Leica ra mắt máy ảnh không gương lật

Thế hệ máy ảnh Leica hoàn toàn mới được đánh giá có phong cách… na ná Apple và giá bán của thân máy Leica T là 1.800 USD.


Đã từ lâu, Leica luôn trung thành với thiết kế cổ điển. Chủ yếu các sản phẩm máy ảnh của Leica gắn chặt với phong cách sang trọng, xa xỉ và chiều chuộng gu thẩm mỹ, thị hiếu của những người hướng về phong cách này. Thi thoảng, Leica lại cho ra đời một dòng máy đặc biệt, giá cả có phần thái quá so với phiên bản tiêu chuẩn. Nhưng hôm nay Leica chính thức bước ra khỏi thế giới khuôn mẫu đó với sản phẩm mới nhất: Leica T có cảm biến APS-C, thiết kế khung nhôm nguyên khối gợi cảm giác lạnh, những tác vụ điều khiển vật lý, một màn hình cảm ứng lớn, và bộ mount chuyển đổi mới. Sự khác biệt của Leica T Có thể sẽ không công bằng lắm cho Leica khi giới quan sát đánh giá thiết kế mới mẻ này có phong cách… na ná Apple.Leica ra mắt máy ảnh không gương lật
Máy ảnh không gương lật Leica T

Nhưng khi nhìn thấy một thiết kế khung nhôm nguyên khối như vậy, và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của thiết kế và tác vụ, người ta dễ liên tưởng tới Jonathan Ive, Phó Giám Đốc Thiết kế đương nhiệm của Apple. Thực chất, dòng sản phẩm này được thiết kế bởi Audi giống như Leica-C (2013) và được sản xuất từ một nhà máy chuyên biệt mới xây dựng ở Đức.


Mỗi sản phẩm được chăm sóc thủ công trong 45 phút trước khi được đính những vi mạch điện tử. Thiết kế công nghiệp không phải là yếu tố duy nhất đặt Leica T ra ngoài vòng chuẩn mực của tập đoàn. Phía trong thân máy là cảm biến APS-C 16.5MP (không phải MFT như được dự đoán từ việc hợp tác giữa Leica và Panasonic), dải ISO lên tới 12800, tích hợp WiFi, lấy nét tự động, kết nối GPS thông qua các tùy chọn EVF) và màn hình cảm ứng LCD 3,7 inch 854x480 pixel để thực hiện các tác vụ điều khiển chính. Có rất ít nút bấm vật lý ở Leica T. Phía trên thân máy là hai vòng xoay được thiết lập dành cho điều khiển qua ngón cái.


Nút chụp được bao quanh bởi công tắc nguồn và nút quay phim bên cạnh cho phép ghi lại hình ảnh 1080p với 30fps. Dù mang nhiều điểm khác biệt, nhưng Leica T vẫn khởi nguồn từ các sản phẩm Leica truyền thống nhờ sự duy mỹ vốn có. Chỉ có một điều không tốt mà Leica có thể sẽ gặp phải khi ra mắt dòng máy này, đó là khoảng cách từ ngàm ống kính tới cảm biến khá nhỏ.


Leica ra mắt máy ảnh không gương lật
Ống kính 23mm và 18-56 mm của Leica TLeica ra mắt máy ảnh không gương lật
Ống kinh 55-135 và 11-23mm dành cho Leica T


Chỉ có 2 ống kính được hỗ trợ tại thời điểm ra mắt, gồm có: ống zoom Vario Elmar 18-56mm f/3.5-5.6 có giá 1800 USD và ống Summicron-T 23mm f/2 có giá 1900 USD. Các loại ống kính khác đang được phát triển, bao gồm Super Vario Elmar-T 11-23mm f/3.5-4.5 và 55-135mm f/3.5-4.5, sẽ được lên kệ trong tháng 9, 2014. Một đặc điểm đáng chú ý khác của Leica T chính là phụ kiện đi kèm.


Leica ra mắt máy ảnh không gương lật
Kính ngắm điện tử đi kèm


Vì không có Viewfinder, chỉ có thể sử dụng kính ngắm điện tử, và hệ thống dây đeo phong cách, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa khẳng định tính mạnh mẽ của sản phẩm.

Leica ra mat may anh khong guong lat


The he may anh Leica hoan toan moi duoc danh gia co phong cach… na na Apple va gia ban cua than may Leica T la 1.800 USD.


Dã tu lâu, Leica luôn trung thành voi thiet ke co dien. Chu yeu các san pham máy anh cua Leica gan chat voi phong cách sang trong, xa xi và chieu chuong gu tham my, thi hieu cua nhung nguoi huong ve phong cách này. Thi thoang, Leica lai cho ra doi mot dòng máy dac biet, giá ca có phan thái quá so voi phiên ban tiêu chuan. Nhung hôm nay Leica chính thuc buoc ra khoi the gioi khuôn mau dó voi san pham moi nhat: Leica T có cam bien APS-C, thiet ke khung nhôm nguyên khoi goi cam giác lanh, nhung tác vu dieu khien vat lý, mot màn hình cam ung lon, và bo mount chuyen doi moi. Su khác biet cua Leica T Có the se không công bang lam cho Leica khi gioi quan sát dánh giá thiet ke moi me này có phong cách… na ná Apple.Leica ra mat may anh khong guong lat
Máy anh không guong lat Leica T

Nhung khi nhìn thay mot thiet ke khung nhôm nguyên khoi nhu vay, và su ti mi trong tung chi tiet cua thiet ke và tác vu, nguoi ta de liên tuong toi Jonathan Ive, Phó Giám Doc Thiet ke duong nhiem cua Apple. Thuc chat, dòng san pham này duoc thiet ke boi Audi giong nhu Leica-C (2013) và duoc san xuat tu mot nhà máy chuyên biet moi xây dung o Duc.


Moi san pham duoc cham sóc thu công trong 45 phút truoc khi duoc dính nhung vi mach dien tu. Thiet ke công nghiep không phai là yeu to duy nhat dat Leica T ra ngoài vòng chuan muc cua tap doàn. Phía trong thân máy là cam bien APS-C 16.5MP (không phai MFT nhu duoc du doán tu viec hop tác giua Leica và Panasonic), dai ISO lên toi 12800, tích hop WiFi, lay nét tu dong, ket noi GPS thông qua các tùy chon EVF) và màn hình cam ung LCD 3,7 inch 854x480 pixel de thuc hien các tác vu dieu khien chính. Có rat ít nút bam vat lý o Leica T. Phía trên thân máy là hai vòng xoay duoc thiet lap dành cho dieu khien qua ngón cái.


Nút chup duoc bao quanh boi công tac nguon và nút quay phim bên canh cho phép ghi lai hình anh 1080p voi 30fps. Dù mang nhieu diem khác biet, nhung Leica T van khoi nguon tu các san pham Leica truyen thong nho su duy my von có. Chi có mot dieu không tot mà Leica có the se gap phai khi ra mat dòng máy này, dó là khoang cách tu ngàm ong kính toi cam bien khá nho.


Leica ra mat may anh khong guong lat
Ong kính 23mm và 18-56 mm cua Leica TLeica ra mat may anh khong guong lat
Ong kinh 55-135 và 11-23mm dành cho Leica T


Chi có 2 ong kính duoc ho tro tai thoi diem ra mat, gom có: ong zoom Vario Elmar 18-56mm f/3.5-5.6 có giá 1800 USD và ong Summicron-T 23mm f/2 có giá 1900 USD. Các loai ong kính khác dang duoc phát trien, bao gom Super Vario Elmar-T 11-23mm f/3.5-4.5 và 55-135mm f/3.5-4.5, se duoc lên ke trong tháng 9, 2014. Mot dac diem dáng chú ý khác cua Leica T chính là phu kien di kèm.


Leica ra mat may anh khong guong lat
Kính ngam dien tu di kèm


Vì không có Viewfinder, chi có the su dung kính ngam dien tu, và he thong dây deo phong cách, vua dam bao tính tham my, vua khang dinh tính manh me cua san pham.


Leica ra mắt máy ảnh không gương lật

Thế hệ máy ảnh Leica hoàn toàn mới được đánh giá có phong cách… na ná Apple và giá bán của thân máy Leica T là 1.800 USD.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: