Nga đang cân nhắc khóa ứng dụng Viber

Sau quyết định phong tỏa ứng dụng Telegram, giới chức Nga đang xem xét và cân nhắc việc có thể tiếp tục phong tỏa ứng dụng điện thoại Viber.


Hôm qua - 3/5, ông Nikolai Nikiforov - Bộ trưởng Bộ Liên lạc và Truyền thông Nga, vừa cho biết, cơ quan này có thể sẽ áp dụng biện pháp phong tỏa với ứng dụng điện thoại Viber, trong trường hợp Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) không được cung cấp khóa mã hóa của ứng dụng.
Sau quyết định phong tỏa ứng dụng Telegram, giới chức Nga đang xem xét và cân nhắc việc có thể tiếp tục phong tỏa ứng dụng điện thoại Viber.
Theo ông Nikoforov, việc liệu có quyết định phong tỏa ứng dụng điện thoại Viber sẽ phụ thuộc vào FSB. Nếu FSB bị nhà cung cấp ứng dụng Viber "gây khó dễ" trong việc thâm nhập khóa mã hóa, họ có thể đệ đơn ra tòa để ra quyết định phong tỏa. Và việc phong tỏa ứng dụng tin nhắn Telegram hay ứng dụng Viber - đang dự tính, đều nhằm mục đích đảm bảo an ninh. Liên quan đến vụ việc, theo phản ánh từ nhiều người hay sử dụng ứng dụng Viber tại Nga, rằng trong nhiều ngày qua, họ đã gặp khó trong việc gửi và nhận tin nhắn qua Viber. Còn đơn vị cung cấp ứng dụng Viber cũng đã có thông báo về những trục trặc đáng tiếc như khách hàng đã phàn nàn, đồng thời cũng cam kết sẽ sớm giải quyết tình hình. Trước đó, vào ngày 13/4, vì lý do từ chối cấp khóa mã hóa cho FSB, tòa án Nga đã ra quyết định phong tỏa ứng dụng Telegram. Sau đó, trang web và phiên bản web của ứng dụng tin nhắn này đã bị đưa vào danh mục bị cấm không được phổ biến thông tin trên toàn nước Nga.Nga dang can nhac khoa ung dung Viber


Sau quyet dinh phong toa ung dung Telegram, gioi chuc Nga dang xem xet va can nhac viec co the tiep tuc phong toa ung dung dien thoai Viber.


Hôm qua - 3/5, ông Nikolai Nikiforov - Bo truong Bo Liên lac và Truyen thông Nga, vua cho biet, co quan này có the se áp dung bien pháp phong toa voi ung dung dien thoai Viber, trong truong hop Co quan An ninh Liên bang Nga (FSB) không duoc cung cap khóa mã hóa cua ung dung.
Sau quyet dinh phong toa ung dung Telegram, gioi chuc Nga dang xem xét và cân nhac viec có the tiep tuc phong toa ung dung dien thoai Viber.
Theo ông Nikoforov, viec lieu có quyet dinh phong toa ung dung dien thoai Viber se phu thuoc vào FSB. Neu FSB bi nhà cung cap ung dung Viber "gây khó de" trong viec thâm nhap khóa mã hóa, ho có the de don ra tòa de ra quyet dinh phong toa. Và viec phong toa ung dung tin nhan Telegram hay ung dung Viber - dang du tính, deu nham muc dích dam bao an ninh. Liên quan den vu viec, theo phan ánh tu nhieu nguoi hay su dung ung dung Viber tai Nga, rang trong nhieu ngày qua, ho dã gap khó trong viec gui và nhan tin nhan qua Viber. Còn don vi cung cap ung dung Viber cung dã có thông báo ve nhung truc trac dáng tiec nhu khách hàng dã phàn nàn, dong thoi cung cam ket se som giai quyet tình hình. Truoc dó, vào ngày 13/4, vì lý do tu choi cap khóa mã hóa cho FSB, tòa án Nga dã ra quyet dinh phong toa ung dung Telegram. Sau dó, trang web và phiên ban web cua ung dung tin nhan này dã bi dua vào danh muc bi cam không duoc pho bien thông tin trên toàn nuoc Nga.

Nga đang cân nhắc khóa ứng dụng Viber

Sau quyết định phong tỏa ứng dụng Telegram, giới chức Nga đang xem xét và cân nhắc việc có thể tiếp tục phong tỏa ứng dụng điện thoại Viber.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: