Intel tập trung vào tablet trong mảng di động

Sự kiện Intel Mobility Day 2014 tại Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động Mobility Tour diễn ra tại các nước khu vực châu Á nhằm chia sẻ chiến lược phát triển thị trường di động cùng việc trình diễn một loạt thiết bị di động nổi bật sử dụng chip Intel.


Thống kê của Gartner cho thấy trong năm 2013, thị trường máy tính bảng, laptop và thiết bị lai có sự tăng trưởng mạnh, trong đó máy tính bảng vẫn giữ ưu thế vượt trội khi chiếm tới 90% tổng lượng sản phẩm. Gartner cũng đưa ra dự báo năm 2014, số lượng thiết bị di động (gồm máy tính, máy tính bảng, smartphone và cả super phone) bán ra trên toàn cầu sẽ đạt khoảng 2,48 tỷ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người dùng không ngừng gia tăng, đặc biệt tại khu vực châu Á.


Intel tập trung vào tablet trong mảng di động
Ông Anuj Dua, Giám đốc Tiếp thị Intel khu vực APJ chia sẻ lộ trình phát triển chip di động của hãng.


Tại sự kiện, ông Anuj Dua, Giám đốc Tiếp thị khu vực châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ) của Intel cho biết hãng đang hợp tác với các đối tác di động chiến lược để tăng cường trải nghiệm di động qua việc thúc đẩy công nghệ di động 64-bit và cung cấp nhiều công cụ mới cho các nhà phát triển sản phẩm.


Khác với trước đây, thói quen người dùng đã thay đổi và việc kết hợp nhiều thiết bị khác nhau cho nhu cầu cá nhân đã tác động lớn đến quá trình phát triển sản phẩm của hãng, chẳng hạn việc thay đổi kích cỡ màn hình, trọng lượng, hiệu năng và có thiết kế phù hợp với sở thích, xu hướng tiêu dùng của người dùng châu Á.


Bên cạnh thị trường máy tính cá nhân truyền thống thì mảng di động cũng đóng vai trò chính yếu trong chiến lược phát triển của Intel. Điều này cũng thể hiện rõ trong bài diễn văn đầu tiên trên cương vị mới của ông Brian Krzanich, Giám đốc điều hành và Renee James, Chủ tịch tập đoàn Intel tại IDF 2013.


Kết quả nghiên cứu về nhu cầu thị trường và thói quen người dùng của Intel cùng các nhà sản xuất thiết bị di động cho thấy hơn 80% người dùng sở hữu cả máy tính bảng lẫn máy tính cá nhân, đặc biệt tại Việt Nam, tỷ lệ này là 87%.


Intel tập trung vào tablet trong mảng di động
Mẫu SoC Merrifield dành cho điện thoại thông minh, thiết kế dựa trên vi kiến trúc Silvermont công nghệ sản xuất 22 nm, cho phép tích hợp nhiều transistor hơn trên cùng kích thước đế bán dẫn (die) nhằm mang lại hiệu suất cao hơn trong khi vẫn giữ được mức tiêu thụ điện năng thấp.


Để máy tính bảng có thể đóng đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng thì kích thước màn hình và hiệu năng là những yếu tố quyết định. Intel cho biết sẽ thúc đẩy phát triển các dòng sản phẩm có kích thước và hiệu năng phù hợp trong phân khúc thị trường này như máy tính bảng, máy tính bảng mini màn hình 7 inch, phablet (tên rút gọn của phone-tablet) màn hình 5 inch cùng thiết bị lai “2 trong 1” (2 in 1 hybrid device) có thể chuyển đổi giữa laptop và tablet.


Bên cạnh đó, Intel cũng chú trọng cải thiện các tính năng không kém phần quan trọng là thời lượng dùng pin lâu, công nghệ màn hình hiển thị, công nghệ 64-bit hỗ trợ đa tác vụ và hoàn thiện việc tích hợp modem 3G và LTE bên trong các chip SoC của hãng.


Cũng trong sự kiện, Intel cũng trình diễn một loạt thiết bị di động nổi bật của Lenovo, Acer, Asus và Samsung đang sử dụng chip của hãng, mang lại những trải nghiệm di động mạnh mẽ cho người dùng.


Một số hình ảnh tại Intel Mobility Day 2014

Intel tap trung vao tablet trong mang di dong


Su kien Intel Mobility Day 2014 tai Viet Nam nam trong chuoi hoat dong Mobility Tour dien ra tai cac nuoc khu vuc chau A nham chia se chien luoc phat trien thi truong di dong cung viec trinh dien mot loat thiet bi di dong noi bat su dung chip Intel.


Thong kê cua Gartner cho thay trong nam 2013, thi truong máy tính bang, laptop và thiet bi lai có su tang truong manh, trong dó máy tính bang van giu uu the vuot troi khi chiem toi 90% tong luong san pham. Gartner cung dua ra du báo nam 2014, so luong thiet bi di dong (gom máy tính, máy tính bang, smartphone và ca super phone) bán ra trên toàn cau se dat khoang 2,48 ty san pham, dáp ung nhu cau nguoi dùng không ngung gia tang, dac biet tai khu vuc châu Á.


Intel tap trung vao tablet trong mang di dong
Ông Anuj Dua, Giám doc Tiep thi Intel khu vuc APJ chia se lo trình phát trien chip di dong cua hãng.


Tai su kien, ông Anuj Dua, Giám doc Tiep thi khu vuc châu Á Thái Bình Duong và Nhat Ban (APJ) cua Intel cho biet hãng dang hop tác voi các doi tác di dong chien luoc de tang cuong trai nghiem di dong qua viec thúc day công nghe di dong 64-bit và cung cap nhieu công cu moi cho các nhà phát trien san pham.


Khác voi truoc dây, thói quen nguoi dùng dã thay doi và viec ket hop nhieu thiet bi khác nhau cho nhu cau cá nhân dã tác dong lon den quá trình phát trien san pham cua hãng, chang han viec thay doi kích co màn hình, trong luong, hieu nang và có thiet ke phù hop voi so thích, xu huong tiêu dùng cua nguoi dùng châu Á.


Bên canh thi truong máy tính cá nhân truyen thong thì mang di dong cung dóng vai trò chính yeu trong chien luoc phát trien cua Intel. Dieu này cung the hien rõ trong bài dien van dau tiên trên cuong vi moi cua ông Brian Krzanich, Giám doc dieu hành và Renee James, Chu tich tap doàn Intel tai IDF 2013.


Ket qua nghiên cuu ve nhu cau thi truong và thói quen nguoi dùng cua Intel cùng các nhà san xuat thiet bi di dong cho thay hon 80% nguoi dùng so huu ca máy tính bang lan máy tính cá nhân, dac biet tai Viet Nam, ty le này là 87%.


Intel tap trung vao tablet trong mang di dong
Mau SoC Merrifield dành cho dien thoai thông minh, thiet ke dua trên vi kien trúc Silvermont công nghe san xuat 22 nm, cho phép tích hop nhieu transistor hon trên cùng kích thuoc de bán dan (die) nham mang lai hieu suat cao hon trong khi van giu duoc muc tiêu thu dien nang thap.


De máy tính bang có the dóng dáp ung tot hon nhu cau nguoi dùng thì kích thuoc màn hình và hieu nang là nhung yeu to quyet dinh. Intel cho biet se thúc day phát trien các dòng san pham có kích thuoc và hieu nang phù hop trong phân khúc thi truong này nhu máy tính bang, máy tính bang mini màn hình 7 inch, phablet (tên rút gon cua phone-tablet) màn hình 5 inch cùng thiet bi lai “2 trong 1” (2 in 1 hybrid device) có the chuyen doi giua laptop và tablet.


Bên canh dó, Intel cung chú trong cai thien các tính nang không kém phan quan trong là thoi luong dùng pin lâu, công nghe màn hình hien thi, công nghe 64-bit ho tro da tác vu và hoàn thien viec tích hop modem 3G và LTE bên trong các chip SoC cua hãng.


Cung trong su kien, Intel cung trình dien mot loat thiet bi di dong noi bat cua Lenovo, Acer, Asus và Samsung dang su dung chip cua hãng, mang lai nhung trai nghiem di dong manh me cho nguoi dùng.


Mot so hình anh tai Intel Mobility Day 2014


Intel tập trung vào tablet trong mảng di động

Sự kiện Intel Mobility Day 2014 tại Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động Mobility Tour diễn ra tại các nước khu vực châu Á nhằm chia sẻ chiến lược phát triển thị trường di động cùng việc trình diễn một loạt thiết bị di động nổi bật sử dụng chip Intel.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: