MobiFone chuyển đổi thành công thuê bao di động đầu số 0120 sang 070

Sau đợt chuyển đổi đầu tiên, MobiFone đã chuyển đổi thành công toàn bộ thuê bao 11 số đầu 0120 sang đầu số mới 070.


Ngày 15/9, Sau thời gian chuẩn bị kĩ càng về các phương án kĩ thuật, nhân lực, chăm sóc khách hàng và dịch vụ, 00h00 ngày 15/9/2018, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã chính thức triển khai chuyển đổi mã mạng thuê bao di động 11 số sang 10 số theo đúng kế hoạch mà Bộ TT & TT đề ra.


Với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ kĩ thuật MobiFone, đợt chuyển đổi đầu số chính thức đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp, đảm bảo các chỉ tiêu kĩ thuật và thông suốt liên lạc cho tất cả thuê bao ngay sau khi chuyển đổi đầu số.


MobiFone đã nhắn tin thông báo tới khách hàng số thuê bao mới của khách hàng ngay sau thời điểm chuyển đổi thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số thuê bao mới chuyển đổi sang đầu số 070 đều có thể nghe và nhận cuộc gọi, nhắn tin, sử dụng dịch vụ data cũng như các dịch vụ gia tăng (nếu có) một cách bình thường, ổn định.


Theo đúng kế hoạch, từ ngày 15/9/2018 - 14/11/2018, MobiFone sẽ áp dụng quay số song song (áp dụng cả hai cách gọi theo đầu số cũ và đầu số mới) đối với toàn bộ các tập thuê bao đã được chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Kết thúc thời gian quay số song song, MobiFone sẽ duy trì phát âm thông báo hướng dẫn quay số theo đầu số mới bắt đầu từ ngày 15/11/2018.


Hiểu được những lo lắng của khách hàng cũng như mong muốn hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong suốt quá trình chuyển đổi mã mạng di động, MobiFone đã đưa ra ứng dụng My MobiFone để giúp khách hàng cập nhật lại số thuê bao trong danh bạ sau khi chuyển đổi một cách nhanh chóng, tiện lợi.


Cụ thể, từ ngày 15/9, tất cả khách hàng của MobiFone đều có thể dùng ứng dụng My MobiFone để cập nhật danh bạ. Thay vì phải tốn hàng giờ đồng hồ để sửa đổi từng cái tên, con số trong danh bạ của mình, người dùng chỉ cần nhấn nút Cập nhật danh bạ trên ứng dụng My MobiFone để cập nhật danh bạ mới.


Ưu điểm nổi bật là ứng dụng My MobiFone có khả năng tự động xác định các số điện thoại 11 số đã chuyển đổi thành công sang 10 số (bao gồm cả thuê bao MobiFone và thuê bao của các mạng khác). Khi thực hiện cập nhật, danh bạ của khách hàng sẽ chỉ thực hiện cập nhật các số thuê bao đã chuyển đổi thành công từ 11 số sang 10 số.


Đặc biệt, khách hàng của các nhà mạng khác cũng sẽ dùng được ứng dụng My MobiFone để cập nhật danh bạ từ ngày 7/10/2018, sau khi tất cả các nhà mạng đã thực hiện xong việc chuyển đổi đầu số.


Với các khách hàng sử dụng điện thoại cơ bản có chức năng nghe, gọi và nhắn tin thông thường (feature phone), MobiFone sẽ hỗ trợ khách hàng đổi đầu số trong danh bạ điện thoại một cách đơn giản, thuận tiện bằng các giải pháp kĩ thuật. Sau ngày 7/10 – thời điểm các nhà mạng hoàn tất việc chuyển đổi mã mạng thuê bao di động 11 số sang 10 số, các khách hàng có thể trực tiếp đến các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc để được nhân viên của MobiFone hỗ trợ chuyển đổi đầu số trong danh bạ.


Theo thống kê, MobiFone có khoảng 14 triệu thuê bao đầu 11 số sẽ thực hiện chuyển đổi mã mạng. Thành công của đợt chuyển đổi đầu tiên ngày 15/9 là tiền đề quan trọng để MobiFone tiếp tục chuẩn bị thực hiện tiếp 04 đợt chuyển đổi còn lại, với lộ trình cụ thể như sau:


Ảnh

Từ ngày 15/9, MobiFone sẽ chính thức cung cấp ra thị trường hàng chục triệu thuê bao đầu số 07x mới. Khách hàng có nhu cầu sở hữu số điện thoại đẹp với đầu số 07x có thể dễ dàng lựa chọn và đặt mua số điện thoại yêu thích qua website http://chonso.mobifone.vn hoặc tại các cửa hàng, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của MobiFone trên toàn quốc.Nhân dịp này, MobiFone cũng dành nhiều gói cước ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng là chủ thuê bao đầu số 07x mới, tiêu biểu như gói cước data 07X giá 27.000đ/tháng có 2,7 GB data tốc độ cao, gói C90N giá 90.000đ/tháng có 120 GB data tốc độ cao kèm 1000 phút gọi nội mạng và 50 phút gọi trong nước…

MobiFone chuyen doi thanh cong thue bao di dong dau so 0120 sang 070


Sau dot chuyen doi dau tien, MobiFone da chuyen doi thanh cong toan bo thue bao 11 so dau 0120 sang dau so moi 070.


Ngay 15/9, Sau thoi gian chuan bi ki cang ve cac phuong an ki thuat, nhan luc, cham soc khach hang va dich vu, 00h00 ngay 15/9/2018, Tong cong ty Vien thong MobiFone da chinh thuc trien khai chuyen doi ma mang thue bao di dong 11 so sang 10 so theo dung ke hoach ma Bo TT & TT de ra.


Voi no luc va tinh than trach nhiem cao cua doi ngu can bo ki thuat MobiFone, dot chuyen doi dau so chinh thuc dau tien da dien ra tot dep, dam bao cac chi tieu ki thuat va thong suot lien lac cho tat ca thue bao ngay sau khi chuyen doi dau so.


MobiFone da nhan tin thong bao toi khach hang so thue bao moi cua khach hang ngay sau thoi diem chuyen doi thanh cong. Tinh den thoi diem hien tai, toan bo so thue bao moi chuyen doi sang dau so 070 deu co the nghe va nhan cuoc goi, nhan tin, su dung dich vu data cung nhu cac dich vu gia tang (neu co) mot cach binh thuong, on dinh.


Theo dung ke hoach, tu ngay 15/9/2018 - 14/11/2018, MobiFone se ap dung quay so song song (ap dung ca hai cach goi theo dau so cu va dau so moi) doi voi toan bo cac tap thue bao da duoc chuyen doi tu 11 so sang 10 so. Ket thuc thoi gian quay so song song, MobiFone se duy tri phat am thong bao huong dan quay so theo dau so moi bat dau tu ngay 15/11/2018.


Hieu duoc nhung lo lang cua khach hang cung nhu mong muon ho tro toi da cho khach hang trong suot qua trinh chuyen doi ma mang di dong, MobiFone da dua ra ung dung My MobiFone de giup khach hang cap nhat lai so thue bao trong danh ba sau khi chuyen doi mot cach nhanh chong, tien loi.


Cu the, tu ngay 15/9, tat ca khach hang cua MobiFone deu co the dung ung dung My MobiFone de cap nhat danh ba. Thay vi phai ton hang gio dong ho de sua doi tung cai ten, con so trong danh ba cua minh, nguoi dung chi can nhan nut Cap nhat danh ba tren ung dung My MobiFone de cap nhat danh ba moi.


Uu diem noi bat la ung dung My MobiFone co kha nang tu dong xac dinh cac so dien thoai 11 so da chuyen doi thanh cong sang 10 so (bao gom ca thue bao MobiFone va thue bao cua cac mang khac). Khi thuc hien cap nhat, danh ba cua khach hang se chi thuc hien cap nhat cac so thue bao da chuyen doi thanh cong tu 11 so sang 10 so.


Dac biet, khach hang cua cac nha mang khac cung se dung duoc ung dung My MobiFone de cap nhat danh ba tu ngay 7/10/2018, sau khi tat ca cac nha mang da thuc hien xong viec chuyen doi dau so.


Voi cac khach hang su dung dien thoai co ban co chuc nang nghe, goi va nhan tin thong thuong (feature phone), MobiFone se ho tro khach hang doi dau so trong danh ba dien thoai mot cach don gian, thuan tien bang cac giai phap ki thuat. Sau ngay 7/10 – thoi diem cac nha mang hoan tat viec chuyen doi ma mang thue bao di dong 11 so sang 10 so, cac khach hang co the truc tiep den cac cua hang MobiFone tren toan quoc de duoc nhan vien cua MobiFone ho tro chuyen doi dau so trong danh ba.


Theo thong ke, MobiFone co khoang 14 trieu thue bao dau 11 so se thuc hien chuyen doi ma mang. Thanh cong cua dot chuyen doi dau tien ngay 15/9 la tien de quan trong de MobiFone tiep tuc chuan bi thuc hien tiep 04 dot chuyen doi con lai, voi lo trinh cu the nhu sau:


Anh

Tu ngay 15/9, MobiFone se chinh thuc cung cap ra thi truong hang chuc trieu thue bao dau so 07x moi. Khach hang co nhu cau so huu so dien thoai dep voi dau so 07x co the de dang lua chon va dat mua so dien thoai yeu thich qua website http://chonso.mobifone.vn hoac tai cac cua hang, diem cung cap dich vu vien thong cua MobiFone tren toan quoc.Nhan dip nay, MobiFone cung danh nhieu goi cuoc uu dai hap dan cho khach hang la chu thue bao dau so 07x moi, tieu bieu nhu goi cuoc data 07X gia 27.000d/thang co 2,7 GB data toc do cao, goi C90N gia 90.000d/thang co 120 GB data toc do cao kem 1000 phut goi noi mang va 50 phut goi trong nuoc…


MobiFone chuyển đổi thành công thuê bao di động đầu số 0120 sang 070

Sau đợt chuyển đổi đầu tiên, MobiFone đã chuyển đổi thành công toàn bộ thuê bao 11 số đầu 0120 sang đầu số mới 070.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: