Apple mở hệ điều hành iOS theo xu thế công nghệ

Hệ điều hành mở vốn là đặc tính quan trọng của Android và dường như Apple cũng muốn thay đổi để tăng trải nghiệm với người dùng. Điều này chưa thể khẳng định tốt hay dở nhưng Apple đã từ bỏ chiến lược độc tôn duy nhất của mình và điều này đồng nghĩa sẽ giảm bản sắc riêng.


Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple và các cộng sự trong hội nghị các nhà phát triển WWDC 2014 luôn nhấn mạnh rằng nền tảng iOS mới là một phần quan trọng của họ và các nhà phát triển. Nhưng vẫn còn bỏ ngỏ hệ điều hành máy Mac OX khi vẫn còn giữ nguyên cơ bản nền tảng và chưa có nhiều định hình.


Hội nghị Worldwide Developers Conference (WWDC) tập trung chủ yếu về phần mềm được xem là bữa tiệc của các nhà phát triển. Và những thay đổi trong nền tảng của Apple với hơn 4000 API mới (giao diện lập trình ứng dụng) đã mở ra một tương lai khác hơn cũ rất nhiều. Những tính năng mới như Heathkit hay Homekit sẽ mang đến cho người dùng cuối nhiều trải nghiệm trong tương lai.


iOS 8 với hơn 4000 API mới.


Đây cũng là lần đầu tiên Apple thể hiện sự cởi mở của mình trước các nhà phát triển ứng dụng thứ 3 khi cho phép họ truy cập iOS ở cấp độ hệ thống. Việc tạo ra các ứng dụng đám mây dựa vào dịch vụ iCloud đã trở lại tạo nền tảng cho ứng dụng nhà thông minh và thiết bị chăm sóc sức khỏe… Mở hệ điều hành di động vốn là đặc tính quan trọng của Android và dường như Apple cũng muốn thay đổi để tăng trải nghiệm với người dùng. Điều này chưa thể khẳng định tốt hay dở nhưng Apple đã từ bỏ chiến lược độc tôn duy nhất của mình đồng nghĩa sẽ giảm đi nhiều bản sắc riêng.


Một chủ đề lớn khác được nhắc đến trong hội nghị WWDC vừa qua chính là sự tăng cường tương tác giữa 2 hệ điều hành iOS và OS X. Động thái này được minh chứng bằng Continuity - một thuật ngữ chỉ những tính năng chung bao gồm AirDrop,các hoạt động có thể thao tác trên 2 hệ điều hành, hay “Handoff” chỉ ra những nhận thức gần gũi khi bắt đầu hoạt động trên thiết bị, khả năng tạo ra một Wi-Fi hotspot trên cả 2 hệ điều hành. Sự tương tác gần gũi giữa iPhone, iPad với máy Mac là những điều ấn tượng nhất trong ngày đầu tiên của hội nghị WWDC. Chiến lược đa thiết bị của Apple sẽ sớm trở nên thành công chứ không phải là việc kết hợp các thiết bị lại thành 1 như Microsoft với Surface Pro 3.


Trải nghiệm mới với OS X


Tim Cook tự hào rằng iOS 8 của iPhone và iPad trong năm nay chính là sự kiện phát hành quan trọng nhất kể từ khi App Store ra mắt. Trong bài phát biểu cũng như thuyết trình về iOS đều nhấn mạnh rằng những thay đổi nhắm vào người dùng cuối và các nhà phát triển là đối tượng ưu tiên.


Notification Center trong iOS 8 được nâng cấp mới để tăng sự tương tác ngữ cảnh với người dùng, các thông tin được bật ra, nơi trả lời các tin nhắn mà không cần mở ứng dụng… Và đến nay ứng dụng Photo và những bức ảnh được chụp sẽ được lưu trữ trên đám mây iCloud và có thể truy cập từ bất cứ thiết bị nào của Apple. Giá thành của iCloud cũng đã giảm 70% so với hiện tại 5GB miễn phí 20GB với giá 99 cent mỗi tháng và 200GB cho 3,99 USD hàng tháng.


iOS 8 sẽ ra mắt vào mùa thu này - rất có thể đồng thời xuất hiện cùng iPhone mới nhất - ngoại trừ iPhone 4 ra thì hệ điều hành này sẽ chạy trên iPhone 4S, iPhone 5 , iPhone 5C và iPhone 5S; iPad 2, iPad Retina, iPad Air, iPad mini. Một điều khá đáng tiếc là trong hội nghị này không xuất hiện sự ra mắt của Jimmy Iovine và Dr. Dre người đồng sáng lập của Beats Electronics, công ty mà tuần trước Apple đã mua với giá 3 tỷ USD.


Sự vắng mặt của Beats Electronics trong WWDC 2014.


Sự kiện này cũng không có đề cập đến nền tảng iBeacon , công nghệ này sử dụng Bluetooth Low Energy (BLE - còn gọi là Bluetooth 4.0 hay Bluetooth Smart) để trao đổi dữ liệu được xem như là một trong những chiến lược hàng đầu của Apple.


Ngoài ra kể từ năm 2011, Apple luôn có thói quen giới thiệu một thiết bị phần cứng như máy Mac tại WWDC nhưng năm nay thì không. Điều này có nghĩa là vào sự kiện mùa thu năm nay sẽ là nơi Apple tung ra hàng loạt thiết bị phần cứng của mình và đấy mới là điểm nhấn của năm.

Apple mo he dieu hanh iOS theo xu the cong nghe


He dieu hanh mo von la dac tinh quan trong cua Android va duong nhu Apple cung muon thay doi de tang trai nghiem voi nguoi dung. Dieu nay chua the khang dinh tot hay do nhung Apple da tu bo chien luoc doc ton duy nhat cua minh va dieu nay dong nghia se giam ban sac rieng.


Giám doc dieu hành Tim Cook cua Apple và các cong su trong hoi nghi các nhà phát trien WWDC 2014 luôn nhan manh rang nen tang iOS moi là mot phan quan trong cua ho và các nhà phát trien. Nhung van còn bo ngo he dieu hành máy Mac OX khi van còn giu nguyên co ban nen tang và chua có nhieu dinh hình.


Hoi nghi Worldwide Developers Conference (WWDC) tap trung chu yeu ve phan mem duoc xem là bua tiec cua các nhà phát trien. Và nhung thay doi trong nen tang cua Apple voi hon 4000 API moi (giao dien lap trình ung dung) dã mo ra mot tuong lai khác hon cu rat nhieu. Nhung tính nang moi nhu Heathkit hay Homekit se mang den cho nguoi dùng cuoi nhieu trai nghiem trong tuong lai.


iOS 8 voi hon 4000 API moi.


Dây cung là lan dau tiên Apple the hien su coi mo cua mình truoc các nhà phát trien ung dung thu 3 khi cho phép ho truy cap iOS o cap do he thong. Viec tao ra các ung dung dám mây dua vào dich vu iCloud dã tro lai tao nen tang cho ung dung nhà thông minh và thiet bi cham sóc suc khoe… Mo he dieu hành di dong von là dac tính quan trong cua Android và duong nhu Apple cung muon thay doi de tang trai nghiem voi nguoi dùng. Dieu này chua the khang dinh tot hay do nhung Apple dã tu bo chien luoc doc tôn duy nhat cua mình dong nghia se giam di nhieu ban sac riêng.


Mot chu de lon khác duoc nhac den trong hoi nghi WWDC vua qua chính là su tang cuong tuong tác giua 2 he dieu hành iOS và OS X. Dong thái này duoc minh chung bang Continuity - mot thuat ngu chi nhung tính nang chung bao gom AirDrop,các hoat dong có the thao tác trên 2 he dieu hành, hay “Handoff” chi ra nhung nhan thuc gan gui khi bat dau hoat dong trên thiet bi, kha nang tao ra mot Wi-Fi hotspot trên ca 2 he dieu hành. Su tuong tác gan gui giua iPhone, iPad voi máy Mac là nhung dieu an tuong nhat trong ngày dau tiên cua hoi nghi WWDC. Chien luoc da thiet bi cua Apple se som tro nên thành công chu không phai là viec ket hop các thiet bi lai thành 1 nhu Microsoft voi Surface Pro 3.


Trai nghiem moi voi OS X


Tim Cook tu hào rang iOS 8 cua iPhone và iPad trong nam nay chính là su kien phát hành quan trong nhat ke tu khi App Store ra mat. Trong bài phát bieu cung nhu thuyet trình ve iOS deu nhan manh rang nhung thay doi nham vào nguoi dùng cuoi và các nhà phát trien là doi tuong uu tiên.


Notification Center trong iOS 8 duoc nâng cap moi de tang su tuong tác ngu canh voi nguoi dùng, các thông tin duoc bat ra, noi tra loi các tin nhan mà không can mo ung dung… Và den nay ung dung Photo và nhung buc anh duoc chup se duoc luu tru trên dám mây iCloud và có the truy cap tu bat cu thiet bi nào cua Apple. Giá thành cua iCloud cung dã giam 70% so voi hien tai 5GB mien phí 20GB voi giá 99 cent moi tháng và 200GB cho 3,99 USD hàng tháng.


iOS 8 se ra mat vào mùa thu này - rat có the dong thoi xuat hien cùng iPhone moi nhat - ngoai tru iPhone 4 ra thì he dieu hành này se chay trên iPhone 4S, iPhone 5 , iPhone 5C và iPhone 5S; iPad 2, iPad Retina, iPad Air, iPad mini. Mot dieu khá dáng tiec là trong hoi nghi này không xuat hien su ra mat cua Jimmy Iovine và Dr. Dre nguoi dong sáng lap cua Beats Electronics, công ty mà tuan truoc Apple dã mua voi giá 3 ty USD.


Su vang mat cua Beats Electronics trong WWDC 2014.


Su kien này cung không có de cap den nen tang iBeacon , công nghe này su dung Bluetooth Low Energy (BLE - còn goi là Bluetooth 4.0 hay Bluetooth Smart) de trao doi du lieu duoc xem nhu là mot trong nhung chien luoc hàng dau cua Apple.


Ngoài ra ke tu nam 2011, Apple luôn có thói quen gioi thieu mot thiet bi phan cung nhu máy Mac tai WWDC nhung nam nay thì không. Dieu này có nghia là vào su kien mùa thu nam nay se là noi Apple tung ra hàng loat thiet bi phan cung cua mình và day moi là diem nhan cua nam.


Apple mở hệ điều hành iOS theo xu thế công nghệ

Hệ điều hành mở vốn là đặc tính quan trọng của Android và dường như Apple cũng muốn thay đổi để tăng trải nghiệm với người dùng. Điều này chưa thể khẳng định tốt hay dở nhưng Apple đã từ bỏ chiến lược độc tôn duy nhất của mình và điều này đồng nghĩa sẽ giảm bản sắc riêng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: