Windows 8 chưa hấp dẫn doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp cho rằng Windows 8 phù hợp với người tiêu dùng cá nhân hơn, các thiết bị chạy Windows 8 cũng không dễ quản lý hơn so với iPad.


Mỗi khi hệ điều hành Windows mới ra mắt là các phòng ban công nghệ trong nhiều doanh nghiệp lại có thêm một khối lượng lớn công việc để làm. Nay thì điều này không còn nữa. Việc Microsoft phát hành Windows 8 vào thứ Sáu này có thể sẽ không gây được sự quan tâm đối với giới doanh nghiệp và một số chuyên gia cho rằng nhiều doanh nghiệp không nghĩ tới việc nâng cấp.


Hệ điều hành mới này dường như xuất hiện để cung cấp một cái gì đó cho mọi người: chức năng màn hình cảm ứng cho những người đam mê máy tính bảng, một giao diện bóng bẩy mới cho các thiết lập trẻ trung hơn, và nhiều phiên bản để làm cho nó tương thích với các phần mềm máy tính để bàn truyền thống.


Mặc dù vậy, nhiều doanh nghiệp nói rằng họ không có lý do đủ thuyết phục để chấp nhận nó. Trên thực tế, một số lượng lớn doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện việc chuyển đổi sang Windows 7 từ Windows XP.


Windows 8 không bổ sung tính năng cho doanh nghiệp


Windows 8 chưa hấp dẫn doanh nghiệp
Nguồn: Hotpresent


"Thẳng thắn mà nói, Windows 8 là một nền tảng dành cho người tiêu dùng nhiều hơn là một nền tảng cho kinh doanh, vì vậy, nó không có ý nghĩa nếu nhìn từ góc độ kinh doanh vào thời điểm này”, Doug Johnson, người đứng đầu Bộ phận quản lý rủi ro, Hiệp hội các ngân hàng Mỹ cho biết (các thành viên hiệp hội là những người mua sản phẩm công nghệ lớn nhất thế giới). "Thực sự là không có chức năng kinh doanh bổ sung mà Windows 8 sẽ mang lại ".


Hầu như trong hai thập kỷ qua, các ý kiến nhận xét về một phiên bản mới của Windows có thể gây hoảng loạn cho nhân viên Microsoft. Windows 8 là một sự phản ánh rõ rệt của việc kinh doanh công nghệ đang thay đổi như thế nào, sẽ tăng trưởng hoặc rớt thê thảm phụ thuộc vào việc nó được thị trường tiêu dùng đón nhận như thế nào.


Phản hồi lại ý kiến trên, Ron Markezich, người đứng đầu nhóm các Doanh nghiệp và Đối tác của Microsoft cho biết "Ranh giới giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp đang mờ đi, khách hàng doanh nghiệp đang tìm kiếm Windows 8 bởi vì họ không phải băn khoăn giữa máy tính bảng và máy tính."


Tuy nhiên, thực tế cho thấy mục tiêu chính của Microsoft là để cho nó có thể tối ưu hóa cảm ứng mới - hình thái di động của công nghệ điện toán do Apple và Google tiên phong. Những đoạn phim quảng cáo cho hệ điều hành này đầy màu sắc, nhắm đến khán giả trẻ và máy tính bảng Surface mới được định vị như một thiết bị tiêu dùng.


Các doanh nghiệp đã tỏ ra thờ ơ về sản phẩm ngay cả sau khi phiên bản thử nghiệm đã có từ hơn một năm.


Hãng sản xuất xe hơi Volkswagen, năm ngoái chỉ chuyển 60.000 máy tính lên Windows 7 và không có kế hoạch để thực hiện một sự thay đổi quyết liệt sớm.


Người đứng đầu bộ phận CNTT của Volkwagen, Martin Eickhoff cho biết nhóm của ông đã "vui mừng để đánh giá tính năng của máy tính bảng mới", nhưng sẽ chờ đợi cho đến khi phát hành Windows 8 để đánh giá các lợi ích tiềm năng của nó.


Điều đó không có gì là bất thường, các công ty đều thử nghiệm một hệ thống mới trong vòng 12-18 tháng trước khi có kế hoạch áp dụng nó, có nghĩa là doanh nghiệp nâng cấp hầu hết các phiên bản của Windows (ngoại trừ Vista không phổ biến) thường sau hai hoặc ba năm kể từ khi ra mắt.


Lần này, thậm chí là khả năng này có thể không xảy ra.


Michael Silver, một nhà phân tích tại công ty nghiên cứu công nghệ Gartner, dự tính “90% các tổ chức lớn sẽ không triển khai Windows 8 rộng rãi, và ở đỉnh cao của nó, chúng tôi hy vọng khoảng 20% máy tính cá nhân trong các tổ chức lớn sẽ chạy Windows 8 ", ông nói.


Máy tính bảng Windows 8 cũng không dễ quản lý


Windows 8 chưa hấp dẫn doanh nghiệp
Giao diện Windows 8 trên các máy tính bảng. Nguồn: Techradar


Lực lượng bán hàng di động được coi là nơi Windows 8 có khả năng thâm nhập dễ nhất. Nhưng ngay cả điều này sẽ không đơn giản vì Windows 8 thực sự là hai hệ điều hành.


Windows 8 cho các thiết bị chạy chip x86 của Intel sẽ chạy được các ứng dụng cũ của chính Microsoft, nói chung phù hợp hoàn toàn với mạng công ty và hệ thống an ninh, giống như bất kỳ máy tính Windows nào. Tuy nhiên, Windows RT, phiên bản cho các thiết bị dùng chip ARM - chẳng hạn như máy tính bảng Surface mới của Microsoft - sẽ không chạy được các ứng dụng cũ và đòi hỏi phải có những ứng dụng mới được tích hợp.


Ngay cả khi ra mắt Windows 8, một ưu tiên quan trọng cho Microsoft là thu hút được khách hàng đang sử dụng Windows XP trên 10 năm vốn chiếm 41% trong số 1,5 tỷ máy tính trên thế giới. Trong ba năm qua, Microsoft đã thúc giục khách hàng doanh nghiệp chuyển sang Windows 7 và Microsoft cũng nói rằng không mong đợi các tổ chức này thay đổi kế hoạch vì Windows 8.


Điều Microsoft mong đợi là nhiều công ty sẽ “hạ cấp” máy tính mới để chạy trên Windows 7, không phải 8, trong vài năm tới.


Nhưng nếu mọi người bắt đầu mang máy tính bảng Surface mới của Microsoft hoặc bất kỳ thiết bị Windows 8 khác tới nơi làm việc, Microsoft hy vọng các cán bộ quản lý CNTT trong doanh nghiệp sẽ hoan nghênh chào đón.


Một số tổ chức, khi nhìn vào máy tính bảng Windows 8 chạy chip Intel, họ sẽ thích chúng bởi vì họ có thể kiểm soát", ông Michael Cherry, một nhà phân tích độc lập nói. "Khi họ nhìn vào RT, họ sẽ phải thất vọng, bởi vì nó không dễ quản lý hơn so với iPad."

Windows 8 chua hap dan doanh nghiep


Nhieu doanh nghiep cho rang Windows 8 phu hop voi nguoi tieu dung ca nhan hon, cac thiet bi chay Windows 8 cung khong de quan ly hon so voi iPad.


Moi khi he dieu hành Windows moi ra mat là các phòng ban công nghe trong nhieu doanh nghiep lai có thêm mot khoi luong lon công viec de làm. Nay thì dieu này không còn nua. Viec Microsoft phát hành Windows 8 vào thu Sáu này có the se không gây duoc su quan tâm doi voi gioi doanh nghiep và mot so chuyên gia cho rang nhieu doanh nghiep không nghi toi viec nâng cap.


He dieu hành moi này duong nhu xuat hien de cung cap mot cái gì dó cho moi nguoi: chuc nang màn hình cam ung cho nhung nguoi dam mê máy tính bang, mot giao dien bóng bay moi cho các thiet lap tre trung hon, và nhieu phiên ban de làm cho nó tuong thích voi các phan mem máy tính de bàn truyen thong.


Mac dù vay, nhieu doanh nghiep nói rang ho không có lý do du thuyet phuc de chap nhan nó. Trên thuc te, mot so luong lon doanh nghiep van chua thuc hien viec chuyen doi sang Windows 7 tu Windows XP.


Windows 8 không bo sung tính nang cho doanh nghiep


Windows 8 chua hap dan doanh nghiep
Nguon: Hotpresent


"Thang than mà nói, Windows 8 là mot nen tang dành cho nguoi tiêu dùng nhieu hon là mot nen tang cho kinh doanh, vì vay, nó không có ý nghia neu nhìn tu góc do kinh doanh vào thoi diem này”, Doug Johnson, nguoi dung dau Bo phan quan lý rui ro, Hiep hoi các ngân hàng My cho biet (các thành viên hiep hoi là nhung nguoi mua san pham công nghe lon nhat the gioi). "Thuc su là không có chuc nang kinh doanh bo sung mà Windows 8 se mang lai ".


Hau nhu trong hai thap ky qua, các ý kien nhan xét ve mot phiên ban moi cua Windows có the gây hoang loan cho nhân viên Microsoft. Windows 8 là mot su phan ánh rõ ret cua viec kinh doanh công nghe dang thay doi nhu the nào, se tang truong hoac rot thê tham phu thuoc vào viec nó duoc thi truong tiêu dùng dón nhan nhu the nào.


Phan hoi lai ý kien trên, Ron Markezich, nguoi dung dau nhóm các Doanh nghiep và Doi tác cua Microsoft cho biet "Ranh gioi giua nguoi tiêu dùng và doanh nghiep dang mo di, khách hàng doanh nghiep dang tìm kiem Windows 8 boi vì ho không phai ban khoan giua máy tính bang và máy tính."


Tuy nhiên, thuc te cho thay muc tiêu chính cua Microsoft là de cho nó có the toi uu hóa cam ung moi - hình thái di dong cua công nghe dien toán do Apple và Google tiên phong. Nhung doan phim quang cáo cho he dieu hành này day màu sac, nham den khán gia tre và máy tính bang Surface moi duoc dinh vi nhu mot thiet bi tiêu dùng.


Các doanh nghiep dã to ra tho o ve san pham ngay ca sau khi phiên ban thu nghiem dã có tu hon mot nam.


Hãng san xuat xe hoi Volkswagen, nam ngoái chi chuyen 60.000 máy tính lên Windows 7 và không có ke hoach de thuc hien mot su thay doi quyet liet som.


Nguoi dung dau bo phan CNTT cua Volkwagen, Martin Eickhoff cho biet nhóm cua ông dã "vui mung de dánh giá tính nang cua máy tính bang moi", nhung se cho doi cho den khi phát hành Windows 8 de dánh giá các loi ích tiem nang cua nó.


Dieu dó không có gì là bat thuong, các công ty deu thu nghiem mot he thong moi trong vòng 12-18 tháng truoc khi có ke hoach áp dung nó, có nghia là doanh nghiep nâng cap hau het các phiên ban cua Windows (ngoai tru Vista không pho bien) thuong sau hai hoac ba nam ke tu khi ra mat.


Lan này, tham chí là kha nang này có the không xay ra.


Michael Silver, mot nhà phân tích tai công ty nghiên cuu công nghe Gartner, du tính “90% các to chuc lon se không trien khai Windows 8 rong rãi, và o dinh cao cua nó, chúng tôi hy vong khoang 20% máy tính cá nhân trong các to chuc lon se chay Windows 8 ", ông nói.


Máy tính bang Windows 8 cung không de quan lý


Windows 8 chua hap dan doanh nghiep
Giao dien Windows 8 trên các máy tính bang. Nguon: Techradar


Luc luong bán hàng di dong duoc coi là noi Windows 8 có kha nang thâm nhap de nhat. Nhung ngay ca dieu này se không don gian vì Windows 8 thuc su là hai he dieu hành.


Windows 8 cho các thiet bi chay chip x86 cua Intel se chay duoc các ung dung cu cua chính Microsoft, nói chung phù hop hoàn toàn voi mang công ty và he thong an ninh, giong nhu bat ky máy tính Windows nào. Tuy nhiên, Windows RT, phiên ban cho các thiet bi dùng chip ARM - chang han nhu máy tính bang Surface moi cua Microsoft - se không chay duoc các ung dung cu và dòi hoi phai có nhung ung dung moi duoc tích hop.


Ngay ca khi ra mat Windows 8, mot uu tiên quan trong cho Microsoft là thu hút duoc khách hàng dang su dung Windows XP trên 10 nam von chiem 41% trong so 1,5 ty máy tính trên the gioi. Trong ba nam qua, Microsoft dã thúc giuc khách hàng doanh nghiep chuyen sang Windows 7 và Microsoft cung nói rang không mong doi các to chuc này thay doi ke hoach vì Windows 8.


Dieu Microsoft mong doi là nhieu công ty se “ha cap” máy tính moi de chay trên Windows 7, không phai 8, trong vài nam toi.


Nhung neu moi nguoi bat dau mang máy tính bang Surface moi cua Microsoft hoac bat ky thiet bi Windows 8 khác toi noi làm viec, Microsoft hy vong các cán bo quan lý CNTT trong doanh nghiep se hoan nghênh chào dón.


Mot so to chuc, khi nhìn vào máy tính bang Windows 8 chay chip Intel, ho se thích chúng boi vì ho có the kiem soát", ông Michael Cherry, mot nhà phân tích doc lap nói. "Khi ho nhìn vào RT, ho se phai that vong, boi vì nó không de quan lý hon so voi iPad."


Windows 8 chưa hấp dẫn doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp cho rằng Windows 8 phù hợp với người tiêu dùng cá nhân hơn, các thiết bị chạy Windows 8 cũng không dễ quản lý hơn so với iPad.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: