Sóng âm -

Đây là kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Anh và Thụy Điển vừa công bố. Theo đó, các hacker có thể ứng dụng công nghệ dò tìm sóng âm để tấn công thiết bị Android của người dùng thông qua loa ngoài và micro.


Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Thụy Điển và Anh đã tiết lộ phương thức mới mà các hacker sử dụng để ăn cắp hình, mở khóa thiết bị Android của người dùng. Thông qua sóng âm của hai linh kiện phổ biến là loa ngoài và micro, chúng có thể nhận diện các thao tác của ngón tay trên màn hình của người dùng để xác định các mẫu hình có thể mở khóa, theo trang BGR. Nguyên lý của kỹ thuật tấn công mới này được các nhà khoa học đặt tên là SonarSnoop, tương tự như công nghệ FingerIO vậy.
Các hacker có thể ứng dụng công nghệ dò tìm sóng âm để tấn công thiết bị Android của người dùng thông qua loa ngoài và micro.
Trước đó, FingerIO được giới thiệu hồi tháng 3/2016, là công nghệ sử dụng smartwatch như hệ thống thu nhận tín hiệu sóng siêu âm để xác định cử chỉ ngón tay, từ đó dự đoán hành động trên màn hình. Và SonarSnoop bị coi như "phiên bản độc hại" của công nghệ FingerIO. Theo nguyên lý, nếu thực hiện kỹ thuật này, hacker có thể giảm được tới 70% số lượng hình mẫu về thao tác các ngón tay để từ đó có thể dùng để mở khóa. Mặc dù cho tới nay, chưa xảy ra bất kỳ vụ tấn công SonarSnooop nào gây ra hậu quả thực sự nghiêm trọng, nhưng nguy cơ bị hack thiết bị Android theo cách này là hoàn toàn có thể, và bạn không nên dựa vào hình mở khóa để bảo vệ các thiết bị Android. Tuy nhiên, hầu hết các dòng smartphone Android trên thị trường hiện nay đều được trang bị cảm biến vân tay và đây là phương thức bảo mật an toàn hơn hẳn so với hình mở khóa. Thế nhưng đối với các thiết bị cũ hơn, các chuyên gia khuyên bạn nên lựa chọn sử dụng mật khẩu có tính bảo mật cao, đồng thời hãy chắc rằng bạn đã cập nhật thường xuyên các phiên bản vá lỗi bảo mật. Nhưng nếu bạn vẫn tin tưởng vào phương thức bảo vệ bằng hình mở khóa, hãy đảm bảo rằng mình không cài đặt các phần mềm đáng nghi ngờ từ nguồn không xác định, ngoài Play Store bởi các SonarSnoop chỉ hoạt động khi phần mềm độc hại được cài đặt trên thiết bị. Các nhà khoa học tin rằng các loại thiết bị khác với micro và loa cũng có thể bị tấn công theo phương thức SonarSnoop để đánh cắp những thông tin quan trọng khác.Song am - 'Con duong' de hacker tan cong thiet bi Android


Day la ket qua nghien cuu cua mot nhom cac nha khoa hoc Anh va Thuy Dien vua cong bo. Theo do, cac hacker co the ung dung cong nghe do tim song am de tan cong thiet bi Android cua nguoi dung thong qua loa ngoai va micro.


Ket qua nghiên cuu moi nhat cua các nhà khoa hoc Thuy Dien và Anh dã tiet lo phuong thuc moi mà các hacker su dung de an cap hình, mo khóa thiet bi Android cua nguoi dùng. Thông qua sóng âm cua hai linh kien pho bien là loa ngoài và micro, chúng có the nhan dien các thao tác cua ngón tay trên màn hình cua nguoi dùng de xác dinh các mau hình có the mo khóa, theo trang BGR. Nguyên lý cua ky thuat tan công moi này duoc các nhà khoa hoc dat tên là SonarSnoop, tuong tu nhu công nghe FingerIO vay.
Các hacker có the ung dung công nghe dò tìm sóng âm de tan công thiet bi Android cua nguoi dùng thông qua loa ngoài và micro.
Truoc dó, FingerIO duoc gioi thieu hoi tháng 3/2016, là công nghe su dung smartwatch nhu he thong thu nhan tín hieu sóng siêu âm de xác dinh cu chi ngón tay, tu dó du doán hành dong trên màn hình. Và SonarSnoop bi coi nhu "phiên ban doc hai" cua công nghe FingerIO. Theo nguyên lý, neu thuc hien ky thuat này, hacker có the giam duoc toi 70% so luong hình mau ve thao tác các ngón tay de tu dó có the dùng de mo khóa. Mac dù cho toi nay, chua xay ra bat ky vu tan công SonarSnooop nào gây ra hau qua thuc su nghiêm trong, nhung nguy co bi hack thiet bi Android theo cách này là hoàn toàn có the, và ban không nên dua vào hình mo khóa de bao ve các thiet bi Android. Tuy nhiên, hau het các dòng smartphone Android trên thi truong hien nay deu duoc trang bi cam bien vân tay và dây là phuong thuc bao mat an toàn hon han so voi hình mo khóa. The nhung doi voi các thiet bi cu hon, các chuyên gia khuyên ban nên lua chon su dung mat khau có tính bao mat cao, dong thoi hãy chac rang ban dã cap nhat thuong xuyên các phiên ban vá loi bao mat. Nhung neu ban van tin tuong vào phuong thuc bao ve bang hình mo khóa, hãy dam bao rang mình không cài dat các phan mem dáng nghi ngo tu nguon không xác dinh, ngoài Play Store boi các SonarSnoop chi hoat dong khi phan mem doc hai duoc cài dat trên thiet bi. Các nhà khoa hoc tin rang các loai thiet bi khác voi micro và loa cung có the bi tan công theo phuong thuc SonarSnoop de dánh cap nhung thông tin quan trong khác.

Sóng âm - 'Con đường' để hacker tấn công thiết bị Android

Đây là kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Anh và Thụy Điển vừa công bố. Theo đó, các hacker có thể ứng dụng công nghệ dò tìm sóng âm để tấn công thiết bị Android của người dùng thông qua loa ngoài và micro.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: