Bỏ Edge, Microsoft sẽ thay thế bằng nền tảng Chromium

Không còn là tin đồn nữa, gã khổng lồ phần mềm Microsoft vừa cho biết, trình duyệt Edge dựa trên nền tảng Chromium sẽ có phiên bản thử nghiệm dành các nhà lập trình vào đầu 2019.


Vừa mới đây, hãng phần mềm Mỹ Microsoft đã chính thức xác nhận việc họ sẽ chuyển trình duyệt Edge sang nền tảng Chromium tương tự như Chrome của Google. Sự chuyển đổi này sẽ được hoàn tất vào năm 2019 và hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, theo trang The Next Web. Theo như thông báo của hãng, Microsoft sẽ chuyển trình duyệt Edge sang nền tảng Chromium và những thay đổi sắp tới sẽ giúp hãng cải thiện trình duyệt Edge theo cách mà trước đây chưa làm được. Lý do khiến Microsoft đưa ra quyết định này là bởi vì hiện đang có một lượng không nhỏ các trang web được tối ưu dành cho Chromium; vì thế, việc chuyển đổi sẽ giúp chúng thể hiện tốt hơn với Edge.
Qua năm 2019, hãng Microsoft sẽ tung ra phiên bản thử nghiệm đầu tiên của trình duyệt Edge dựa trên nền tảng Chromium.
Cũng theo lý giải của hãng, về bản chất Chromium là trình duyệt mã nguồn mở, được sử dụng làm nền tảng để phát triển thành trình duyệt Chrome của Google. Tuy nhiên, ngoài Google thì Microsoft cũng đã có những đóng góp vào Chromium như cải thiện thao tác cuộn đối với màn hình cảm ứng cũng như tương thích vối thiết bị Windows dùng chip ARM. Thế nên việc chuyển trình duyệt Edge sang nền tảng Chromium sẽ giúp Microsoft "có tiếng nói hơn" trong việc phát triển Chromium, cũng như tăng sức ảnh hưởng lên mạng lưới web. Theo The Next Web, Chromium còn có một ưu điểm là nó cho phép Microsoft có thể nhanh chóng tung ra các bản cập nhật mới thay vì phải kèm theo các bản cập nhật của Windows. Chẳng hạn, trước đây, để có phiên bản Edge mới nhất người dùng phải cập nhật phiên bản Windows mới nhất. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ - những bản cập nhật của Windows thường gặp khá nhiều lỗi - khiến nhiều người không muốn nâng cấp và dĩ nhiên là họ cũng không thể có trải nghiệm tốt nhất cùng Edge. Bên cạnh đó, Chromium cũng là cơ hội để Microsoft đem trình duyệt của họ lên các dòng máy Mac. Ở một phương diện khác, việc Edge cũng sử dụng nền tảng Chromium sẽ khiến thị trường trình duyệt web hiện nay không còn nhiều sự lựa chọn. Hiện tại, hai đối thủ lớn nhất của Chromium là Firefox và Safari. Bên cạnh đó thì cũng có một số quan ngại về chuyện tiêu thụ điện năng, vốn là ưu thế từ trước đến nay của Edge khi so sánh với Chrome. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào sự tối ưu mới này của gã khổng lồ công nghệ Microsoft.







Bo Edge, Microsoft se thay the bang nen tang Chromium


Khong con la tin don nua, ga khong lo phan mem Microsoft vua cho biet, trinh duyet Edge dua tren nen tang Chromium se co phien ban thu nghiem danh cac nha lap trinh vao dau 2019.


Vua moi dây, hãng phan mem My Microsoft dã chính thuc xác nhan viec ho se chuyen trình duyet Edge sang nen tang Chromium tuong tu nhu Chrome cua Google. Su chuyen doi này se duoc hoàn tat vào nam 2019 và hua hen se dem lai trai nghiem tot hon cho nguoi dùng, theo trang The Next Web. Theo nhu thông báo cua hãng, Microsoft se chuyen trình duyet Edge sang nen tang Chromium và nhung thay doi sap toi se giúp hãng cai thien trình duyet Edge theo cách mà truoc dây chua làm duoc. Lý do khien Microsoft dua ra quyet dinh này là boi vì hien dang có mot luong không nho các trang web duoc toi uu dành cho Chromium; vì the, viec chuyen doi se giúp chúng the hien tot hon voi Edge.
Qua nam 2019, hãng Microsoft se tung ra phiên ban thu nghiem dau tiên cua trình duyet Edge dua trên nen tang Chromium.
Cung theo lý giai cua hãng, ve ban chat Chromium là trình duyet mã nguon mo, duoc su dung làm nen tang de phát trien thành trình duyet Chrome cua Google. Tuy nhiên, ngoài Google thì Microsoft cung dã có nhung dóng góp vào Chromium nhu cai thien thao tác cuon doi voi màn hình cam ung cung nhu tuong thích voi thiet bi Windows dùng chip ARM. The nên viec chuyen trình duyet Edge sang nen tang Chromium se giúp Microsoft "có tieng nói hon" trong viec phát trien Chromium, cung nhu tang suc anh huong lên mang luoi web. Theo The Next Web, Chromium còn có mot uu diem là nó cho phép Microsoft có the nhanh chóng tung ra các ban cap nhat moi thay vì phai kèm theo các ban cap nhat cua Windows. Chang han, truoc dây, de có phiên ban Edge moi nhat nguoi dùng phai cap nhat phiên ban Windows moi nhat. Nhung van de lai nam o cho - nhung ban cap nhat cua Windows thuong gap khá nhieu loi - khien nhieu nguoi không muon nâng cap và di nhiên là ho cung không the có trai nghiem tot nhat cùng Edge. Bên canh dó, Chromium cung là co hoi de Microsoft dem trình duyet cua ho lên các dòng máy Mac. O mot phuong dien khác, viec Edge cung su dung nen tang Chromium se khien thi truong trình duyet web hien nay không còn nhieu su lua chon. Hien tai, hai doi thu lon nhat cua Chromium là Firefox và Safari. Bên canh dó thì cung có mot so quan ngai ve chuyen tiêu thu dien nang, von là uu the tu truoc den nay cua Edge khi so sánh voi Chrome. Tuy vay, chúng ta cung có the ky vong vào su toi uu moi này cua gã khong lo công nghe Microsoft.

Bỏ Edge, Microsoft sẽ thay thế bằng nền tảng Chromium

Không còn là tin đồn nữa, gã khổng lồ phần mềm Microsoft vừa cho biết, trình duyệt Edge dựa trên nền tảng Chromium sẽ có phiên bản thử nghiệm dành các nhà lập trình vào đầu 2019.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: