Windows 10 Mobile April 2018 sẽ đến với các thiết bị cầm tay tương thích

Trang hỗ trợ riêng của Microsoft vừa chia sẻ các thiết bị cầm tay chạy Windows 10 Mobile sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm tháng 4/2018.


Theo PhoneArena, khi Microsoft viết ghi chú trên trang hỗ trợ của mình rằng: “Tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất, kiểu máy, quốc gia hoặc khu vực, nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ, giới hạn phần cứng và các yếu tố khác”.


Mặc dù các thiết bị cầm tay này tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật khi có sẵn nhưng người dùng có thể thử tải xuống theo cách thủ công bằng cách đi tới Settings > Update & security > Phone update > Check for updates. Phiên bản Windows 10 Mobile được cập nhật sẽ có mã 1803.


Báo cáo cho biết một số người dùng thiết bị cầm tay Windows 10 Mobile đã cố gắng tải bản cập nhật theo cách thủ công và đã xuất hiện thông báo không tương thích. Như đã đề cập, Microsoft cảnh báo rằng không phải mọi thiết bị đều nhận được bản cập nhật nhưng rõ ràng người dùng có một lí do để vui mừng khi Microsoft từng tuyên bố Windows Phone không phải là ưu tiên hàng đầu của công ty vào thời điểm này.


Microsoft sẽ chính thức từ bỏ Windows 10 Mobile vào ngày 8/1/2019. Cho đến lúc đó, công ty sẽ hỗ trợ nền tảng với các bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật, nhưng sẽ không bổ sung bất kì tính năng mới nào cho điện thoại.


Theo Thanh Niên.

Windows 10 Mobile April 2018 se den voi cac thiet bi cam tay tuong thich


Trang ho tro rieng cua Microsoft vua chia se cac thiet bi cam tay chay Windows 10 Mobile se nhan duoc ban cap nhat phan mem thang 4/2018.


Theo PhoneArena, khi Microsoft viet ghi chu tren trang ho tro cua minh rang: “Tinh kha dung co the khac nhau tuy theo nha san xuat, kieu may, quoc gia hoac khu vuc, nha cung cap dich vu di dong hoac nha cung cap dich vu, gioi han phan cung va cac yeu to khac”.


Mac du cac thiet bi cam tay nay tu dong tai xuong va cai dat cac ban cap nhat khi co san nhung nguoi dung co the thu tai xuong theo cach thu cong bang cach di toi Settings > Update & security > Phone update > Check for updates. Phien ban Windows 10 Mobile duoc cap nhat se co ma 1803.


Bao cao cho biet mot so nguoi dung thiet bi cam tay Windows 10 Mobile da co gang tai ban cap nhat theo cach thu cong va da xuat hien thong bao khong tuong thich. Nhu da de cap, Microsoft canh bao rang khong phai moi thiet bi deu nhan duoc ban cap nhat nhung ro rang nguoi dung co mot li do de vui mung khi Microsoft tung tuyen bo Windows Phone khong phai la uu tien hang dau cua cong ty vao thoi diem nay.


Microsoft se chinh thuc tu bo Windows 10 Mobile vao ngay 8/1/2019. Cho den luc do, cong ty se ho tro nen tang voi cac ban sua loi va cap nhat bao mat, nhung se khong bo sung bat ki tinh nang moi nao cho dien thoai.


Theo Thanh Nien.


Windows 10 Mobile April 2018 sẽ đến với các thiết bị cầm tay tương thích

Trang hỗ trợ riêng của Microsoft vừa chia sẻ các thiết bị cầm tay chạy Windows 10 Mobile sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm tháng 4/2018.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: