VKSND TP HCM: Đủ cơ sở xác định Grab là đơn vị kinh doanh vận tải taxi!

VKSND TP HCM cho rằng đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của Vinasun, buộc Grab phải bồi thường cho Vinasun số tiền 41,2 tỉ đồng.


Ngày 13-10, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ kiện "Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty TNHH Grab (Grab).


Trong phiên tòa chiều 23-10, đại diện VKSND TP HCM đã trình bày quan điểm giải quyết vụ kiện này. Cụ thể, Vinasun tố Grab lợi dụng mạo nhận là công ty công nghệ đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật và khuyến mãi vi phạm pháp luật. Tổng thiệt hại Grab gây ra cho Vinasun là hơn 41,2 tỉ đồng do tỉ lệ giảm sút nhân với tỉ lệ xe Grab đăng ký và buộc Grab bồi thường một lần.


VKSND TP HCM: Đủ cơ sở xác định Grab là đơn vị kinh doanh vận tải taxi! - Ảnh 1.

Đại diện VKSND TP HCM trình bày quan điểm


Grab là một trong những đơn vị tham gia đề án thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải ở 5 địa phương tại Việt Nam. Grab chỉ được kết nối vận tải chứ không được kinh doanh vận tải hành khách.


Vinasun nói rằng đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh Grab là doanh nghiệp kinh doanh vận tải cùng ngành nghề như Vinasun. Cụ thể, Grab đã trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký của tài xế, thưởng và phạt tài xế, kết nối ngân hàng cho tài xế vay tiền mua xe, mua bảo hiểm cho khách, điều xe…


Ngoài ra, Grab còn vi phạm tính bảo mật thông tin khách hàng, không ra hợp đồng điện tử và phát triển ngoài những địa phương đăng ký thí điểm.


VKSND TP HCM: Đủ cơ sở xác định Grab là đơn vị kinh doanh vận tải taxi! - Ảnh 2.

Nguyên đơn Vinasun (trái) và bị đơn Grab phải


Nguyên nhân tụt giảm doanh số là khách hàng rời khỏi Vinasun sang sử dụng Grab, khoảng 10.000 tài xế nghỉ việc sang chạy cho Grab.


Về phía bị đơn, Grab bác bỏ cáo buộc của Vinasun cho rằng Grab là nguyên nhân khiến Vinasun tụt giảm doanh số, gây thiệt hại cho Vinasun. Grab cho rằng Vinasun cho rằng khuyến mãi của Grab gây rối loạn thị trường vận tải taxi là không có căn cứ vì chưa có cơ quan chức năng nào xử phạt Grab về việc này. Vì vậy, Grab đề nghị tòa đình chỉ vụ án nếu không đình chỉ thì đưa Bộ Giao thông Vận tải tham gia để làm rõ Grab có vi phạm đề án thí điểm hay không.


Grab cũng khẳng định doanh nghiệp mình không vi phạm đề án thí điểm; các nội dung mà Vinasun tố thì Grab đều thực hiện đúng theo đề án thí điểm và quy định của pháp luật; Grab không vi phạm luật cạnh tranh. Từ những phân tích này Grab nói rằng không vi phạm pháp luật nên không chấp nhận bồi thường thiệt hại như cáo buộc của Vinasun.


Theo VKSND TP HCM, đây là tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nên thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP HCM. Vinasun và Grab đều là doanh nghiệp nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa Kinh tế TAND TP HCM. Việc Grab yêu cầu đưa Bộ Giao thông Vận tải tham gia thì VKS cho rằng đề án thí điểm không thuộc đối tượng khởi kiện nên không cần đưa Bộ Giao thông Vận tải tham gia phiên tòa.


Trong các phiên tòa trước Grab yêu cầu đổi cơ quan giám định vì cho rằng kết quả giám định thiếu trung thực, không khách quan.


VKSND TP HCM cho rằng không cần thiết phải giám định lại. Về pháp lý, Grab đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải nội thành ngoại thành mặc dù theo đề án đăng ký thì Grab không được kinh doanh vận tải. Grab đã lợi dụng đề án thí điểm để hoạt động ngành nghề kinh doanh vận tải cùng ngành nghề giống như Vinasun. Ngoài ra, Grab đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi trong đó có những chuyến xe 0 đồng. Đủ cơ sở xác định Grab là đơn vị kinh doanh vận tải taxi chứ không đơn thuần là đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối công nghệ giữa khách hàng và tài xế.


Về giá trị cổ phiếu bị sụt giảm, theo những báo cáo tài chính cho thấy Vinasun tụt giảm vốn hóa là có cơ sở. VKSND TP HCM cho rằng đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của Vinasun, buộc Grab phải bồi thường cho Vinasun số tiền 41,2 tỉ đồng.


Góc sáng tạo: Bác tài xế Grab gắn bộ phát sóng wifi lên đầu xe để khách thoải mái dùng internet miễn phíVKSND TP HCM: Du co so xac dinh Grab la don vi kinh doanh van tai taxi!


VKSND TP HCM cho rang du co so chap nhan yeu cau cua Vinasun, buoc Grab phai boi thuong cho Vinasun so tien 41,2 ti dong.


Ngay 13-10, TAND TP HCM tiep tuc xet xu vu kien "Tranh chap boi thuong thiet hai ngoai hop dong" giua nguyen don la Cong ty CP Anh Duong Viet Nam (Vinasun) va bi don la Cong ty TNHH Grab (Grab).


Trong phien toa chieu 23-10, dai dien VKSND TP HCM da trinh bay quan diem giai quyet vu kien nay. Cu the, Vinasun to Grab loi dung mao nhan la cong ty cong nghe da thuc hien nhieu hanh vi vi pham phap luat va khuyen mai vi pham phap luat. Tong thiet hai Grab gay ra cho Vinasun la hon 41,2 ti dong do ti le giam sut nhan voi ti le xe Grab dang ky va buoc Grab boi thuong mot lan.


VKSND TP HCM: Du co so xac dinh Grab la don vi kinh doanh van tai taxi! - Anh 1.

Dai dien VKSND TP HCM trinh bay quan diem


Grab la mot trong nhung don vi tham gia de an thi diem cua Bo Giao thong Van tai o 5 dia phuong tai Viet Nam. Grab chi duoc ket noi van tai chu khong duoc kinh doanh van tai hanh khach.


Vinasun noi rang da thu thap du chung cu chung minh Grab la doanh nghiep kinh doanh van tai cung nganh nghe nhu Vinasun. Cu the, Grab da truc tiep nhan ho so dang ky cua tai xe, thuong va phat tai xe, ket noi ngan hang cho tai xe vay tien mua xe, mua bao hiem cho khach, dieu xe…


Ngoai ra, Grab con vi pham tinh bao mat thong tin khach hang, khong ra hop dong dien tu va phat trien ngoai nhung dia phuong dang ky thi diem.


VKSND TP HCM: Du co so xac dinh Grab la don vi kinh doanh van tai taxi! - Anh 2.

Nguyen don Vinasun (trai) va bi don Grab phai


Nguyen nhan tut giam doanh so la khach hang roi khoi Vinasun sang su dung Grab, khoang 10.000 tai xe nghi viec sang chay cho Grab.


Ve phia bi don, Grab bac bo cao buoc cua Vinasun cho rang Grab la nguyen nhan khien Vinasun tut giam doanh so, gay thiet hai cho Vinasun. Grab cho rang Vinasun cho rang khuyen mai cua Grab gay roi loan thi truong van tai taxi la khong co can cu vi chua co co quan chuc nang nao xu phat Grab ve viec nay. Vi vay, Grab de nghi toa dinh chi vu an neu khong dinh chi thi dua Bo Giao thong Van tai tham gia de lam ro Grab co vi pham de an thi diem hay khong.


Grab cung khang dinh doanh nghiep minh khong vi pham de an thi diem; cac noi dung ma Vinasun to thi Grab deu thuc hien dung theo de an thi diem va quy dinh cua phap luat; Grab khong vi pham luat canh tranh. Tu nhung phan tich nay Grab noi rang khong vi pham phap luat nen khong chap nhan boi thuong thiet hai nhu cao buoc cua Vinasun.


Theo VKSND TP HCM, day la tranh chap boi thuong thiet hai ngoai hop dong nen thuoc tham quyen giai quyet cua TAND TP HCM. Vinasun va Grab deu la doanh nghiep nen thuoc tham quyen giai quyet cua Toa Kinh te TAND TP HCM. Viec Grab yeu cau dua Bo Giao thong Van tai tham gia thi VKS cho rang de an thi diem khong thuoc doi tuong khoi kien nen khong can dua Bo Giao thong Van tai tham gia phien toa.


Trong cac phien toa truoc Grab yeu cau doi co quan giam dinh vi cho rang ket qua giam dinh thieu trung thuc, khong khach quan.


VKSND TP HCM cho rang khong can thiet phai giam dinh lai. Ve phap ly, Grab dang ky nganh nghe kinh doanh van tai noi thanh ngoai thanh mac du theo de an dang ky thi Grab khong duoc kinh doanh van tai. Grab da loi dung de an thi diem de hoat dong nganh nghe kinh doanh van tai cung nganh nghe giong nhu Vinasun. Ngoai ra, Grab da thuc hien nhieu chuong trinh khuyen mai trong do co nhung chuyen xe 0 dong. Du co so xac dinh Grab la don vi kinh doanh van tai taxi chu khong don thuan la don vi cung cap ung dung ket noi cong nghe giua khach hang va tai xe.


Ve gia tri co phieu bi sut giam, theo nhung bao cao tai chinh cho thay Vinasun tut giam von hoa la co co so. VKSND TP HCM cho rang du co so chap nhan yeu cau cua Vinasun, buoc Grab phai boi thuong cho Vinasun so tien 41,2 ti dong.


Goc sang tao: Bac tai xe Grab gan bo phat song wifi len dau xe de khach thoai mai dung internet mien phi

VKSND TP HCM: Đủ cơ sở xác định Grab là đơn vị kinh doanh vận tải taxi!

VKSND TP HCM cho rằng đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của Vinasun, buộc Grab phải bồi thường cho Vinasun số tiền 41,2 tỉ đồng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: