Microsoft

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Microsoft đang lên kế hoạch tung ra một bộ "Light Theme" mới, nhẹ nhàng cho Windows 10 trong bản cập nhật lớn sắp tới.


Cụ thể, gã khổng lồ phần mềm Mỹ Microsoft vừa tung ra bộ Theme mới này trong bản build thử nghiệm Windows 10 của hãng. Và đây có vẻ như sẽ là một phiên bản nâng cấp của bộ Theme màu trắng, vốn đã có sẵn trên hệ điều hành Windows của hãng, theo trang The Verge.
Microsoft vừa tung ra bộ Theme mới trong bản build thử nghiệm Windows 10 của hãng.
Về cơ bản, Microsoft sẽ đưa màu trắng này lên toàn bộ hệ thống, giúp cho giao diện người dùng (UI) trở nên trắng hơn. Ngoài ra, Microsoft cũng đã tinh chỉnh lại hình nền mặc định của Windows 10 để phù hợp hơn với bộ theme mới này. Trang The Verge cũng cho hay, bộ Light Theme mới này sẽ xuất hiện trong bản cập nhật lớn sắp tới của Windows 10, dự kiến sẽ được tung ra vào tháng Tư năm 2019. Và bản cập nhật mới này có tên mã là 19H1 cũng sẽ cải thiện công cụ snipping mới, cập nhật thêm ứng dụng in và hẹn giờ thông minh cho Windows Update, nhằm đảm bảo thiết bị của bạn không bị khởi động lại một cách đột ngột. Bên cạnh đó, Microsoft cũng điều chỉnh lại thanh trượt độ sáng trong trung tâm thông báo và thêm một bộ Dark Theme dành riêng cho ứng dụng OneDrive tích hợp trên Windows 10 nữa. Do đây là phiên bản beta công khai, thế nên, nếu bạn đã đăng ký sử dụng chương trình Windows Insiders thì hãy kiểm tra phần cập nhật Windows của mình nhé!.Microsoft 'lam moi' Windows 10


Ga khong lo cong nghe My Microsoft dang len ke hoach tung ra mot bo "Light Theme" moi, nhe nhang cho Windows 10 trong ban cap nhat lon sap toi.


Cu the, gã khong lo phan mem My Microsoft vua tung ra bo Theme moi này trong ban build thu nghiem Windows 10 cua hãng. Và dây có ve nhu se là mot phiên ban nâng cap cua bo Theme màu trang, von dã có san trên he dieu hành Windows cua hãng, theo trang The Verge.
Microsoft vua tung ra bo Theme moi trong ban build thu nghiem Windows 10 cua hãng.
Ve co ban, Microsoft se dua màu trang này lên toàn bo he thong, giúp cho giao dien nguoi dùng (UI) tro nên trang hon. Ngoài ra, Microsoft cung dã tinh chinh lai hình nen mac dinh cua Windows 10 de phù hop hon voi bo theme moi này. Trang The Verge cung cho hay, bo Light Theme moi này se xuat hien trong ban cap nhat lon sap toi cua Windows 10, du kien se duoc tung ra vào tháng Tu nam 2019. Và ban cap nhat moi này có tên mã là 19H1 cung se cai thien công cu snipping moi, cap nhat thêm ung dung in và hen gio thông minh cho Windows Update, nham dam bao thiet bi cua ban không bi khoi dong lai mot cách dot ngot. Bên canh dó, Microsoft cung dieu chinh lai thanh truot do sáng trong trung tâm thông báo và thêm mot bo Dark Theme dành riêng cho ung dung OneDrive tích hop trên Windows 10 nua. Do dây là phiên ban beta công khai, the nên, neu ban dã dang ký su dung chuong trình Windows Insiders thì hãy kiem tra phan cap nhat Windows cua mình nhé!.

Microsoft 'làm mới' Windows 10

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Microsoft đang lên kế hoạch tung ra một bộ "Light Theme" mới, nhẹ nhàng cho Windows 10 trong bản cập nhật lớn sắp tới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: