Google tung ra tính năng tắt âm thanh các video khi duyệt Web

"Gã khổng lồ tìm kiếm" Mỹ Google vừa tung ra bản cập nhật Chrome 66, trong đó có một tính năng rất đáng giá là mặc định tắt âm thanh của các video quảng cáo trong khi chúng ta duyệt web.


Google vừa ban tặng cho chúng ta "một món quà" mà lẽ ra đã phải đến từ rất lâu rồi: Được duyệt web trong yên lặng. Bởi hẳn bất cứ ai lướt mạng cũng đều hết sức bực mình khi đang chăm chú theo dõi màn hình thì bất chợt "ré lên những âm thanh khó chịu" từ những video quảng cáo bất chợt hiện ra, theo trang Mashable. Như vật là cuối cùng Google Chrome cũng giúp người dùng loại bỏ sự khó chịu này khi phần mềm duyệt web này sẽ mặc định tắt âm phát ra từ các đoạn video tự phát, điều mà ai trong số chúng ta cũng cảm thấy khó chịu khi duyệt web. Tính năng mới này là một phần trong bản cập nhật Chrome 66 vừa được tung ra hôm nay, dành cho desktop và di động.
"Gã khổng lồ tìm kiếm" Mỹ Google vừa tung ra bản cập nhật Chrome 66, trong đó có một tính năng rất đáng giá là mặc định tắt âm thanh của các video quảng cáo trong khi chúng ta duyệt web.
Theo đó, Chrome 66 sẽ sử dụng công cụ Media Engagement Index của Google để đánh giá các trang web nói trên. Từ đó, phần mềm duyệt web mới này sẽ tự động tắt bỏ những âm thanh tự phát trong quá trình chúng ta duyệt web. Với Chrome 66, bạn sẽ không còn tự mình tắt bỏ âm các trang web tự phát video kèm âm thanh nữa mà thay vào đó, Google sẽ tự động giúp bạn làm việc này. Cụ thể, trình duyệt mới của Google sẽ tự động chặn mọi video đi kèm âm thanh khỏi việc tự động phát cho người dùng. Tuy nhiên, đối với các video tự phát mà không kèm âm thanh, nó vẫn sẽ chạy như thường, không bị phần mềm này loại bỏ. Ngoại lệ duy nhất của việc chặn này là các trang web có các nội dung đa phương tiện, mà bạn từng có hứng thú. Chẳng hạn các trang web như YouTube - nơi bạn từng xem khá nhiều video trong quá khứ, vẫn sẽ tự động phát các đoạn video như bình thường mà không bị Chrome 66 tắt âm thanh. Tất nhiên, tính năng này cũng được áp dụng đối với ứng dụng Chrome trên di động, ngoại trừ các trang web mà bạn từng lưu ra màn hình chính trên thiết bị di động của mình. Điều này quả là rất tuyệt vời, bởi việc phải tìm và tắt bỏ các trang web "gây ồn ào" trên trình duyệt Chrome dành cho di động không phải là điều dễ dàng. Để làm được điều này - đảm bảo không một âm thanh nào được phát ra từ các video tự phát, bạn có thể can thiệp vào Medoa Engagement Index bằng cách tranh xem các video này trong ít nhất 7 giây, hoặc làm sao để kích cỡ video nhỏ hơn 200 x 140 pixel trên trình duyệt.Google tung ra tinh nang tat am thanh cac video khi duyet Web


"Ga khong lo tim kiem" My Google vua tung ra ban cap nhat Chrome 66, trong do co mot tinh nang rat dang gia la mac dinh tat am thanh cua cac video quang cao trong khi chung ta duyet web.


Google vua ban tang cho chúng ta "mot món quà" mà le ra dã phai den tu rat lâu roi: Duoc duyet web trong yên lang. Boi han bat cu ai luot mang cung deu het suc buc mình khi dang cham chú theo dõi màn hình thì bat chot "ré lên nhung âm thanh khó chiu" tu nhung video quang cáo bat chot hien ra, theo trang Mashable. Nhu vat là cuoi cùng Google Chrome cung giúp nguoi dùng loai bo su khó chiu này khi phan mem duyet web này se mac dinh tat âm phát ra tu các doan video tu phát, dieu mà ai trong so chúng ta cung cam thay khó chiu khi duyet web. Tính nang moi này là mot phan trong ban cap nhat Chrome 66 vua duoc tung ra hôm nay, dành cho desktop và di dong.
"Gã khong lo tìm kiem" My Google vua tung ra ban cap nhat Chrome 66, trong dó có mot tính nang rat dáng giá là mac dinh tat âm thanh cua các video quang cáo trong khi chúng ta duyet web.
Theo dó, Chrome 66 se su dung công cu Media Engagement Index cua Google de dánh giá các trang web nói trên. Tu dó, phan mem duyet web moi này se tu dong tat bo nhung âm thanh tu phát trong quá trình chúng ta duyet web. Voi Chrome 66, ban se không còn tu mình tat bo âm các trang web tu phát video kèm âm thanh nua mà thay vào dó, Google se tu dong giúp ban làm viec này. Cu the, trình duyet moi cua Google se tu dong chan moi video di kèm âm thanh khoi viec tu dong phát cho nguoi dùng. Tuy nhiên, doi voi các video tu phát mà không kèm âm thanh, nó van se chay nhu thuong, không bi phan mem này loai bo. Ngoai le duy nhat cua viec chan này là các trang web có các noi dung da phuong tien, mà ban tung có hung thú. Chang han các trang web nhu YouTube - noi ban tung xem khá nhieu video trong quá khu, van se tu dong phát các doan video nhu bình thuong mà không bi Chrome 66 tat âm thanh. Tat nhiên, tính nang này cung duoc áp dung doi voi ung dung Chrome trên di dong, ngoai tru các trang web mà ban tung luu ra màn hình chính trên thiet bi di dong cua mình. Dieu này qua là rat tuyet voi, boi viec phai tìm và tat bo các trang web "gây on ào" trên trình duyet Chrome dành cho di dong không phai là dieu de dàng. De làm duoc dieu này - dam bao không mot âm thanh nào duoc phát ra tu các video tu phát, ban có the can thiep vào Medoa Engagement Index bang cách tranh xem các video này trong ít nhat 7 giây, hoac làm sao de kích co video nho hon 200 x 140 pixel trên trình duyet.

Google tung ra tính năng tắt âm thanh các video khi duyệt Web

"Gã khổng lồ tìm kiếm" Mỹ Google vừa tung ra bản cập nhật Chrome 66, trong đó có một tính năng rất đáng giá là mặc định tắt âm thanh của các video quảng cáo trong khi chúng ta duyệt web.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: