Kaspersky thiết lập kỉ lục số phần mềm anti-virus cho thiết bị di động

Kaspersky Lab vừa thiết lập kỉ lục tại Malaysia với 1.931 phần mềm anti-virus cho thiết bị di động được kích hoạt tại chương trình giáo dục được hãng phối hợp tổ chức với trường Đại học Tunku Abdul Rahman University College (TAR UC) nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập.


Sinh viên, giảng viên và quan khách đến trường Đại học Tunku Abdul Rahman đã tham gia chương trình và tải các phần mềm Kaspersky Internet Security for Android và Kaspersky Password Managers for iOS devices trên điện thoại và máy tính bảng. Sự kiện diễn ra từ 10h sáng đến 4h chiều ngày 5/6.


Để được ghi vào Sách Kỉ lục Malaysia, phải có ít nhất 1,500 lượt tải về trong thời gian 6 giờ. Mục tiêu đã được đạt vào lúc 2h30 chiều, sau đó mỗi lượt tải về sẽ thiết lập kỉ lục mới.


Kaspersky Lab và trường Đại học Tunku Abdul Rahman phối hợp tổ chức sự kiện hướng đến sinh viên, vì đây là đối tượng sử dụng điện thoại làm công cụ chính để truy cập Internet và luôn cần sự bảo vệ cho tài sản và danh tính số của mình.


Báo cáo Digital khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2017 cho thấy kết nối kĩ thuật số trong khu vực tăng mạnh với 1,94 tỉ người dùng Internet, tăng 8% đạt tỉ lệ 47%; 1,67 tỉ người dùng mạng xã hội thường xuyên, tăng 17% đạt tỉ lệ 40%; 3,93 tỉ kết nối di động và 1,63 tỉ người dùng mạng xã hội bằng thiết bị di động, tăng 20% đạt 39%.


Gần 2/3 người dùng Internet châu Á truy cập web bằng thiết bị di động. 98% người dùng truy cập mạng xã hội bằng thiết bị di động, trong đó tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, tỉ lệ này gần 100%.


Tuy nhiên, bảo mật cho thiết bị di động vẫn còn là thách thức lớn khi nhiều người dùng di động cho các giao dịch tài chính từ thanh toán nhỏ lẻ đến mua sắm trực tuyến và giao dịch ngân hàng.


Trong khi ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng trong khu vực đang dần được cải thiện với nhiều người dùng đang bảo vệ điện thoại của mình bằng mật khẩu và sao lưu hình ảnh và danh bạ thì số giải pháp bảo mật cho thiết bị di động được sử dụng trong khu vực vẫn còn thấp.


Jesmond Chang, Head of Corporate Communications, khu vực APAC, Kaspersky Lab chia sẻ: “Bảo mật thiết bị di động không chỉ dừng ở bảo vệ mật khẩu cho thiết bị, sao lưu dữ liệu cũng nên cần được chú trọng. Nhiều người dùng sử dụng di động làm thiết bị chính, nhận biết lừa đảo trở nên dễ dàng hơn và giao dịch ngân hàng và thương mại điện tử cũng thường xuyên hơn. Đào tạo kiến thức về bảo mật trên thiết bị di động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây là lí do vì sao Kaspersky Lab tổ chức sự kiện thiết lập kỉ lục tải về phần mềm trên di động này trong dịp kỉ niệm 20 năm thành lập”.

Kaspersky thiet lap ki luc so phan mem anti-virus cho thiet bi di dong


Kaspersky Lab vua thiet lap ki luc tai Malaysia voi 1.931 phan mem anti-virus cho thiet bi di dong duoc kich hoat tai chuong trinh giao duc duoc hang phoi hop to chuc voi truong Dai hoc Tunku Abdul Rahman University College (TAR UC) nhan dip ki niem 20 nam thanh lap.


Sinh vien, giang vien va quan khach den truong Dai hoc Tunku Abdul Rahman da tham gia chuong trinh va tai cac phan mem Kaspersky Internet Security for Android va Kaspersky Password Managers for iOS devices tren dien thoai va may tinh bang. Su kien dien ra tu 10h sang den 4h chieu ngay 5/6.


De duoc ghi vao Sach Ki luc Malaysia, phai co it nhat 1,500 luot tai ve trong thoi gian 6 gio. Muc tieu da duoc dat vao luc 2h30 chieu, sau do moi luot tai ve se thiet lap ki luc moi.


Kaspersky Lab va truong Dai hoc Tunku Abdul Rahman phoi hop to chuc su kien huong den sinh vien, vi day la doi tuong su dung dien thoai lam cong cu chinh de truy cap Internet va luon can su bao ve cho tai san va danh tinh so cua minh.


Bao cao Digital khu vuc chau A – Thai Binh Duong 2017 cho thay ket noi ki thuat so trong khu vuc tang manh voi 1,94 ti nguoi dung Internet, tang 8% dat ti le 47%; 1,67 ti nguoi dung mang xa hoi thuong xuyen, tang 17% dat ti le 40%; 3,93 ti ket noi di dong va 1,63 ti nguoi dung mang xa hoi bang thiet bi di dong, tang 20% dat 39%.


Gan 2/3 nguoi dung Internet chau A truy cap web bang thiet bi di dong. 98% nguoi dung truy cap mang xa hoi bang thiet bi di dong, trong do tai Trung Quoc, Nhat Ban va Han Quoc, ti le nay gan 100%.


Tuy nhien, bao mat cho thiet bi di dong van con la thach thuc lon khi nhieu nguoi dung di dong cho cac giao dich tai chinh tu thanh toan nho le den mua sam truc tuyen va giao dich ngan hang.


Trong khi y thuc bao ve du lieu ca nhan cua nguoi dung trong khu vuc dang dan duoc cai thien voi nhieu nguoi dung dang bao ve dien thoai cua minh bang mat khau va sao luu hinh anh va danh ba thi so giai phap bao mat cho thiet bi di dong duoc su dung trong khu vuc van con thap.


Jesmond Chang, Head of Corporate Communications, khu vuc APAC, Kaspersky Lab chia se: “Bao mat thiet bi di dong khong chi dung o bao ve mat khau cho thiet bi, sao luu du lieu cung nen can duoc chu trong. Nhieu nguoi dung su dung di dong lam thiet bi chinh, nhan biet lua dao tro nen de dang hon va giao dich ngan hang va thuong mai dien tu cung thuong xuyen hon. Dao tao kien thuc ve bao mat tren thiet bi di dong tro nen cap thiet hon bao gio het. Day la li do vi sao Kaspersky Lab to chuc su kien thiet lap ki luc tai ve phan mem tren di dong nay trong dip ki niem 20 nam thanh lap”.


Kaspersky thiết lập kỉ lục số phần mềm anti-virus cho thiết bị di động

Kaspersky Lab vừa thiết lập kỉ lục tại Malaysia với 1.931 phần mềm anti-virus cho thiết bị di động được kích hoạt tại chương trình giáo dục được hãng phối hợp tổ chức với trường Đại học Tunku Abdul Rahman University College (TAR UC) nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: