Microsoft ngầm đưa nhiều ứng dụng không cần thiết vào Windows 10 Update

Đây là lời tố cáo của nhiều người dùng khi Microsoft đã cài lại khá nhiều các phần mềm bloatware không cần thiết trước đây vào bản cập nhật Windows 10 April 2018.


Theo trang tin công nghệ Softpedia, phần mềm bloatware không phải là điều gì mới mẻ với người dùng Windows 10. Sau khi hãng tung ra bản cập nhật Windows 10 April 2018, đã có nhiều người phàn nàn về tình trạng Microsoft cài đặt quá nhiều các ứng dụng không cần thiết sau mỗi bản cập nhật. Ngay cả khi Microsoft đã có những động thái quyết liệt và hứa hẹn sẽ loại bỏ bloatware, song "đâu lại trở về đấy", trang Softpedia cho hay. Và bản cập nhật Windows 10 April 2018 Update mới đây nhất vẫn đem tới rất nhiều phần mềm bloatware phiền toái, ngay cả khi người dừng từng phải xóa bớt trong các bản cập nhật trước đó.
Nhiều người dùng lên tiếng tố cáo Microsoft đã cài lại khá nhiều các phần mềm bloatware không cần thiết trước đây vào bản cập nhật Windows 10 April 2018.
Bản cập nhật Windows 10 April 2018 Update gần như đã cài đặt lại hầu hết các ứng dụng và game trước đây, ví dụ như Bubble Witch 3 Saga và Candy Crush Saga. Ngay cả khi người dùng đã xóa, tất cả sẽ đều được cài đặt lại sau khi người dùng cập nhật lên bản Windows 10 (1803). Mặc dù người dùng có thể xóa các ứng dụng hoặc game này chỉ "trong vòng một nốt nhạc”, nhưng rồi sau đó, khi khởi động lại máy, một số ứng dụng có thể xuất hiện trở lại. Điều này đã làm cho nhiều người dùng bực bội. Thậm chí đã có người đã tính đến việc chuyển sang sử dụng nền tảng khác, "muốn quên Microsoft đi", vì cảm thấy khó chịu. "Tôi thích Windows nhưng không gì có thể níu giữ tôi ở lại với hệ điều hành này lâu hơn nữa. Những hành động không chuyên nghiệp của Microsoft càng khiến tôi mất đi hình tượng về hệ điều hành này”, một người dùng chia sẻ với Softpedia. Hồi đầu năm nay, Microsoft đã hứa sẽ loại bỏ bloatware khỏi Windows 10 nhưng chỉ có bản SKU Workstation mới may mắn thoát khỏi bloatware, trong khi đó, người dùng các phiên bản Home và Pro vẫn phải "vật lộn" với tình trạng "bloatware vô cùng khó chịu" cứ bám riết lấy họ.Microsoft ngam dua nhieu ung dung khong can thiet vao Windows 10 Update


Day la loi to cao cua nhieu nguoi dung khi Microsoft da cai lai kha nhieu cac phan mem bloatware khong can thiet truoc day vao ban cap nhat Windows 10 April 2018.


Theo trang tin công nghe Softpedia, phan mem bloatware không phai là dieu gì moi me voi nguoi dùng Windows 10. Sau khi hãng tung ra ban cap nhat Windows 10 April 2018, dã có nhieu nguoi phàn nàn ve tình trang Microsoft cài dat quá nhieu các ung dung không can thiet sau moi ban cap nhat. Ngay ca khi Microsoft dã có nhung dong thái quyet liet và hua hen se loai bo bloatware, song "dâu lai tro ve day", trang Softpedia cho hay. Và ban cap nhat Windows 10 April 2018 Update moi dây nhat van dem toi rat nhieu phan mem bloatware phien toái, ngay ca khi nguoi dung tung phai xóa bot trong các ban cap nhat truoc dó.
Nhieu nguoi dùng lên tieng to cáo Microsoft dã cài lai khá nhieu các phan mem bloatware không can thiet truoc dây vào ban cap nhat Windows 10 April 2018.
Ban cap nhat Windows 10 April 2018 Update gan nhu dã cài dat lai hau het các ung dung và game truoc dây, ví du nhu Bubble Witch 3 Saga và Candy Crush Saga. Ngay ca khi nguoi dùng dã xóa, tat ca se deu duoc cài dat lai sau khi nguoi dùng cap nhat lên ban Windows 10 (1803). Mac dù nguoi dùng có the xóa các ung dung hoac game này chi "trong vòng mot not nhac”, nhung roi sau dó, khi khoi dong lai máy, mot so ung dung có the xuat hien tro lai. Dieu này dã làm cho nhieu nguoi dùng buc boi. Tham chí dã có nguoi dã tính den viec chuyen sang su dung nen tang khác, "muon quên Microsoft di", vì cam thay khó chiu. "Tôi thích Windows nhung không gì có the níu giu tôi o lai voi he dieu hành này lâu hon nua. Nhung hành dong không chuyên nghiep cua Microsoft càng khien tôi mat di hình tuong ve he dieu hành này”, mot nguoi dùng chia se voi Softpedia. Hoi dau nam nay, Microsoft dã hua se loai bo bloatware khoi Windows 10 nhung chi có ban SKU Workstation moi may man thoát khoi bloatware, trong khi dó, nguoi dùng các phiên ban Home và Pro van phai "vat lon" voi tình trang "bloatware vô cùng khó chiu" cu bám riet lay ho.

Microsoft ngầm đưa nhiều ứng dụng không cần thiết vào Windows 10 Update

Đây là lời tố cáo của nhiều người dùng khi Microsoft đã cài lại khá nhiều các phần mềm bloatware không cần thiết trước đây vào bản cập nhật Windows 10 April 2018.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá