử của đơn vị mình. Cá nhân khi nhận được thư điện tử từ các địa chỉ Gmail, Yahoo... cần nâng cao cảnh giác, nếu có nghi ngờ thì nên liên lạc với các quản trị mạng hoặc người gửi để xác thực. Nếu sơ suất mở file đính kèm dính mã độc thì phải rút mạng ra và báo ngay lập tức cho các quản trị hệ thống để có biện pháp xử lý kịp thời do đây là các mẫu mã độc mới mà hiện tại rất ít phần mềm phòng chống virus phát hiện ra được.

VNCERT canh bao mang luoi ma doc cai vao co quan Nha nuoc


Thang 5/2014 da co 989 vu hacker nuoc ngoai tan cong vao website Viet Nam, trong do 541 vu duoc thuc hien boi tin tac Trung Quoc, 16 website bi hai la cua co quan Nha nuoc. Cac co quan Nha nuoc can canh giac truoc nguy co bi cai cam mang luoi ma doc de danh cap thong tin nhay cam.


Thong tin tren vua duoc ong Vu Quoc Khanh, Giam doc Trung tam Ung cuu khan cap may tinh Viet Nam (VNCERT) chia se tai Hoi nghi giao ban quan ly Nha nuoc thang 5/2014 cua Bo TT&TT dien ra sang nay, 5/6/2014.


Theo ong Vu Quoc Khanh, trong thang 5/2014, nhieu co quan bao chi dua tin ve su gia tang cac hoat dong tan cong mang sau khi xay ra vu Trung Quoc dat gian khoan xam pham chu quyen lanh tho Viet Nam, tham chi dat van de co the xay ra chien tranh mang. VNCERT da som theo doi, truc thuong xuyen de thong ke, tim hieu hien trang va co canh bao, thong bao toi cac don vi dau moi de co the xu ly nhanh nhat cac su co. Thong ke cua VNCERT cho thay trong thang qua, da co 989 vu tin tac tan cong vao cac website Viet Nam, trong do 62 vu tan cong vao website co quan Nha nuoc. Sang loc thi phat hien 541 vu do hacker Trung Quoc thuc hien, 16/541 vu nham vao co quan Nha nuoc.


"So luong vu tan cong neu tren chi tang gap ruoi so voi trung binh hang thang, khong phai so luong qua lon. Nhin lai rieng vu cat cap tau Binh Minh nam ngoai, da co hang tram website co quan Nha nuoc bi tin tac Trung Quoc tan cong. Nam nay moi chi co 16 website cua co quan Nha nuoc cap quan, huyen bi tan cong boi hacker Trung Quoc. Co the thay cong tac phong chong tan cong mang trong cac co quan Nha nuoc da duoc quan tam hon", ong Vu Quoc Khanh nhan xet.


ma doc trong co quan Nha nuoc

Cac co quan Nha nuoc can nang cao canh giac de tranh lo lot thong tin nhay cam boi cac mang luoi ma doc duoc cai cam vao he thong CNTT. Anh minh hoa. Nguon: Internet.


Tuy nhien, ong Vu Quoc Khanh luu y cac co quan Nha nuoc can canh giac hon nua truoc nguy co mang luoi ma doc tan cong cai cam vao cac co quan Nha nuoc de danh cap thong tin nhay cam. VNCERT da va dang cung phoi hop voi mot so co quan Nha nuoc len ke hoach boc go mang luoi ma doc de dam bao an toan thong tin.


Nhu ICTnews da dua tin, viec hacker Trung Quoc tim cach danh cap du lieu tu cac co quan, to chuc, ca nhan nguoi dung Viet Nam da co tu lau nay. Su kien cang thang giua Trung Quoc - Viet Nam tren Bien Dong gan day co the la "cu hich" de hacker tang cuong hoat dong gay hai cho Viet Nam.


Ong Nguyen Minh Duc, Chuyen gia Bao mat, Ban Cong nghe FPT chia se: Viec phat tan phan mem gian diep an trong cac file van ban co the da duoc thuc hien tu truoc day rat lau roi. Rat co the da co nhieu may tinh bi lay nhiem va nhieu tai lieu bi mat mat ma co quan chu quan khong he hay biet. De han che rui ro, cac co quan, doanh nghiep can cai dat he thong phong chong ma doc va ra soat voi cac may tinh quan trong. Doi voi tung nguoi su dung, phai trang bi cho thiet bi cua minh phan mem phong chong virus, phai can trong khi nhan file hoac cac duong dan qua chat, email hay mang xa hoi. Trong truong hop do la cac file van ban (.doc, .xls, .pdf…) buoc phai mo thi co the dung Google Docs de mo kiem tra truoc.


Khong phu nhan thong tin hacker Trung Quoc tang cuong "tha" phan mem doc hai, phan mem gian diep vao cac he thong CNTT o Viet Nam, moi day, VNCERT cung khuyen nghi cac co quan Nha nuoc khong gui nhan van ban bang hom thu cong cong ma phai dung hom thu dien tu cua don vi minh. Ca nhan khi nhan duoc thu dien tu tu cac dia chi Gmail, Yahoo... can nang cao canh giac, neu co nghi ngo thi nen lien lac voi cac quan tri mang hoac nguoi gui de xac thuc. Neu so suat mo file dinh kem dinh ma doc thi phai rut mang ra va bao ngay lap tuc cho cac quan tri he thong de co bien phap xu ly kip thoi do day la cac mau ma doc moi ma hien tai rat it phan mem phong chong virus phat hien ra duoc.


VNCERT cảnh báo mạng lưới mã độc cài vào cơ quan Nhà nước

Tháng 5/2014 đã có 989 vụ hacker nước ngoài tấn công vào website Việt Nam, trong đó 541 vụ được thực hiện bởi tin tặc Trung Quốc, 16 website bị hại là của cơ quan Nhà nước. Các cơ quan Nhà nước cần cảnh giác trước nguy cơ bị cài cắm mạng lưới mã độc để đánh cắp thông tin nhạy cảm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: