Robot Sophia: Việt Nam sẽ là một hình mẫu cho thế giới

Tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 tổ chức ở Hà Nội sáng nay, 13/4, Sophia- robot đầu tiên trong lịch sử được cấp quyền công dân như con người- cho rằng Việt Nam sẽ là một mô hình, hình mẫu cho thế giới noi theo, đi đầu trong sáng tạo và ứng dụng công nghệ.


 • Robo Brain - Bộ não dùng chung cho các robot
 • NASA khắc phục lỗi máy tính trên robot thám hiểm sao Hỏa
 • Robo Brain - Bộ não dùng chung cho các robot
 • Di chuyển cánh tay robot chỉ bằng suy nghĩ
 • Robot điều khiển con người
 • Robot đi xe đạp hai bánh, phanh bằng chân

Hôm nay, robot Sophia đã có mặt tại Hà Nội để tham dự Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018 với tư cách khách mời. Tại Diễn đàn, nữ robot đã có cuộc trò chuyện và trao đổi trực tiếp với con người về các vấn đề quan trọng của cách mạng 4.0.


Khi được hỏi về thách thức và cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các quốc gia như Việt Nam, Sophia cho rằng, luôn có những câu hỏi về sự nguy hiểm khi sử dụng công nghệ như công nghệ giám sát. Những người có tiền và có quyền lực trong xã hội có cơ hội và lợi thế hơn. Chúng ta cần bảo đảm những quy định luật pháp và chính sách bảo đảm quyền lợi cho người dân, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương. Cần phải bảo đảm con người phải được trang bị với những kỹ năng cần thiết để hòa nhập với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ giúp chúng ta cùng đạt sự phồn vinh, mọi người đều có lợi ích, kể cả người nghèo.


"Việt Nam sẽ là một mô hình, hình mẫu cho thế giới noi theo, đi đầu trong sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Và công nghệ sẽ mang lại cho các bạn nhiều công ăn việc làm hơn chứ không phải tước đoạt đi việc làm", Sophia nói. Hiện tại, điện thoại thông minh cũng đã giúp thay đổi rất nhiều, mang lại công ăn việc làm cho các nghề truyền thống. Ví dụ như taxi uber hay grab, hoặc công nghệ giúp con người thực hiện được những nhiệm vụ nguy hiểm mà đầu óc con người không thể làm được.


Sophia giao lưu với báo chí - Ảnh: VGP/An Bình

Về những thách thức và cơ hội cho thế hệ trẻ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Việt Nam, Sophia cho rằng, thách thức có rất nhiều giống như cơ hội đối với người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có nhu cầu tìm công ăn việc làm để hòa nhập trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là những lĩnh vực như khoa học-công nghệ, giáo dục, công trình sư, toán học. Thế hệ trẻ có thể chuẩn bị tốt hơn và cần có kỹ năng của thế kỷ thứ 21.


"Tôi thấy ở Việt Nam có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là xu hướng rất tuyệt vời và chắc chắn các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt để đón đầu được các xu hướng khoa học-công nghệ trong tương lai. Những người trẻ tuổi nếu không sẵn sàng thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Chúng ta cần có sự tham gia của cả khu vực công và khu vực tư nhân để phát triển những kỹ năng mới, nhất là dành cho những người trẻ tuổi. Chúng ta cần sáng tạo công nghệ mới không ngừng. Cần tìm ra các phương thức giao thông vận tải rẻ, thuận tiện hơn… Công nghệ giúp cho con người có nhiều ý tưởng mới hơn để giúp chúng ta cải thiện cuộc sống, tạo dựng các quan hệ và kết nối giữa con người trên thế giới. Tuy nhiên, cần nhận diện rõ cả thách thức và cơ hội để có chính sách, để không ai bị bỏ lại phía sau”.


Sau khi trao đổi với đại biểu tại Diễn đàn, Sophia đã dự cuộc họp báo, giao lưu với các phóng viên.


Sophia được kích hoạt vào ngày 19/4/2015 và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào tháng 3/2016 tại Lễ hội South by Southwest ở Austin, Taxas, Mỹ. Sophia được tạo ra bởi David Hanson, CEO của Công ty Hanson Robotics. Ông là nhà sáng chế robot và là một chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Sophia là người máy tiên tiến nhất mà công ty Hanson Robotics từng chế tạo. Robot được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ nhận diện khuôn mặt, giọng nói và khả năng xử lý dữ liệu bằng hình ảnh.
Bên cạnh đó, các chương trình AI có khả năng phân tích các cuộc hội thoại và trích xuất dữ liệu, cho phép Sophia có thể học hỏi, cải thiện phản ứng và trở nên thông minh hơn trong tương lai.


Sophia có thể giao tiếp với con người bằng cả giọng nói và ánh mắt. Làn da mềm được làm từ silicon cao cấp, cùng với sự kết hợp của nhiều công nghệ tiên tiến cho phép robot thể hiện 62 sắc thái biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt.


Ngày 25/10/2017, Sophia được Arab Saudi cấp quyền công dân như con người. Đây là một cột mốc lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử robot trở thành công dân của một quốc gia.Robot Sophia: Viet Nam se la mot hinh mau cho the gioi


Tai Dien dan Cap cao va Trien lam Quoc te ve Cong nghiep 4.0 to chuc o Ha Noi sang nay, 13/4, Sophia- robot dau tien trong lich su duoc cap quyen cong dan nhu con nguoi- cho rang Viet Nam se la mot mo hinh, hinh mau cho the gioi noi theo, di dau trong sang tao va ung dung cong nghe.


 • Robo Brain - Bo não dùng chung cho các robot
 • NASA khac phuc loi máy tính trên robot thám hiem sao Hoa
 • Robo Brain - Bo não dùng chung cho các robot
 • Di chuyen cánh tay robot chi bang suy nghi
 • Robot dieu khien con nguoi
 • Robot di xe dap hai bánh, phanh bang chân

Hôm nay, robot Sophia dã có mat tai Hà Noi de tham du Dien dàn Cap cao và Trien lãm Quoc te ve Công nghiep 4.0 nam 2018 voi tu cách khách moi. Tai Dien dàn, nu robot dã có cuoc trò chuyen và trao doi truc tiep voi con nguoi ve các van de quan trong cua cách mang 4.0.


Khi duoc hoi ve thách thuc và co hoi cua cuoc cách mang công nghiep 4.0 voi các quoc gia nhu Viet Nam, Sophia cho rang, luôn có nhung câu hoi ve su nguy hiem khi su dung công nghe nhu công nghe giám sát. Nhung nguoi có tien và có quyen luc trong xã hoi có co hoi và loi the hon. Chúng ta can bao dam nhung quy dinh luat pháp và chính sách bao dam quyen loi cho nguoi dân, dac biet là nhung doi tuong de bi ton thuong. Can phai bao dam con nguoi phai duoc trang bi voi nhung ky nang can thiet de hòa nhap voi cuoc cách mang công nghiep 4.0. Công nghe giúp chúng ta cùng dat su phon vinh, moi nguoi deu có loi ích, ke ca nguoi nghèo.


"Viet Nam se là mot mô hình, hình mau cho the gioi noi theo, di dau trong sáng tao và ung dung công nghe. Và công nghe se mang lai cho các ban nhieu công an viec làm hon chu không phai tuoc doat di viec làm", Sophia nói. Hien tai, dien thoai thông minh cung dã giúp thay doi rat nhieu, mang lai công an viec làm cho các nghe truyen thong. Ví du nhu taxi uber hay grab, hoac công nghe giúp con nguoi thuc hien duoc nhung nhiem vu nguy hiem mà dau óc con nguoi không the làm duoc.


Sophia giao luu voi báo chí - Anh: VGP/An Bình

Ve nhung thách thuc và co hoi cho the he tre trong cuoc cách mang công nghiep 4.0 doi voi Viet Nam, Sophia cho rang, thách thuc có rat nhieu giong nhu co hoi doi voi nguoi tre tuoi. Nguoi tre tuoi có nhu cau tìm công an viec làm de hòa nhap trong cuoc cách mang công nghiep 4.0, nhat là nhung linh vuc nhu khoa hoc-công nghe, giáo duc, công trình su, toán hoc. The he tre có the chuan bi tot hon và can có ky nang cua the ky thu 21.


"Tôi thay o Viet Nam có nhieu doanh nghiep khoi nghiep. Dây là xu huong rat tuyet voi và chac chan các ban se có su chuan bi tot de dón dau duoc các xu huong khoa hoc-công nghe trong tuong lai. Nhung nguoi tre tuoi neu không san sàng thì se bi bo lai phía sau. Chúng ta can có su tham gia cua ca khu vuc công và khu vuc tu nhân de phát trien nhung ky nang moi, nhat là dành cho nhung nguoi tre tuoi. Chúng ta can sáng tao công nghe moi không ngung. Can tìm ra các phuong thuc giao thông van tai re, thuan tien hon… Công nghe giúp cho con nguoi có nhieu ý tuong moi hon de giúp chúng ta cai thien cuoc song, tao dung các quan he và ket noi giua con nguoi trên the gioi. Tuy nhiên, can nhan dien rõ ca thách thuc và co hoi de có chính sách, de không ai bi bo lai phía sau”.


Sau khi trao doi voi dai bieu tai Dien dàn, Sophia dã du cuoc hop báo, giao luu voi các phóng viên.


Sophia duoc kích hoat vào ngày 19/4/2015 và lan dau tiên xuat hien truoc công chúng vào tháng 3/2016 tai Le hoi South by Southwest o Austin, Taxas, My. Sophia duoc tao ra boi David Hanson, CEO cua Công ty Hanson Robotics. Ông là nhà sáng che robot và là mot chuyên gia trong linh vuc trí tue nhân tao (AI).
Sophia là nguoi máy tiên tien nhat mà công ty Hanson Robotics tung che tao. Robot duoc trang bi công nghe trí tue nhân tao, công nghe nhan dien khuôn mat, giong nói và kha nang xu lý du lieu bang hình anh.
Bên canh dó, các chuong trình AI có kha nang phân tích các cuoc hoi thoai và trích xuat du lieu, cho phép Sophia có the hoc hoi, cai thien phan ung và tro nên thông minh hon trong tuong lai.


Sophia có the giao tiep voi con nguoi bang ca giong nói và ánh mat. Làn da mem duoc làm tu silicon cao cap, cùng voi su ket hop cua nhieu công nghe tiên tien cho phép robot the hien 62 sac thái bieu cam khác nhau trên khuôn mat.


Ngày 25/10/2017, Sophia duoc Arab Saudi cap quyen công dân nhu con nguoi. Dây là mot cot moc lon khi lan dau tiên trong lich su robot tro thành công dân cua mot quoc gia.
Robot Sophia: Việt Nam sẽ là một hình mẫu cho thế giới

Tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 tổ chức ở Hà Nội sáng nay, 13/4, Sophia- robot đầu tiên trong lịch sử được cấp quyền công dân như con người- cho rằng Việt Nam sẽ là một mô hình, hình mẫu cho thế giới noi theo, đi đầu trong sáng tạo và ứng dụng công nghệ.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: