Khoảng 330 triệu người dùng Twitter trước nguy cơ bị lộ mật khẩu?

Đây là khuyến cáo mới nhất của mạng xã hội Twitter, sau khi hãng này phát hiện ra lỗ hổng bảo mật cực kỳ nghiêm trọng.


 • Những vụ lộ mật khẩu ngớ ngẩn trên truyền hình
 • Giữ an toàn hệ thống (phần 1)
 • Giữ an toàn hệ thống (phần 2)
 • Giữ an toàn cho con trẻ
 • Thiết lập lại mật khẩu Windows
 • Đừng coi thường việc đặt mật khẩu smartphone
 • Ba cách bảo vệ mật khẩu hữu hiệu trên Windows 8
 • Một số mẹo đơn giản để bảo vệ mật khẩu
 • Tạo và nhớ mật khẩu
Theo thông báo mới nhất từ Jack Dorsey - Giám đốc điều hành mạng xã hội Twitter, vị CEO này đã khuyến cáo 330 triệu người dùng Twitter cần thay đổi mật khẩu ngay lập tức. Nguyên nhân được biết là do một lỗi có thể khiến mật khẩu bị lưu lại dưới dạng văn bản thuần - tức không mã hóa. Trong một thông báo đăng ngày hôm 3/5, mạng xã hội Twitter cho biết, tuy không có dấu hiệu của các cuộc tấn công mạng, song hãng vẫn yêu cầu khách hàng cần thực hiện thao tác đổi mật khẩu nhằm bảo mật thông tin cho chính mình.
Twitter vừa khuyên 330 triệu người dùng cần đổi ngay mật khẩu
Thông thường, mật khẩu của người dùng được lưu ngay trên máy chủ nội bộ của Twitter và chúng được mã hóa bằng một thuật toán để không hiển thị chi tiết trên cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, thuật toán này lại tự lưu trữ mật khẩu người dùng thêm một phiên bản nữa trước khi mã hóa, khiến chuỗi mật khẩu của các tài khoản Twitter lại được hiển thị đầy đủ trên nhật ký hệ thống mà Twitter vừa phát hiện. Nếu tin tặc đột nhập được vào máy chủ của hãng, chúng có thể dễ dàng đánh cắp mật khẩu người dùng. Do vậy, để đảm bảo an toàn, người dùng Twitter cần nhanh chóng thay đổi mật khẩu ngay lập tức. Người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của Twitter - ông Parag Agrawal, cũng khẳng định, hãng đã xóa bỏ mọi bản lưu trữ mật khẩu dạng văn bản thuần không mã hóa và đang tiến hành các biện pháp nhằm tránh xảy ra sự cố tương tự. Còn Jack Dorsey - Giám đốc điều hành Twitter cho hay, lỗi hệ thống đã được khắc phục và chưa có dấu hiệu của sự rò rỉ thông tin, song ông khuyến cáo người dùng thực hiện ngay việc đổi mật khẩu trên. Hiện tại khi đăng nhập vào Twiiter, bạn sẽ được khuyến nghị bật xác minh 2 lớp, vì điều này có thể ngăn người lạ đăng nhập vào tài khoản của bạn từ thiết bị mới mà không cần mã xác minh. Sự cố mất an toàn thông tin này xảy ra trong bối cảnh mạng xã hội Facebook đang đương đầu với vụ bê bối lộ thông tin của khoảng 87 triệu người sử dụng cho hãng tư vấn chính trị Cambridge Analytica, khiến hàng triệu người dùng mạng xã hội càng thêm lo lắng. Bởi thế, ngoài việc người dùng cần đổi ngay mật khẩu Twitter như hãng đã khuyến cáo, họ cũng nên thay đổi mật khẩu của mình thường xuyên trên những tài khoản mạng xã hội khác nhằm tránh những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.Khoang 330 trieu nguoi dung Twitter truoc nguy co bi lo mat khau?


Day la khuyen cao moi nhat cua mang xa hoi Twitter, sau khi hang nay phat hien ra lo hong bao mat cuc ky nghiem trong.


 • Nhung vu lo mat khau ngo ngan trên truyen hình
 • Giu an toàn he thong (phan 1)
 • Giu an toàn he thong (phan 2)
 • Giu an toàn cho con tre
 • Thiet lap lai mat khau Windows
 • Dung coi thuong viec dat mat khau smartphone
 • Ba cách bao ve mat khau huu hieu trên Windows 8
 • Một số mẹo don gian de bao ve mat khau
 • Tao và nho mat khau
Theo thông báo moi nhat tu Jack Dorsey - Giám doc dieu hành mang xã hoi Twitter, vi CEO này dã khuyen cáo 330 trieu nguoi dùng Twitter can thay doi mat khau ngay lap tuc. Nguyên nhân duoc biet là do mot loi có the khien mat khau bi luu lai duoi dang van ban thuan - tuc không mã hóa. Trong mot thông báo dang ngày hôm 3/5, mang xã hoi Twitter cho biet, tuy không có dau hieu cua các cuoc tan công mang, song hãng van yêu cau khách hàng can thuc hien thao tác doi mat khau nham bao mat thông tin cho chính mình.
Twitter vua khuyên 330 trieu nguoi dùng can doi ngay mat khau
Thông thuong, mat khau cua nguoi dùng duoc luu ngay trên máy chu noi bo cua Twitter và chúng duoc mã hóa bang mot thuat toán de không hien thi chi tiet trên co so du lieu. Tuy nhiên, thuat toán này lai tu luu tru mat khau nguoi dùng thêm mot phiên ban nua truoc khi mã hóa, khien chuoi mat khau cua các tài khoan Twitter lai duoc hien thi day du trên nhat ký he thong mà Twitter vua phát hien. Neu tin tac dot nhap duoc vào máy chu cua hãng, chúng có the de dàng dánh cap mat khau nguoi dùng. Do vay, de dam bao an toàn, nguoi dùng Twitter can nhanh chóng thay doi mat khau ngay lap tuc. Nguoi dung dau bo phan ky thuat cua Twitter - ông Parag Agrawal, cung khang dinh, hãng dã xóa bo moi ban luu tru mat khau dang van ban thuan không mã hóa và dang tien hành các bien pháp nham tránh xay ra su co tuong tu. Còn Jack Dorsey - Giám doc dieu hành Twitter cho hay, loi he thong dã duoc khac phuc và chua có dau hieu cua su rò ri thông tin, song ông khuyen cáo nguoi dùng thuc hien ngay viec doi mat khau trên. Hien tai khi dang nhap vào Twiiter, ban se duoc khuyen nghi bat xác minh 2 lop, vì dieu này có the ngan nguoi la dang nhap vào tài khoan cua ban tu thiet bi moi mà không can mã xác minh. Su co mat an toàn thông tin này xay ra trong boi canh mang xã hoi Facebook dang duong dau voi vu bê boi lộ thông tin của khoảng 87 triệu nguòi sủ dụng cho hãng tu vấn chính trị Cambridge Analytica, khien hàng trieu nguoi dùng mang xã hoi càng thêm lo lang. Boi the, ngoài viec nguoi dùng can doi ngay mat khau Twitter nhu hãng dã khuyen cáo, ho cung nên thay doi mat khau cua mình thuong xuyên trên nhung tài khoan mang xã hoi khác nham tránh nhung truong hop toi te nhat có the xay ra.

Khoảng 330 triệu người dùng Twitter trước nguy cơ bị lộ mật khẩu?

Đây là khuyến cáo mới nhất của mạng xã hội Twitter, sau khi hãng này phát hiện ra lỗ hổng bảo mật cực kỳ nghiêm trọng.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: