Microsoft vừa công bố mã nguồn MS-DOS trên GitHub

Đây là lần thứ hai Microsoft mã nguồn mở phiên bản đầu tiên của hệ điều hành này, nhưng việc đưa lên GitHub sẽ giúp các nhà lập trình tiếp cận dễ dàng hơn,


Tuần trước Microsoft thông báo rằng, mã nguồn của MS-DOS 1.25 và 2.0 sẽ được đưa lên GitHub, cho phép các nhà lập trình cơ hội được khám phá những ngày đầu của hệ điều hành này.


Đây là lần thứ hai công ty công bố mã nguồn của MS-DOS, sau lần đầu tiên vào tháng Ba năm 2014 thông qua Viện bảo tàng Computer History Museum.


Microsoft vừa công bố mã nguồn MS-DOS trên GitHub - Ảnh 1.

Tuy nhiên, lần này Microsoft sử dụng GitHub, dịch vụ họ mới mua lại vào đầu năm nay, và theo thông báo từ chính công ty, điều này sẽ mang lại cho những nhà lập trình quan tâm hàng loạt các lợi ích quan trọng, bao gồm cả khả năng truy cập dễ dàng cho những người dùng GitHub hiện tại.


"Hôm nay chúng tôi mã nguồn mở một lần nữa MS-DOS trên GitHub. Tại sao ư? Bởi vì sẽ dễ tìm kiếm, đọc và tham khảo các file mã nguồn MS-DOS hơn nếu chúng ở trên kho chứa của GitHub thay vì trong dạng file nén có thể tải xuống như trước đây." Rich Turner của Microsoft cho biết.


Cùng những file của phiên bản năm 2014


Vì vậy, những file đưa lên GitHub lần này cũng tương tự như những file từng được chia sẻ thông qua Computer History Museum. Công ty cho biết, không hề có việc chỉnh sửa nào được thực hiện.


Microsoft vừa công bố mã nguồn MS-DOS trên GitHub - Ảnh 2.

"Các file mã nguồn trong kho chứa này là nguồn tham khảo lịch sử và sẽ được giữ ổn định, vì vậy đừng gửi các Pull Request đề xuất bất cứ chỉnh sửa nào tới những file mã nguồn này, nhưng bạn có thể thoải mái fork (phân nhánh) kho chứa này và tự trải nghiệm." File Readme của Microsoft cho biết.


"Tuy nhiên, nếu bạn muốn đưa vào các nội dung bổ sung không liên quan đến mã nguồn hoặc chỉnh sửa các file không liên quan đến mã nguồn (ví dụ như file Readme này), hãy gửi lên qua PR, chúng tôi sẽ đánh giá và xem xét." Microsoft bổ sung thêm trên GitHub.


Bên cạnh việc đưa mã nguồn lên, công ty cũng đưa thêm 5 thông tin khác về MS-DOS, bao gồm các thống kê về cách phiên bản đầu tiên của hệ điều hành xuất hiện như thế nào. Ví dụ, một trong số chúng là: "Mã nguồn cho ngày phát hành đầu tiên của 86-DOS xuất hiện từ khoảng 29 tháng Mười Hai năm 1980," – bạn có thể đọc phần còn lại trong link này.


Tham khảo Softpedia

Microsoft chính thức ngừng phát hành Windows 10 October 2018 Update để điều tra lỗi mất dữ liệuMicrosoft vua cong bo ma nguon MS-DOS tren GitHub


Day la lan thu hai Microsoft ma nguon mo phien ban dau tien cua he dieu hanh nay, nhung viec dua len GitHub se giup cac nha lap trinh tiep can de dang hon,


Tuan truoc Microsoft thong bao rang, ma nguon cua MS-DOS 1.25 va 2.0 se duoc dua len GitHub, cho phep cac nha lap trinh co hoi duoc kham pha nhung ngay dau cua he dieu hanh nay.


Day la lan thu hai cong ty cong bo ma nguon cua MS-DOS, sau lan dau tien vao thang Ba nam 2014 thong qua Vien bao tang Computer History Museum.


Microsoft vua cong bo ma nguon MS-DOS tren GitHub - Anh 1.

Tuy nhien, lan nay Microsoft su dung GitHub, dich vu ho moi mua lai vao dau nam nay, va theo thong bao tu chinh cong ty, dieu nay se mang lai cho nhung nha lap trinh quan tam hang loat cac loi ich quan trong, bao gom ca kha nang truy cap de dang cho nhung nguoi dung GitHub hien tai.


"Hom nay chung toi ma nguon mo mot lan nua MS-DOS tren GitHub. Tai sao u? Boi vi se de tim kiem, doc va tham khao cac file ma nguon MS-DOS hon neu chung o tren kho chua cua GitHub thay vi trong dang file nen co the tai xuong nhu truoc day." Rich Turner cua Microsoft cho biet.


Cung nhung file cua phien ban nam 2014


Vi vay, nhung file dua len GitHub lan nay cung tuong tu nhu nhung file tung duoc chia se thong qua Computer History Museum. Cong ty cho biet, khong he co viec chinh sua nao duoc thuc hien.


Microsoft vua cong bo ma nguon MS-DOS tren GitHub - Anh 2.

"Cac file ma nguon trong kho chua nay la nguon tham khao lich su va se duoc giu on dinh, vi vay dung gui cac Pull Request de xuat bat cu chinh sua nao toi nhung file ma nguon nay, nhung ban co the thoai mai fork (phan nhanh) kho chua nay va tu trai nghiem." File Readme cua Microsoft cho biet.


"Tuy nhien, neu ban muon dua vao cac noi dung bo sung khong lien quan den ma nguon hoac chinh sua cac file khong lien quan den ma nguon (vi du nhu file Readme nay), hay gui len qua PR, chung toi se danh gia va xem xet." Microsoft bo sung them tren GitHub.


Ben canh viec dua ma nguon len, cong ty cung dua them 5 thong tin khac ve MS-DOS, bao gom cac thong ke ve cach phien ban dau tien cua he dieu hanh xuat hien nhu the nao. Vi du, mot trong so chung la: "Ma nguon cho ngay phat hanh dau tien cua 86-DOS xuat hien tu khoang 29 thang Muoi Hai nam 1980," – ban co the doc phan con lai trong link nay.


Tham khao Softpedia

Microsoft chinh thuc ngung phat hanh Windows 10 October 2018 Update de dieu tra loi mat du lieu

Microsoft vừa công bố mã nguồn MS-DOS trên GitHub

Đây là lần thứ hai Microsoft mã nguồn mở phiên bản đầu tiên của hệ điều hành này, nhưng việc đưa lên GitHub sẽ giúp các nhà lập trình tiếp cận dễ dàng hơn,
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: