Với những chủ đề thiết thực, kết hợp cùng bài thực hành trực quan từ chuyên gia, các buổi workshop DrayTek hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm hữu ích về mô hình và ứng dụng thiết bị DrayTek trong môi trường thực tế.


  • Thiết lập Internet vạn vật trong doanh nghiệp
  • Virus đòi tiền chuộc làm tê liệt hoạt động sân bay Bristol suốt 3 ngày
  • Phát hiện mã độc tống tiền Virobot lây lan nhanh qua email

Trong ba ngày 3, 4, 5/10/2018, tại Artfolio Café (Quận 5,TP.HCM), DrayTek phối hợp cùng các chuyên viên kỹ thuật Công ty TNHH CNTT An Phát đã tổ chức buổi workshop dành cho khách hàng đại lý của hãng.


Theo đó, mục tiêu chính của các buổi nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức về hệ thống mạng, đồng thời hướng dẫn cấu hình và triển khai các giải pháp Draytek trong thực tế.


Các chủ đề chính của sự kiện Workshop DrayTek lần này khá đa dạng với nhiều giải pháp ứng dụng thực tế như VPN giám sát camera từ xa qua 3G/4G; Quản lý tập trung, áp thông số cấu hình các Access Point từ xa APM (wireless controller); Thiết lập Web Portal ứng dụng cho Wi-Fi Marketing, Tường lửa bảo mật; Giải pháp quản lý tập trung với tính năng tích hợp sẵn trên Vigor Router, phần mềm VigorACS2,…


Theo ghi nhận của phóng viên BanTinCongNghe, các chuyên gia đến từ DrayTek cùng các chuyên viên kỹ thuật Công ty TNHH CNTT An Phát đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích về hệ thống mạng, qua đó mang đến khách tham dự những kiến thức có giá trị. Không chỉ được nghe lý thuyết, khách tham dự còn được thực hành trực tiếp trên các thiết bị gồm Draytek Vigor2926, VigorAP910C, VigorSwitch P1092.

Workshop DrayTek: Cac giai phap va mo hinh trien khai thuc te


Voi nhung chu de thiet thuc, ket hop cung bai thuc hanh truc quan tu chuyen gia, cac buoi workshop DrayTek hua hen dem den nhieu trai nghiem huu ich ve mo hinh va ung dung thiet bi DrayTek trong moi truong thuc te.


  • Thiet lap Internet van vat trong doanh nghiep
  • Virus dòi tien chuoc làm tê liet hoat dong sân bay Bristol suot 3 ngày
  • Phát hien mã doc tong tien Virobot lây lan nhanh qua email

Trong ba ngày 3, 4, 5/10/2018, tai Artfolio Café (Quan 5,TP.HCM), DrayTek phoi hop cùng các chuyên viên ky thuat Công ty TNHH CNTT An Phát dã to chuc buoi workshop dành cho khách hàng dai lý cua hãng.


Theo dó, muc tiêu chính cua các buoi nham cap nhat và nâng cao kien thuc ve he thong mang, dong thoi huong dan cau hình và trien khai các giai pháp Draytek trong thuc te.


Các chu de chính cua su kien Workshop DrayTek lan này khá da dang voi nhieu giai pháp ung dung thuc te nhu VPN giám sát camera tu xa qua 3G/4G; Quan lý tap trung, áp thông so cau hình các Access Point tu xa APM (wireless controller); Thiet lap Web Portal ung dung cho Wi-Fi Marketing, Tuong lua bao mat; Giai pháp quan lý tap trung voi tính nang tích hop san trên Vigor Router, phan mem VigorACS2,…


Theo ghi nhan cua phóng viên BanTinCongNghe, các chuyên gia den tu DrayTek cùng các chuyên viên ky thuat Công ty TNHH CNTT An Phát dã chia se nhieu thông tin bo ích ve he thong mang, qua dó mang den khách tham du nhung kien thuc có giá tri. Không chi duoc nghe lý thuyet, khách tham du còn duoc thuc hành truc tiep trên các thiet bi gom Draytek Vigor2926, VigorAP910C, VigorSwitch P1092.


Workshop DrayTek: Các giải pháp và mô hình triển khai thực tế

Với những chủ đề thiết thực, kết hợp cùng bài thực hành trực quan từ chuyên gia, các buổi workshop DrayTek hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm hữu ích về mô hình và ứng dụng thiết bị DrayTek trong môi trường thực tế.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: