Microsoft xác nhận Windows 10 April dính lỗi

Microsoft vừa chính thức xác nhận về lỗi treo hệ thống trên bản cập nhật Windows 10 April 2018 Update, đồng thời hứa sẽ sớm tung ra bán vá lỗi vào ngày 8/5 tới đây.


  • Ngày mai - 30/4, Microsoft sẽ tung ra bản cập nhật Windows 10 April
Như Thế giới Vi tính đã đưa về việc hãng Microsoft vừa mới tung ra phiên bản mới cho hệ điều hành là Windows 10 April 2018 Update, nhưng mới đây, nhiều người dùng Chrome đã loan báo rằng họ đã gặp phải tình trạng treo máy sau khi cập nhật lên phiên bản Windows 10 April 2018 Update. Sau khi tiến hành kiểm ra, rà soát lại, Microsoft đã chính thức lên tiếng xác nhận về lỗi phát sinh trên. Theo trang tin Softpedia, nhiều người dùng đã nhận định rằng, đây có thể là lỗi tương thích giữa hai phần mềm của hai hãng, tức giữa Windows 10 của Microsoft và trình duyệt Chrome của Google. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo của Microsoft, tình trạng bị "treo" nói trên không chỉ giới hạn với duy nhất Google Chrome mà còn gặp phải khi sử dụng trợ lý ảo Cortana và nhiều tác vụ khác. Điều này được phát hiện sau khi các chuyên gia của Microsoft đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Quan chức này cũng xác nhận, lỗi treo máy và đóng băng hệ thống xuất hiện một cách ngẫu nhiên, khiến người dùng không thể biết khi nào bị treo để đề phòng.
Microsoft đã chính thức lên tiếng xác nhận về lỗi treo hệ thống trên bản cập nhật Windows 10 April 2018 Update, đồng thời cũng hứa sẽ có một bản vá lỗi vào ngày 8/5 tới.
Hiện Microsoft đưa ra hai giải pháp để tạm thời giải quyết vấn đề. Giải pháp đầu tiên khá đơn giản, đó là người dùng laptop chỉ cần đóng và mở máy tính để khôi phục lại trạng thái ban đầu, là được. Cách này về cơ bản giúp hệ thống chuyển sang chế độ sleep - khi đóng laptop, và nhanh chóng truy cập lại vào màn hình Windows 10 - khi mở màn hình laptop trở lại.Giải pháp thứ hai đòi hỏi phức tạp hơn và có sự "căn cơ" hơn, bởi có liên quan đến một tổ hợp phím trên máy, giúp hệ thống "đánh thức" màn hình và thoát khỏi trạng thái đóng băng. Cụ thể, Microsoft hướng dẫn người dùng như sau: Trước tiên, hãy thử một tổ hợp phím Windows sau để đánh thức màn hình. Nếu bạn đã kết nối với bàn phím hoặc dùng bàn phím laptop, bạn nhấn tổ hợp phím Windows + Ctrl + Shift + B. Nếu sử dụng máy tính lai Windows, bạn chỉ cần nhấn hai nút tăng và giảm âm lượng cùng lúc trong 3 lần. Nếu Windows phản hồi lại với một tiếng "bíp" ngắn, hoặc màn hình nhấp nháy và mờ đi, đó cũng là lúc màn hình được refresh lại.Liên quan đến lỗi "đóng băng" hệ thống trên Windows 10 April 2018 Update, Microsoft cũng hứa hẹn sẽ tung ra bản sửa lỗi vào ngày 8/5 tới đây, thông qua bản cập nhật Patch Tuesday. Bên cạnh đó, công ty cũng vẫn đang tiếp tục triển khai đợt cập nhật tự động April 2018 Update tới tất cả người dùng trên toàn cầu.Microsoft xac nhan Windows 10 April dinh loi


Microsoft vua chinh thuc xac nhan ve loi treo he thong tren ban cap nhat Windows 10 April 2018 Update, dong thoi hua se som tung ra ban va loi vao ngay 8/5 toi day.


  • Ngày mai - 30/4, Microsoft se tung ra ban cap nhat Windows 10 April
Nhu The gioi Vi tính dã dua ve viec hãng Microsoft vua moi tung ra phiên ban moi cho he dieu hành là Windows 10 April 2018 Update, nhung moi dây, nhieu nguoi dùng Chrome dã loan báo rang ho dã gap phai tình trang treo máy sau khi cap nhat lên phiên ban Windows 10 April 2018 Update. Sau khi tien hành kiem ra, rà soát lai, Microsoft dã chính thuc lên tieng xác nhan ve loi phát sinh trên. Theo trang tin Softpedia, nhieu nguoi dùng dã nhan dinh rang, dây có the là loi tuong thích giua hai phan mem cua hai hãng, tuc giua Windows 10 cua Microsoft và trình duyet Chrome cua Google. Tuy nhiên, theo mot lãnh dao cua Microsoft, tình trang bi "treo" nói trên không chi gioi han voi duy nhat Google Chrome mà còn gap phai khi su dung tro lý ao Cortana và nhieu tác vu khác. Dieu này duoc phát hien sau khi các chuyên gia cua Microsoft dã tien hành kiem tra ky luong. Quan chuc này cung xác nhan, loi treo máy và dóng bang he thong xuat hien mot cách ngau nhiên, khien nguoi dùng không the biet khi nào bi treo de de phòng.
Microsoft dã chính thuc lên tieng xác nhan ve loi treo he thong trên ban cap nhat Windows 10 April 2018 Update, dong thoi cung hua se có mot ban vá loi vào ngày 8/5 toi.
Hien Microsoft dua ra hai giai pháp de tam thoi giai quyet van de. Giai pháp dau tiên khá don gian, dó là nguoi dùng laptop chi can dóng và mo máy tính de khôi phuc lai trang thái ban dau, là duoc. Cách này ve co ban giúp he thong chuyen sang che do sleep - khi dóng laptop, và nhanh chóng truy cap lai vào màn hình Windows 10 - khi mo màn hình laptop tro lai.Giai pháp thu hai dòi hoi phuc tap hon và có su "can co" hon, boi có liên quan den mot to hop phím trên máy, giúp he thong "dánh thuc" màn hình và thoát khoi trang thái dóng bang. Cu the, Microsoft huong dan nguoi dùng nhu sau: Truoc tiên, hãy thu mot to hop phím Windows sau de dánh thuc màn hình. Neu ban dã ket noi voi bàn phím hoac dùng bàn phím laptop, ban nhan to hop phím Windows + Ctrl + Shift + B. Neu su dung máy tính lai Windows, ban chi can nhan hai nút tang và giam âm luong cùng lúc trong 3 lan. Neu Windows phan hoi lai voi mot tieng "bíp" ngan, hoac màn hình nhap nháy và mo di, dó cung là lúc màn hình duoc refresh lai.Liên quan den loi "dóng bang" he thong trên Windows 10 April 2018 Update, Microsoft cung hua hen se tung ra ban sua loi vào ngày 8/5 toi dây, thông qua ban cap nhat Patch Tuesday. Bên canh dó, công ty cung van dang tiep tuc trien khai dot cap nhat tu dong April 2018 Update toi tat ca nguoi dùng trên toàn cau.

Microsoft xác nhận Windows 10 April dính lỗi

Microsoft vừa chính thức xác nhận về lỗi treo hệ thống trên bản cập nhật Windows 10 April 2018 Update, đồng thời hứa sẽ sớm tung ra bán vá lỗi vào ngày 8/5 tới đây.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: