Qualcomm và Quỹ Cherie Blair vì Phụ Nữ ra mắt dự án DevelopHer

DevelopHer cung cấp ứng dụng học tập trên thiết bị di động và hỗ trợ cố vấn trực tuyến để trao quyền cho các nữ doanh nhân trên mọi miền đất nước Việt Nam, giúp họ vượt qua những thách thức trong kinh doanh và đưa doanh nghiệp của mình lên tầm cao mới.


Thông qua sáng kiến Qualcomm Wireless Reach, công ty Qualcomm Incorporated và Quỹ Cherie Blair Foundation for Women do luật sư hàng đầu về quyền con người và phu nhân cựu thủ tướng Anh - Cherie Blair thành lập, đã ra thông báo về sự hợp tác của hai bên trong một dự án mới với tên gọi DevelopHer: Trao quyền cho phụ nữ châu Á. Cách tiếp cận đa hướng này giúp phụ nữ có được những thông tin quan trọng cần cho việc phát triển kĩ năng, sự tự tin và khả năng điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn. Cách làm này cũng hỗ trợ các nữ doanh nhân có nhiều tiềm năng, những người có thể tuyển dụng và cố vấn cho người khác, trở thành những nhà lãnh đạo trong cộng đồng.


Dự án DevelopHer đã giới thiệu ứng dụng HerVenture trên thiết bị di động ở Việt Nam để cung cấp những phương tiện giá rẻ và linh hoạt cho các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, giúp họ tiếp cận những bài học, gợi ý và hoạt động hỗ trợ kinh doanh để đưa doanh nghiệp của mình lên những giai đoạn phát triển mới. Ứng dụng di động này có năm hợp phần xây dựng kiến thức và kĩ năng kinh doanh. Ứng dụng HerVenture gợi ý lộ trình học tập cá nhân hóa, nội dung học vừa tầm và hình thức hấp dẫn, giúp người học dễ dàng sắp xếp thời khóa biểu phù hợp với lịch làm việc bận rộn của mình. Ứng dụng có giao diện thân thiện với người dùng, gửi lời nhắc nhở và khuyến khích người dùng học hành tiến bộ với nội dung luôn tươi mới, và có thể truy cập ngoại tuyến. Ứng dụng này cũng cho phép người dùng tìm và kết nối với nhau dựa trên vị trí địa lí và ngành nghề kinh doanh, và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội.


Mọi nữ doanh nhân ở Việt Nam đều có thể tải ứng dụng di động HerVenture qua Google Play. Ước tính, khoảng 3.000 phụ nữ sẽ tải ứng dụng này ngay trong năm đầu tiên.


Dự án DevelopHer cũng đồng hành cùng Quỹ Cherie Blair hỗ trợ 180 nữ doanh nhân có nhiều tiềm năng ở Việt Nam và khắp Đông Nam Á thông qua Chương trình cố vấn cho phụ nữ trong kinh doanh. Chương trình trực tuyến rất thành công này kết nối 180 phụ nữ nói trên với những cố vấn tận tụy trên toàn thế giới. Mỗi người sẽ được một cố vấn đồng hành trong suốt một năm.


Trao quyền kinh tế cho phụ nữ là nền tảng của bình đẳng giới, giúp xoá nghèo và phát triển kinh tế toàn diện. Dự án DevelopHer cũng rất phù hợp với chiến lược của Chính phủ Việt Nam về gia tăng tính bền vững của nền kinh tế quốc gia cũng như các mục tiêu của Chính phủ về bình đẳng giới, tinh thần kinh doanh và công nghệ. Là một phần trong chiến lược phát triển, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 35% nữ doanh nhân vào năm 2020. Ngoài ra, dự án DevlopHer hướng tới đạt được mục tiêu bình đẳng giới cũng như phát triển kinh tế và cơ hội có việc làm bền vững cho tất cả mọi người. Đây chính là Mục tiêu chung số 5 và số 8 trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Qualcomm và Quỹ Cherie Blair vì Phụ Nũ ra mát dụ án DevelopHer


DevelopHer cung cap ung dung hoc tap tren thiet bi di dong va ho tro co van truc tuyen de trao quyen cho cac nu doanh nhan tren moi mien dat nuoc Viet Nam, giup ho vuot qua nhung thach thuc trong kinh doanh va dua doanh nghiep cua minh len tam cao moi.


Thong qua sang kien Qualcomm Wireless Reach, cong ty Qualcomm Incorporated va Quy Cherie Blair Foundation for Women do luat su hang dau ve quyen con nguoi va phu nhan cuu thu tuong Anh - Cherie Blair thanh lap, da ra thong bao ve su hop tac cua hai ben trong mot du an moi voi ten goi DevelopHer: Trao quyen cho phu nu chau A. Cach tiep can da huong nay giup phu nu co duoc nhung thong tin quan trong can cho viec phat trien ki nang, su tu tin va kha nang dieu hanh doanh nghiep hieu qua hon. Cach lam nay cung ho tro cac nu doanh nhan co nhieu tiem nang, nhung nguoi co the tuyen dung va co van cho nguoi khac, tro thanh nhung nha lanh dao trong cong dong.


Du an DevelopHer da gioi thieu ung dung HerVenture tren thiet bi di dong o Viet Nam de cung cap nhung phuong tien gia re va linh hoat cho cac nu chu doanh nghiep nho va sieu nho, giup ho tiep can nhung bai hoc, goi y va hoat dong ho tro kinh doanh de dua doanh nghiep cua minh len nhung giai doan phat trien moi. Ung dung di dong nay co nam hop phan xay dung kien thuc va ki nang kinh doanh. Ung dung HerVenture goi y lo trinh hoc tap ca nhan hoa, noi dung hoc vua tam va hinh thuc hap dan, giup nguoi hoc de dang sap xep thoi khoa bieu phu hop voi lich lam viec ban ron cua minh. Ung dung co giao dien than thien voi nguoi dung, gui loi nhac nho va khuyen khich nguoi dung hoc hanh tien bo voi noi dung luon tuoi moi, va co the truy cap ngoai tuyen. Ung dung nay cung cho phep nguoi dung tim va ket noi voi nhau dua tren vi tri dia li va nganh nghe kinh doanh, va chia se noi dung tren mang xa hoi.


Moi nu doanh nhan o Viet Nam deu co the tai ung dung di dong HerVenture qua Google Play. Uoc tinh, khoang 3.000 phu nu se tai ung dung nay ngay trong nam dau tien.


Du an DevelopHer cung dong hanh cung Quy Cherie Blair ho tro 180 nu doanh nhan co nhieu tiem nang o Viet Nam va khap Dong Nam A thong qua Chuong trinh co van cho phu nu trong kinh doanh. Chuong trinh truc tuyen rat thanh cong nay ket noi 180 phu nu noi tren voi nhung co van tan tuy tren toan the gioi. Moi nguoi se duoc mot co van dong hanh trong suot mot nam.


Trao quyen kinh te cho phu nu la nen tang cua binh dang gioi, giup xoa ngheo va phat trien kinh te toan dien. Du an DevelopHer cung rat phu hop voi chien luoc cua Chinh phu Viet Nam ve gia tang tinh ben vung cua nen kinh te quoc gia cung nhu cac muc tieu cua Chinh phu ve binh dang gioi, tinh than kinh doanh va cong nghe. La mot phan trong chien luoc phat trien, Chinh phu Viet Nam dat muc tieu co it nhat 35% nu doanh nhan vao nam 2020. Ngoai ra, du an DevlopHer huong toi dat duoc muc tieu binh dang gioi cung nhu phat trien kinh te va co hoi co viec lam ben vung cho tat ca moi nguoi. Day chinh la Muc tieu chung so 5 va so 8 trong cac Muc tieu Phat trien Ben vung cua Lien Hop Quoc.


Qualcomm và Quỹ Cherie Blair vì Phụ Nữ ra mắt dự án DevelopHer

DevelopHer cung cấp ứng dụng học tập trên thiết bị di động và hỗ trợ cố vấn trực tuyến để trao quyền cho các nữ doanh nhân trên mọi miền đất nước Việt Nam, giúp họ vượt qua những thách thức trong kinh doanh và đưa doanh nghiệp của mình lên tầm cao mới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: