Trắc nghiệm tính cách trên mạng, 3 triệu người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân của 3 triệu người dùng Facebook đã bị lộ bởi ứng dụng trắc nghiệm tính cách được triển khai trên trang mạng xã hội này.


Đây là ứng dụng có tên là "myPersonality", do trường Đại học Cambridge (Anh) xây dựng và một lần nữa, Cambridge lại "nổi tiếng" vì làm lộ dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng Facebook. Vụ việc xảy ra khi các nhà nghiên cứu của trường Đại học Cambridge tải dữ liệu của những người dùng ứng dụng này lên một cổng chia sẻ dữ liệu, và chỉ những người được cấp tài khoản mới có quyền truy cập vào những dữ liệu này. Tuy nhiên, các sinh viên của chính trường này đã vào được và đã đăng tải thông tin của những tài khoản khác lên trang của mình lên mạng một cách công khai.
Quả là quá nguy hiểm khi đánh đổi các thông tin cá nhân để được dùng Facebook!
Trong vụ việc lần này, những thông tin về tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, các dòng trạng thái mà họ cập nhật,… của các nạn nhân đã bị lộ. Theo kế hoạch ban đầu, chỉ có tổng cộng 280 người trong các nhóm có liên quan được quyền truy cập vào các dữ liệu này, bao gồm các nhà khoa học, nhân viên Facebook và các công ty công nghệ khác, nhưng đến thời điểm này thì "chỉ có trời mới biết được" là có bao nhiêu người có thể đọc được chúng một cách dễ dàng. Sau khi scandal Cambridge Analytica xảy ra chỉ mới được vài tháng, làm ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của hơn 87 triệu người dùng vừa tạm lắng xuống, mạng xã hội Facebook lại xảy ra chuyện gây ầm ỹ. Ở vụ việc này, những chi tiết ban đầu cho thấy thông tin cá nhân của 3 triệu người dùng Facebook đã bị lộ, và bất kỳ ai chịu bỏ chút thời gian đều có thể tìm ra thông tin của các nạn nhân. Điểm chung của cả hai vụ việc này là chúng đều có dính líu đến những nhà nghiên cứu có liên quan đến trường Đại học Cambridge. Nhưng ở lần này, những thông tin bị lộ là những gì được thu thập một cách hợp pháp với sự đồng ý của người dùng qua một ứng dụng gọi là myPersonality. Ứng dụng này là một trong số 200 ứng dụng vừa bị Facebook cho tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 7/4, và các chuyên gia bảo mật của Facebook cũng đã biết về vụ việc này. Các chuyên gia cũng nói rằng, dù các dữ liệu đã bị lộ là nặc danh, nhưng việc tìm ra người "tương ứng với chúng" sẽ rất dễ dàng. Qua vụ việc này, một lần nữa đã cho thấy rằng, dữ liệu của người dùng Facebook có thể bị lộ dễ dàng đến mức nào cũng như chi tiết về các thông tin cá nhân của họ ra sao. Quả là quá nguy hiểm khi đánh đổi các thông tin cá nhân để được dùng Facebook!Trac nghiem tinh cach tren mang, 3 trieu nguoi dung Facebook bi ro ri thong tin


Du lieu thong tin ca nhan cua 3 trieu nguoi dung Facebook da bi lo boi ung dung trac nghiem tinh cach duoc trien khai tren trang mang xa hoi nay.


Dây là ung dung có tên là "myPersonality", do truong Dai hoc Cambridge (Anh) xây dung và mot lan nua, Cambridge lai "noi tieng" vì làm lo du lieu thông tin cá nhân cua nguoi dùng Facebook. Vu viec xay ra khi các nhà nghiên cuu cua truong Dai hoc Cambridge tai du lieu cua nhung nguoi dùng ung dung này lên mot cong chia se du lieu, và chi nhung nguoi duoc cap tài khoan moi có quyen truy cap vào nhung du lieu này. Tuy nhiên, các sinh viên cua chính truong này dã vào duoc và dã dang tai thông tin cua nhung tài khoan khác lên trang cua mình lên mang mot cách công khai.
Qua là quá nguy hiem khi dánh doi các thông tin cá nhân de duoc dùng Facebook!
Trong vu viec lan này, nhung thông tin ve tuoi, gioi tính, tình trang hôn nhân, các dòng trang thái mà ho cap nhat,… cua các nan nhân dã bi lo. Theo ke hoach ban dau, chi có tong cong 280 nguoi trong các nhóm có liên quan duoc quyen truy cap vào các du lieu này, bao gom các nhà khoa hoc, nhân viên Facebook và các công ty công nghe khác, nhung den thoi diem này thì "chi có troi moi biet duoc" là có bao nhiêu nguoi có the doc duoc chúng mot cách de dàng. Sau khi scandal Cambridge Analytica xay ra chi moi duoc vài tháng, làm anh huong den du lieu cá nhân cua hon 87 trieu nguoi dùng vua tam lang xuong, mang xã hoi Facebook lai xay ra chuyen gây am y. O vu viec này, nhung chi tiet ban dau cho thay thông tin cá nhân cua 3 trieu nguoi dùng Facebook dã bi lo, và bat ky ai chiu bo chút thoi gian deu có the tìm ra thông tin cua các nan nhân. Diem chung cua ca hai vu viec này là chúng deu có dính líu den nhung nhà nghiên cuu có liên quan den truong Dai hoc Cambridge. Nhung o lan này, nhung thông tin bi lo là nhung gì duoc thu thap mot cách hop pháp voi su dong ý cua nguoi dùng qua mot ung dung goi là myPersonality. Ung dung này là mot trong so 200 ung dung vua bi Facebook cho tam ngung hoat dong ke tu ngày 7/4, và các chuyên gia bao mat cua Facebook cung dã biet ve vu viec này. Các chuyên gia cung nói rang, dù các du lieu dã bi lo là nac danh, nhung viec tìm ra nguoi "tuong ung voi chúng" se rat de dàng. Qua vu viec này, mot lan nua dã cho thay rang, du lieu cua nguoi dùng Facebook có the bi lo de dàng den muc nào cung nhu chi tiet ve các thông tin cá nhân cua ho ra sao. Qua là quá nguy hiem khi dánh doi các thông tin cá nhân de duoc dùng Facebook!

Trắc nghiệm tính cách trên mạng, 3 triệu người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân của 3 triệu người dùng Facebook đã bị lộ bởi ứng dụng trắc nghiệm tính cách được triển khai trên trang mạng xã hội này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: