Internet toàn cầu có thể bị gián đoạn trong 48 giờ tới

Người dùng toàn thế giới sẽ gặp sự cố mạng khi máy chủ quản lí tên miền và cơ sở hạ tầng kiểm soát web bị ngắt một thời gian.


Theo Reuters, ICANN, tổ chức quản lí các loại tên miền trên toàn thế giới, sẽ tiến hành đổi khóa mã hóa để giúp bảo vệ hệ thống tên miền (DNS) cũng như sổ địa chỉ Internet. Biện pháp nhằm bảo đảm DNS an toàn, ổn định và linh hoạt hơn.


Tuy nhiên trong quá trình đổi khóa, "một số người dùng Internet có thể bị ảnh hưởng nếu nhà điều hành mạng hay đơn vị cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của họ chưa chuẩn bị cho sự thay đổi này", cơ quan quản lí truyền thông (CRA) nói. "Dù thế, tác động này có thể tránh được bằng cách kích hoạt các phần mở rộng bảo mật hệ thống một cách thích hợp".


Nhà phân tích Eldar Murtazin của Mobile Research Group giải thích rằng người dùng Internet có thể gặp khó khăn khi truy cập Internet trong 48 giờ tới. Nó bao gồm tình trạng không thể truy cập vào một số tài nguyên trên Internet hay việc tải các trang bị chậm. Sự cố có thể xảy ra nếu nhà mạng mà họ dùng không được cập nhật liên tục.


ICANN đã thực hiện một số thử nghiệm sơ bộ cho thấy quá trình chuyển đổi quan trọng trên sẽ chỉ phát sinh các sự cố tối thiểu. Arseny Shcheltsin, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế kĩ thuật số, trấn an rằng người dùng không phải quá lo lắng vì phần mềm chính đã được nâng cấp thành công.


Quá trình đổi khóa mã hóa cho Hệ thống quản lí tên miền là việc làm cần thiết trong bối cảnh những mối đe dọa với các cơ sở hạ tầng trên Internet ngày một tăng. Thậm chí từ 2008, trang web của CANN và IANA (cơ quan giám sát việc chỉ định địa chỉ IP toàn cầu) đã bị tin tặc tấn công. Hay Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) âm mưu đánh sập Internet toàn cầu vào 2015.


Theo Số Hoá.

Internet toan cau co the bi gian doan trong 48 gio toi


Nguoi dung toan the gioi se gap su co mang khi may chu quan li ten mien va co so ha tang kiem soat web bi ngat mot thoi gian.


Theo Reuters, ICANN, to chuc quan li cac loai ten mien tren toan the gioi, se tien hanh doi khoa ma hoa de giup bao ve he thong ten mien (DNS) cung nhu so dia chi Internet. Bien phap nham bao dam DNS an toan, on dinh va linh hoat hon.


Tuy nhien trong qua trinh doi khoa, "mot so nguoi dung Internet co the bi anh huong neu nha dieu hanh mang hay don vi cung cap dich vu Internet (ISP) cua ho chua chuan bi cho su thay doi nay", co quan quan li truyen thong (CRA) noi. "Du the, tac dong nay co the tranh duoc bang cach kich hoat cac phan mo rong bao mat he thong mot cach thich hop".


Nha phan tich Eldar Murtazin cua Mobile Research Group giai thich rang nguoi dung Internet co the gap kho khan khi truy cap Internet trong 48 gio toi. No bao gom tinh trang khong the truy cap vao mot so tai nguyen tren Internet hay viec tai cac trang bi cham. Su co co the xay ra neu nha mang ma ho dung khong duoc cap nhat lien tuc.


ICANN da thuc hien mot so thu nghiem so bo cho thay qua trinh chuyen doi quan trong tren se chi phat sinh cac su co toi thieu. Arseny Shcheltsin, chuyen gia trong linh vuc kinh te ki thuat so, tran an rang nguoi dung khong phai qua lo lang vi phan mem chinh da duoc nang cap thanh cong.


Qua trinh doi khoa ma hoa cho He thong quan li ten mien la viec lam can thiet trong boi canh nhung moi de doa voi cac co so ha tang tren Internet ngay mot tang. Tham chi tu 2008, trang web cua CANN va IANA (co quan giam sat viec chi dinh dia chi IP toan cau) da bi tin tac tan cong. Hay Nha nuoc Hoi giao tu xung (IS) am muu danh sap Internet toan cau vao 2015.


Theo So Hoa.


Internet toàn cầu có thể bị gián đoạn trong 48 giờ tới

Người dùng toàn thế giới sẽ gặp sự cố mạng khi máy chủ quản lí tên miền và cơ sở hạ tầng kiểm soát web bị ngắt một thời gian.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: