Rockwell Automation đơn giản hóa hoạt động phân tích dữ liệu

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cần có được khả năng xác định nhanh chóng các giải pháp phục vụ việc siết chặt lịch trình sản xuất và tối đa hóa doanh thu.


Để có được những thông tin chuyên sâu về khả năng vận hành và sản xuất làm cơ sở cho việc đưa ra quyết định, doanh nghiệp cần phải triển khai các dự án công nghệ thông tin mất nhiều thời gian và trang bị một bộ kĩ năng mang tính chuyên môn hóa cao. Hiện nay, Rockwell Automation đã mở rộng danh mục sản phẩm của Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk, một môi trường phân tích tiên tiến và dày dặn thông tin, hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định một cách sáng suốt và nhanh chóng. Những tiến bộ mới nhất này được phát triển nhằm giảm thiểu độ phức tạp trong môi trường hoạt động cho các nhà sản xuất và những nhân viên tham gia vào bộ máy vận hành của họ.


Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk vẫn đang tiếp tục phát triển, tìm kiếm và kết nối các nguồn dữ liệu từ đường biên mạng thông qua doanh nghiệp và sau đó tự động hợp nhất các thông tin để giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết đến nguồn phát sinh. Tại vùng biên của các thiết bị, điều này có thể mang đến những giải pháp gần như ngay lập tức với các vấn đề sản xuất. Sở hữu khả năng học máy (machine learning), Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk có thể học cách vận hành và tìm kiếm các xu hướng trong dữ liệu, chủ động cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết trước khi có vấn đề phát sinh.


Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk mang đến cho người dùng hiện đại những khả năng mang tính trải nghiệm trong môi trường sản xuất. Tập trung vào việc thúc đẩy hiệu suất và mang lại sự dễ dàng cho người dùng, Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk sở hữu khả năng tìm kiếm dữ liệu sản xuất tương tự như Internet, cũng như những tính năng tự động, cho phép người sử dụng đưa ra những quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu.


Rockwell Automation đã lựa chọn đám mây Microsoft Azure là nền tảng cho Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk, giúp phát triển và nâng cao các giải pháp tiên tiến dựa trên Mạng lưới Vạn vật Kết nối Internet (Internet of Things - IoT).


Rockwell Automation đã thực hiện một số thử nghiệm khách hàng trước khi chính thức ra mắt Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk, từ đó tạo ra hàng loạt các ứng dụng hướng đến mục tiêu (purpose-driven applications) với ưu tiên hàng đầu là mang lại sự dễ dàng cho người sử dụng và đẩy nhanh thời gian đánh giá.


Trong số những thử nghiệm của công ty, một nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời đã sử dụng Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk để kết nối các nguồn dữ liệu của những hệ thống cũ được trải rộng trên nhiều cơ sở. Giờ đây họ đã có thể quản lí dữ liệu tại chỗ cũng như trên nền tảng đám mây một cách hiệu quả hơn, giúp hạn chế tối đa thời gian chết và cho phép doanh nghiệp tiết kiệm hàng triệu đô-la chi phí cho các hoạt động công nghệ thông tin.


Trong một thử nghiệm khác, một doanh nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu đã áp dụng Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk để hỗ trợ nâng cao hiệu suất vận hành. Những ứng dụng hướng đến mục tiêu (purpose-driven applications) tập hợp dữ liệu từ những hệ thống khác nhau - trước đây đã được chứng minh là khó tích hợp và cản trở khả năng phát hiện và xem xét vấn đề trong khâu sản xuất của người lao động. Giải pháp cho điều này là cung cấp cho những nhà quản lí & điều hành sản xuất cái nhìn rõ nét hơn về các lĩnh vực hoạt động chính và hỗ trợ họ dự báo chính xác hơn các mục tiêu sản xuất.


Ông Blake Moret, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Rockwell Automation cho biết: “Sản xuất thông minh hứa hẹn sẽ loại bỏ các điểm mù bên trong những bộ phận tách biệt của tổ chức, giúp người dùng tiếp cận trực tiếp với thông tin. Kinh nghiệm chuyên sâu của chúng tôi trong các ứng dụng sản xuất, cùng với công nghệ tích hợp kiểm soát và thông tin, sẽ mang lại những thành quả về cải thiện hiệu suất cho những khu vực đã hoạt động cũng như những khu vực chưa đi vào hoạt động của doanh nghiệp. Quan trọng hơn, những đối tác của chúng tôi đang tận dụng những giải pháp này để nâng cao giá trị các sản phẩm và dịch vụ của họ.”


Ông Joseph Sousa, Chủ tịch Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Rockwell Automation nhận xét: "Trong những môi trường sản xuất năng động - thuộc bất cứ lĩnh vực hay ngành công nghiệp nào - khả năng nhận biết vấn đề và thậm chí dự báo các sự kiện trong tương lai trước khi chúng làm gián đoạn các hoạt động của doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Đối với một khu vực tăng trưởng nhanh như Châu Á – Thái Bình Dương, môi trường phân tích tiên tiến FactoryTalk sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép người dùng giải quyết các vấn đề, thúc đẩy kết quả kinh doanh một cách rõ ràng và trên tất cả, duy trì lợi thế cạnh tranh.”


Được thí điểm lần đầu với tên gọi “Project Scio” vào tháng 11 vừa qua, Công cụ Phân tích Dữ liệu FactoryTalk hiện nay đã có mặt trên toàn cầu.

Rockwell Automation don gian hoa hoat dong phan tich du lieu


Cac to chuc hoat dong trong linh vuc cong nghiep can co duoc kha nang xac dinh nhanh chong cac giai phap phuc vu viec siet chat lich trinh san xuat va toi da hoa doanh thu.


De co duoc nhung thong tin chuyen sau ve kha nang van hanh va san xuat lam co so cho viec dua ra quyet dinh, doanh nghiep can phai trien khai cac du an cong nghe thong tin mat nhieu thoi gian va trang bi mot bo ki nang mang tinh chuyen mon hoa cao. Hien nay, Rockwell Automation da mo rong danh muc san pham cua Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk, mot moi truong phan tich tien tien va day dan thong tin, ho tro nguoi dung dua ra quyet dinh mot cach sang suot va nhanh chong. Nhung tien bo moi nhat nay duoc phat trien nham giam thieu do phuc tap trong moi truong hoat dong cho cac nha san xuat va nhung nhan vien tham gia vao bo may van hanh cua ho.


Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk van dang tiep tuc phat trien, tim kiem va ket noi cac nguon du lieu tu duong bien mang thong qua doanh nghiep va sau do tu dong hop nhat cac thong tin de giai quyet nhung van de lien quan mat thiet den nguon phat sinh. Tai vung bien cua cac thiet bi, dieu nay co the mang den nhung giai phap gan nhu ngay lap tuc voi cac van de san xuat. So huu kha nang hoc may (machine learning), Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk co the hoc cach van hanh va tim kiem cac xu huong trong du lieu, chu dong cung cap cho nguoi dung nhung thong tin can thiet truoc khi co van de phat sinh.


Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk mang den cho nguoi dung hien dai nhung kha nang mang tinh trai nghiem trong moi truong san xuat. Tap trung vao viec thuc day hieu suat va mang lai su de dang cho nguoi dung, Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk so huu kha nang tim kiem du lieu san xuat tuong tu nhu Internet, cung nhu nhung tinh nang tu dong, cho phep nguoi su dung dua ra nhung quyet dinh nhanh chong dua tren du lieu.


Rockwell Automation da lua chon dam may Microsoft Azure la nen tang cho Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk, giup phat trien va nang cao cac giai phap tien tien dua tren Mang luoi Van vat Ket noi Internet (Internet of Things - IoT).


Rockwell Automation da thuc hien mot so thu nghiem khach hang truoc khi chinh thuc ra mat Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk, tu do tao ra hang loat cac ung dung huong den muc tieu (purpose-driven applications) voi uu tien hang dau la mang lai su de dang cho nguoi su dung va day nhanh thoi gian danh gia.


Trong so nhung thu nghiem cua cong ty, mot nha san xuat pin nang luong mat troi da su dung Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk de ket noi cac nguon du lieu cua nhung he thong cu duoc trai rong tren nhieu co so. Gio day ho da co the quan li du lieu tai cho cung nhu tren nen tang dam may mot cach hieu qua hon, giup han che toi da thoi gian chet va cho phep doanh nghiep tiet kiem hang trieu do-la chi phi cho cac hoat dong cong nghe thong tin.


Trong mot thu nghiem khac, mot doanh nghiep san xuat o to toan cau da ap dung Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk de ho tro nang cao hieu suat van hanh. Nhung ung dung huong den muc tieu (purpose-driven applications) tap hop du lieu tu nhung he thong khac nhau - truoc day da duoc chung minh la kho tich hop va can tro kha nang phat hien va xem xet van de trong khau san xuat cua nguoi lao dong. Giai phap cho dieu nay la cung cap cho nhung nha quan li & dieu hanh san xuat cai nhin ro net hon ve cac linh vuc hoat dong chinh va ho tro ho du bao chinh xac hon cac muc tieu san xuat.


Ong Blake Moret, Chu tich va Giam doc dieu hanh Rockwell Automation cho biet: “San xuat thong minh hua hen se loai bo cac diem mu ben trong nhung bo phan tach biet cua to chuc, giup nguoi dung tiep can truc tiep voi thong tin. Kinh nghiem chuyen sau cua chung toi trong cac ung dung san xuat, cung voi cong nghe tich hop kiem soat va thong tin, se mang lai nhung thanh qua ve cai thien hieu suat cho nhung khu vuc da hoat dong cung nhu nhung khu vuc chua di vao hoat dong cua doanh nghiep. Quan trong hon, nhung doi tac cua chung toi dang tan dung nhung giai phap nay de nang cao gia tri cac san pham va dich vu cua ho.”


Ong Joseph Sousa, Chu tich Khu vuc Chau A Thai Binh Duong Rockwell Automation nhan xet: "Trong nhung moi truong san xuat nang dong - thuoc bat cu linh vuc hay nganh cong nghiep nao - kha nang nhan biet van de va tham chi du bao cac su kien trong tuong lai truoc khi chung lam gian doan cac hoat dong cua doanh nghiep la het suc quan trong. Doi voi mot khu vuc tang truong nhanh nhu Chau A – Thai Binh Duong, moi truong phan tich tien tien FactoryTalk se dong vai tro quan trong trong viec cho phep nguoi dung giai quyet cac van de, thuc day ket qua kinh doanh mot cach ro rang va tren tat ca, duy tri loi the canh tranh.”


Duoc thi diem lan dau voi ten goi “Project Scio” vao thang 11 vua qua, Cong cu Phan tich Du lieu FactoryTalk hien nay da co mat tren toan cau.


Rockwell Automation đơn giản hóa hoạt động phân tích dữ liệu

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cần có được khả năng xác định nhanh chóng các giải pháp phục vụ việc siết chặt lịch trình sản xuất và tối đa hóa doanh thu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: