Vào sáng ngày 14 và 15/7/2018, thương hiệu SoundMax phối hợp cùng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức buổi ra quân chiến dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh 2018.


Tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (quận Thủ Đức), đến tham dự buổi lễ cùng 400 chiến sĩ còn có sự hiện diện của đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, nhà tài trợ SoundMax (công ty âm thanh Triệu Gia) và công ty Đại Đồng Tiến cùng với 2 đại sứ Mùa hè Xanh Sư phạm Kỹ thuật 2018 là Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017 - Tường Linh và Á hậu 2 Hoa hậu hoàng vũ Việt Nam 2015 - Lệ Hằng.


Còn vào sáng ngày 14/7/2018, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM, Ban Thường trực Cụm hoạt động phía Nam Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với sự tham gia của hơn 600 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ các cơ sở đoàn, đoàn trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc Khối tại khu vực phía Nam.


Đến dự kễ ra quân có sự hiện diện của đồng chí Trọng Kha – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban quốc tế Báo Thanh niên, TS. Nguyễn Thế Tài – Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận phụ trách công tác thanh niên, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Bồi dưỡng Phân viện tại TP.HCM , các đồng chí thường trực Cụm hoạt động phía Nam, Bí thư các đoàn cơ sở trực thuộc Cụm.


Buổi lễ còn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông, công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Âm thanh Triệu Gia – nhãn hàng Soundmax và Ngân hàng Phương Đông (OCB).Nguồn ảnh: Napa.vn; tuoitre.hcmute.edu.vn

SoundMax dong hanh cung chien dich Tinh nguyen Mua He Xanh 2018


Vao sang ngay 14 va 15/7/2018, thuong hieu SoundMax phoi hop cung Phan vien Hoc vien Hanh chinh Quoc gia tai TP.HCM va Dai hoc Su pham Ky thuat TP.HCM to chuc buoi ra quan chien dich Tinh nguyen Mua He Xanh 2018.


Tai Dai hoc Su pham Ky thuat TP.HCM (quan Thu Duc), den tham du buoi le cùng 400 chien si còn có su hien dien cua dai dien Ban Giám hieu nhà truong, nhà tài tro SoundMax (công ty âm thanh Trieu Gia) và công ty Dai Dong Tien cùng voi 2 dai su Mùa hè Xanh Su pham Ky thuat 2018 là Hoa hau sac dep châu Á 2017 - Tuong Linh và Á hau 2 Hoa hau hoàng vu Viet Nam 2015 - Le Hang.


Còn vào sáng ngày 14/7/2018, tai Phân vien Hoc vien Hành chính Quoc gia tai TP.HCM, Ban Thuong truc Cum hoat dong phía Nam Doàn Khoi các co quan Trung uong to chuc Le ra quân Chien dich thanh niên tình nguyen hè nam 2018 voi su tham gia cua hon 600 doàn viên, thanh niên, sinh viên den tu các co so doàn, doàn truong dai hoc, cao dang, hoc vien truc thuoc Khoi tai khu vuc phía Nam.


Den du ke ra quân có su hien dien cua dong chí Trong Kha – Uy viên Ban Chap hành Trung uong Doàn, Truong ban quoc te Báo Thanh niên, TS. Nguyen The Tài – Dang uy viên Dang bo bo phan phu trách công tác thanh niên, Truong Phòng Quan lý Dào tao, Boi duong Phân vien tai TP.HCM , các dong chí thuong truc Cum hoat dong phía Nam, Bí thu các doàn co so truc thuoc Cum.


Buoi le còn có su dong hành cua các co quan báo chí, truyen thông, công ty TNHH Dau tu Công nghe Âm thanh Trieu Gia – nhãn hàng Soundmax và Ngân hàng Phuong Dông (OCB).Nguon anh: Napa.vn; tuoitre.hcmute.edu.vn


SoundMax đồng hành cùng chiến dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh 2018

Vào sáng ngày 14 và 15/7/2018, thương hiệu SoundMax phối hợp cùng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức buổi ra quân chiến dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh 2018.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: