Fortinet mua lại công ty chuyên phân tích mối đe dọa an ninh ZoneFox

Thương vụ này giúp Fortinet bổ sung những tính năng phát hiện và phản hồi tự động các mối đe dọa dựa trên kỹ thuật máy học, nhằm bảo vệ doanh nghiệp tránh khỏi những mối đe dọa an ninh từ nội bộ.


Ngày 12/11/2018, Fortinet đã hoàn tất việc mua lại ZoneFox - một công ty chuyên về phát hiện và phản hồi các mối đe dọa từ nội bộ dựa trên nền tảng đám mây có trụ sở tại Edinburgh, Scotland. Việc mua lại ZoneFox sẽ giúp Fortinet tăng cường hơn nữa khả năng bảo mật của công nghệ Fortinet Security Fabric, đồng thời củng cố thiết bị đầu cuối hiện có của Fortinet và lĩnh vực kinh doanh về an ninh mạng SIEM bằng việc cung cấp cho khách hàng.


Việc mua lại ZoneFox sẽ giúp Fortinet tăng cường hơn nữa khả năng bảo mật của công nghệ Fortinet Security Fabric


Việc tích hợp công nghệ săn tìm mối đe dọa dựa trên kỹ thuật máy học (machine learning) từng đạt giải thưởng của ZoneFox sẽ bổ sung cho công nghệ FortiClient Endpoint Security, nhằm cung cấp khả năng phát hiện và phản ứng tự động trên thiết bị đầu cuối EDR và sẽ mở rộng khả năng của FortiSIEM với các tính năng phân tích hành vi người dùng UEBA ngay trong mạng lưới hay trong đám mây.


Fortinet hy vọng rằng khả năng bảo mật thiết bị đầu cuối mới được cung cấp bởi ZoneFox sẽ cho phép các tổ chức doanh nghiệp tận dụng tốt hơn kỹ thuật máy học để phát hiện những hành vi bất thường và triển khai phản ứng nhanh hơn đối với các mối đe dọa từ nội bộ. Việc tích hợp giải pháp của ZoneFox với công nghệ Fortinet Security Fabric sẽ cho phép mở rộng phạm vi tiếp cận với một loạt giải pháp của Fortinet và các đơn vị đối tác thứ ba nhằm giải quyết những thách thức khó khăn nhất của khách hàng về vấn đề an ninh mạng.

Fortinet mua lai cong ty chuyen phan tich moi de doa an ninh ZoneFox


Thuong vu nay giup Fortinet bo sung nhung tinh nang phat hien va phan hoi tu dong cac moi de doa dua tren ky thuat may hoc, nham bao ve doanh nghiep tranh khoi nhung moi de doa an ninh tu noi bo.


Ngày 12/11/2018, Fortinet dã hoàn tat viec mua lai ZoneFox - mot công ty chuyên ve phát hien và phan hoi các moi de doa tu noi bo dua trên nen tang dám mây có tru so tai Edinburgh, Scotland. Viec mua lai ZoneFox se giúp Fortinet tang cuong hon nua kha nang bao mat cua công nghe Fortinet Security Fabric, dong thoi cung co thiet bi dau cuoi hien có cua Fortinet và linh vuc kinh doanh ve an ninh mang SIEM bang viec cung cap cho khách hàng.


Viec mua lai ZoneFox se giúp Fortinet tang cuong hon nua kha nang bao mat cua công nghe Fortinet Security Fabric


Viec tích hop công nghe san tìm moi de doa dua trên ky thuat máy hoc (machine learning) tung dat giai thuong cua ZoneFox se bo sung cho công nghe FortiClient Endpoint Security, nham cung cap kha nang phát hien và phan ung tu dong trên thiet bi dau cuoi EDR và se mo rong kha nang cua FortiSIEM voi các tính nang phân tích hành vi nguoi dùng UEBA ngay trong mang luoi hay trong dám mây.


Fortinet hy vong rang kha nang bao mat thiet bi dau cuoi moi duoc cung cap boi ZoneFox se cho phép các to chuc doanh nghiep tan dung tot hon ky thuat máy hoc de phát hien nhung hành vi bat thuong và trien khai phan ung nhanh hon doi voi các moi de doa tu noi bo. Viec tích hop giai pháp cua ZoneFox voi công nghe Fortinet Security Fabric se cho phép mo rong pham vi tiep can voi mot loat giai pháp cua Fortinet và các don vi doi tác thu ba nham giai quyet nhung thách thuc khó khan nhat cua khách hàng ve van de an ninh mang.


Fortinet mua lại công ty chuyên phân tích mối đe dọa an ninh ZoneFox

Thương vụ này giúp Fortinet bổ sung những tính năng phát hiện và phản hồi tự động các mối đe dọa dựa trên kỹ thuật máy học, nhằm bảo vệ doanh nghiệp tránh khỏi những mối đe dọa an ninh từ nội bộ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: