Phát hiện mã độc ẩn trong tiện ích MEGA.nz trên Google Chorme

Các chuyên gia bảo mật vừa đưa ra cảnh báo về tiện ích mở rộng (extension) có tên là MEGA.nz trên Google Chorme đã bị nhiễm mã độc, khiến người dùng có nguy cơ bị tin tặc đánh cắp mật khẩu.


Trang tin ZDNet vừa cho biết, qua kiểm tra, các chuyên gia bảo mật đã phát hiện ra tiện ích MEGA.nz trên trình duyệt Google Chorme đã bị nhiễm mã độc nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và mật khẩu của người dùng. Cụ thể, loại mã độc nói trên được phát hiện trong phiên bản MEGA.nz 3.39.4 mới phát hành gần đây, với nhiệm vụ ghi lại tên người dùng, mật khẩu và các phiên dữ liệu.
Các chuyên gia vừa phát hiện trong phiên bản MEGA.nz 3.39.4 mới phát hành gần đây có chứa mã độc, với nhiệm vụ ghi lại tên người dùng, mật khẩu và các phiên dữ liệu.
Các thông tin cá nhân (của người dùng) sau khi bị thu thập, có khả năng sẽ được tin tặc sử dụng để giả mạo chính những người dùng đó, đăng nhập vào các hệ thống và thực hiện hành vi phạm pháp như xâm nhập vào cái tài khoản điện tử của nạn nhân, các chuyên gia nhận định. Các chuyên gia bảo mật cho biết, các thông tin được đánh cắp bởi mã độc ẩn trong tiện ích MEGA.nz nói trên đều được chuyển đến một máy chủ đặt tại Ukraina. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho biết thêm, tin tặc tung ra mã độc này nhắm đến nạn nhân là người dùng Google, Amazon, Microsoft, HitHub, các ví tiền điện tử MyEtherWallet, MyMonero và nền tảng giao dịch tiền điện tử IDEX. Sau khi có thông tin về việc phát hiện ra mã độc nói trên, các chuyên gia của Google đã tiến hành gỡ bỏ tiện ích MEGA.nz ra khỏi Chrome Web Store và cũng đã tắt tiện ích mở rộng này cho người dùng hiện tại để bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, đối với những người đã tải tiện ích này về máy vẫn còn những nguy cơ trực chờ.Phat hien ma doc an trong tien ich MEGA.nz tren Google Chorme


Cac chuyen gia bao mat vua dua ra canh bao ve tien ich mo rong (extension) co ten la MEGA.nz tren Google Chorme da bi nhiem ma doc, khien nguoi dung co nguy co bi tin tac danh cap mat khau.


Trang tin ZDNet vua cho biet, qua kiem tra, các chuyên gia bao mat dã phát hien ra tien ích MEGA.nz trên trình duyet Google Chorme dã bi nhiem mã doc nguy hiem, có the dánh cap thông tin và mat khau cua nguoi dùng. Cu the, loai mã doc nói trên duoc phát hien trong phiên ban MEGA.nz 3.39.4 moi phát hành gan dây, voi nhiem vu ghi lai tên nguoi dùng, mat khau và các phiên du lieu.
Các chuyên gia vua phát hien trong phiên ban MEGA.nz 3.39.4 moi phát hành gan dây có chua mã doc, voi nhiem vu ghi lai tên nguoi dùng, mat khau và các phiên du lieu.
Các thông tin cá nhân (cua nguoi dùng) sau khi bi thu thap, có kha nang se duoc tin tac su dung de gia mao chính nhung nguoi dùng dó, dang nhap vào các he thong và thuc hien hành vi pham pháp nhu xâm nhap vào cái tài khoan dien tu cua nan nhân, các chuyên gia nhan dinh. Các chuyên gia bao mat cho biet, các thông tin duoc dánh cap boi mã doc an trong tien ích MEGA.nz nói trên deu duoc chuyen den mot máy chu dat tai Ukraina. Ngoài ra, các chuyên gia cung cho biet thêm, tin tac tung ra mã doc này nham den nan nhân là nguoi dùng Google, Amazon, Microsoft, HitHub, các ví tien dien tu MyEtherWallet, MyMonero và nen tang giao dich tien dien tu IDEX. Sau khi có thông tin ve viec phát hien ra mã doc nói trên, các chuyên gia cua Google dã tien hành go bo tien ích MEGA.nz ra khoi Chrome Web Store và cung dã tat tien ích mo rong này cho nguoi dùng hien tai de bao ve nguoi dùng. Tuy nhiên, doi voi nhung nguoi dã tai tien ích này ve máy van còn nhung nguy co truc cho.

Phát hiện mã độc ẩn trong tiện ích MEGA.nz trên Google Chorme

Các chuyên gia bảo mật vừa đưa ra cảnh báo về tiện ích mở rộng (extension) có tên là MEGA.nz trên Google Chorme đã bị nhiễm mã độc, khiến người dùng có nguy cơ bị tin tặc đánh cắp mật khẩu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: