Huawei và DU-IT giúp Duisburg trở thành một thành phố thông minh

Cả Huawei và DU-IT GmbH đều là một bộ phận trong mạng lưới “Thành phố thông minh Duisburg".


Ngày 12/6, tại CEBIT 2018, Huawei và DU-IT GmbH, công ty con của Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, đã kí Thỏa thuận khung về thương hiệu “Rhine Cloud” và các dịch vụ thành phố thông minh. Thỏa thuận này mở rộng sự hợp tác giữa hai công ty và tăng cường nỗ lực chung để giúp Duisburg trở thành một thành phố thông minh.


Công bố này là bước tiếp theo của một "Biên bản ghi nhớ" được kí kết giữa thành phố Duisburg và Huawei Enterprise BG vào tháng 1/2018. Cả hai đối tác đều đồng ý biến Duisburg thành một thành phố kiểu mẫu về sáng tạo và số hoá ở Tây Âu trong vài năm tới thông qua việc triển khai các công nghệ ICT mới. Mục tiêu của MoU là phát triển các ý tưởng, giải pháp sáng tạo và sử dụng các công nghệ mới để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Duisburg thông qua một hệ sinh thái bao gồm các đối tác trong nước và quốc tế và các công ty thành phố. Việc kí kết thỏa thuận khung hôm nay là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển này.


“Huawei tập trung làm việc với các chính quyền thành phố để làm cho các thành phố hiện đại trở nên thông minh hơn và dễ sống hơn. Chúng tôi rất vui mừng được trở thành đối tác ưa thích của Duisburg để xây dựng một thành phố thông minh và sự hợp tác này sẽ tạo nên thành công của chúng ta trong việc triển khai xây dựng các thành phố thông minh trên toàn thế giới. Huawei tích hợp công nghệ ICT mới trong các nền tảng hợp nhất bao gồm IoT, truyền thông, trung tâm dữ liệu đám mây và trung tâm điều khiển thông minh, để tạo ra hệ thống thần kinh của thành phố. Năng lực của Huawei với tư cách là nhà cung cấp công nghệ hàng đầu kết hợp với sức mạnh của DU-IT như là một ISP thành phố sẽ đặt chúng ta vào vị trí lí tưởng để giúp khách hàng kinh doanh của thành phố thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng, mang lại sự an toàn và hiệu quả cho công dân, và khiến thành phố trở nên hấp dẫn hơn với các doanh nghiệp và nhà đầu tư”, ông Vincent Pang, chủ tịch Huawei khu vực Tây Âu nói.


Việc giới thiệu Rhine Cloud, một thương hiệu cho thành phố thông minh Smart City và Nền tảng đám mây dịch vụ công cộng, là một bước quan trọng hướng tới việc đưa Duisburg trở thành một thành phố thông minh, cung cấp các năng lực hỗ trợ tự động hóa và thông minh của thành phố. Tại lễ kí kết thỏa thuận khung, Huawei cũng thông báo rằng Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) đầu tiên hiện đã có trên Rhine Cloud, giải pháp đang được DU-IT triển khai tại Duisburg.


Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) dựa trên nền tảng Rhine Cloud đầu tiên sẽ sử dụng công nghệ NavVis, được thiết kế để số hóa các môi trường trong nhà và được sử dụng cho các ứng dụng Smart City như chính phủ điện tử (eG


Các giải pháp thành phố thông minh của Huawei đang phục vụ hơn 120 thành phố ở hơn 40 quốc gia trên toàn cầu. Hiện nay, 197 công ty trong danh sách Fortune Global 500 đã chọn Huawei là đối tác của họ để chuyển đổi kĩ thuật số, với 45 công ty nằm trong Top 100 doanh nghiệp hàng đầu.​

Huawei va DU-IT giup Duisburg tro thanh mot thanh pho thong minh


Ca Huawei va DU-IT GmbH deu la mot bo phan trong mang luoi “Thanh pho thong minh Duisburg".


Ngay 12/6, tai CEBIT 2018, Huawei va DU-IT GmbH, cong ty con cua Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, da ki Thoa thuan khung ve thuong hieu “Rhine Cloud” va cac dich vu thanh pho thong minh. Thoa thuan nay mo rong su hop tac giua hai cong ty va tang cuong no luc chung de giup Duisburg tro thanh mot thanh pho thong minh.


Cong bo nay la buoc tiep theo cua mot "Bien ban ghi nho" duoc ki ket giua thanh pho Duisburg va Huawei Enterprise BG vao thang 1/2018. Ca hai doi tac deu dong y bien Duisburg thanh mot thanh pho kieu mau ve sang tao va so hoa o Tay Au trong vai nam toi thong qua viec trien khai cac cong nghe ICT moi. Muc tieu cua MoU la phat trien cac y tuong, giai phap sang tao va su dung cac cong nghe moi de nang cao chat luong cuoc song o Duisburg thong qua mot he sinh thai bao gom cac doi tac trong nuoc va quoc te va cac cong ty thanh pho. Viec ki ket thoa thuan khung hom nay la mot dau moc quan trong trong su phat trien nay.


“Huawei tap trung lam viec voi cac chinh quyen thanh pho de lam cho cac thanh pho hien dai tro nen thong minh hon va de song hon. Chung toi rat vui mung duoc tro thanh doi tac ua thich cua Duisburg de xay dung mot thanh pho thong minh va su hop tac nay se tao nen thanh cong cua chung ta trong viec trien khai xay dung cac thanh pho thong minh tren toan the gioi. Huawei tich hop cong nghe ICT moi trong cac nen tang hop nhat bao gom IoT, truyen thong, trung tam du lieu dam may va trung tam dieu khien thong minh, de tao ra he thong than kinh cua thanh pho. Nang luc cua Huawei voi tu cach la nha cung cap cong nghe hang dau ket hop voi suc manh cua DU-IT nhu la mot ISP thanh pho se dat chung ta vao vi tri li tuong de giup khach hang kinh doanh cua thanh pho thuc day su doi moi va tang truong, mang lai su an toan va hieu qua cho cong dan, va khien thanh pho tro nen hap dan hon voi cac doanh nghiep va nha dau tu”, ong Vincent Pang, chu tich Huawei khu vuc Tay Au noi.


Viec gioi thieu Rhine Cloud, mot thuong hieu cho thanh pho thong minh Smart City va Nen tang dam may dich vu cong cong, la mot buoc quan trong huong toi viec dua Duisburg tro thanh mot thanh pho thong minh, cung cap cac nang luc ho tro tu dong hoa va thong minh cua thanh pho. Tai le ki ket thoa thuan khung, Huawei cung thong bao rang Co so ha tang nhu mot dich vu (IaaS) dau tien hien da co tren Rhine Cloud, giai phap dang duoc DU-IT trien khai tai Duisburg.


Phan mem nhu mot dich vu (SaaS) dua tren nen tang Rhine Cloud dau tien se su dung cong nghe NavVis, duoc thiet ke de so hoa cac moi truong trong nha va duoc su dung cho cac ung dung Smart City nhu chinh phu dien tu (eG


Cac giai phap thanh pho thong minh cua Huawei dang phuc vu hon 120 thanh pho o hon 40 quoc gia tren toan cau. Hien nay, 197 cong ty trong danh sach Fortune Global 500 da chon Huawei la doi tac cua ho de chuyen doi ki thuat so, voi 45 cong ty nam trong Top 100 doanh nghiep hang dau.​


Huawei và DU-IT giúp Duisburg trở thành một thành phố thông minh

Cả Huawei và DU-IT GmbH đều là một bộ phận trong mạng lưới “Thành phố thông minh Duisburg".
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: